Sådan beregner du tinglysningsafgift på skøde

tinglysningsafgift

Der er pr. 1. januar 2014 kommet ændrede regler for beregning af den statslige tinglysningsafgift på et skøde.

Tinglysningsafgiften på et skøde består fortsat af to dele: den variable del og den faste del. Beregningsformlen for både den faste og variable tinglysningsafgift er blevet ændret indenfor relativ kort tid.

De gældende regler

Pr. 1. januar 2014 er den faste del af tinglysningsafgiften ændret til kr. 1.660 i stedet for kr. 1.400.

Den variable del af tinglysningsafgiften skal ifølge de nye regler beregnes forskelligt, afhængig af hvilken type handel der er tale om:

1) Almindelig fri handel
Ved almindelige bolighandler beregnes den variable del af tinglysningsafgiften som 0,6 % af købesummen uanset hvor stor den offentlige vurdering er.

2) Familiehandel
Hvis der er tale om en familiehandel, skal den variable del af tinglysningsafgiften beregnes af den offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb – ellers af købesummen.

3) Andre typer af handler
Idet de nye regler kun gælder for ejerboliger, (fx parcelhus, ejerlejlighed eller sommerhus), vil beregningen af den variable del af tinglysningsafgiften i andre typer af sager, fx ved skøde på en erhvervsejendom, skulle beregnes således:

0,6 % af den offentlige vurdering eller købesummen, hvor den højeste af de to værdier skal anvendes.

Årsagen til ændringen

Ændringen fulgte i kølvandet på kritikken af de offentlige vurderinger, som i en forudgående periode ofte lå over den reelle salgspris. Dermed har mange boligkøbere tidligere skullet beregne afgift af en højere værdi end salgsværdien, hvilket man fandt urimeligt.

Med de nye regler, er det ikke længere et problem i forhold til tinglysningsafgiften, at de offentlige vurderinger ikke altid stemmer overens med handelsværdien, da der nu altid tages udgangspunkt i købesummen i en alm fri handel.

Se også denne video:


Er du ved at købe bolig?

skøde og køberrådgivningVi kan hjælpe dig sikkert gennem boligkøbets juridiske faldgruber til en fast lav pris.

Læs mere


Om Skøde Centret

Skøde Centret har siden opstarten i 2003 hjulpet mere end 10.000 boligkøbere gennem deres boligkøb. Vi tinglyser årligt mellem 800 - 1200 skøder og andre dokumenter ved tinglysningsretten. Læs mere.