Tinglysningsafgift – sådan beregner du tinglysningsafgift på et skøde

skat

Der er kommet ændrede regler for beregning af den statslige tinglysningsafgift på et skøde.

Tinglysningsafgiften på et skøde består fortsat af to dele: den variable del og den faste del. Beregningsformlen for både den faste og variable tinglysningsafgift er blevet ændret indenfor relativ kort tid.

De gældende regler

Den faste del af tinglysningsafgiften udgør kr. 1.660 i stedet for tidligere kr. 1.400.

Den variable del af tinglysningsafgiften skal ifølge de nye regler beregnes forskelligt, afhængig af hvilken type handel der er tale om:

1) Almindelig fri handel
Ved almindelige bolighandler beregnes den variable del af tinglysningsafgiften som 0,6 % af købesummen uanset hvor stor den offentlige vurdering er (og rundes op til nærmeste 100).

2) Familiehandel
Hvis der er tale om en familiehandel, skal den variable del af tinglysningsafgiften beregnes af den offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb – ellers af købesummen (og rundes op til nærmeste 100).

3) Andre typer af handler
Idet de nye regler kun gælder for ejerboliger, (fx parcelhus, ejerlejlighed eller sommerhus), vil beregningen af den variable del af tinglysningsafgiften i andre typer af sager, fx ved skøde på en erhvervsejendom, skulle beregnes således:

0,6 % af den offentlige vurdering eller købesummen, hvor den højeste af de to værdier skal anvendes (og rundes op til nærmeste 100).

Brug for hjælp til skødeskrivning?

Årsagen til ændringen

Ændringen fulgte i kølvandet på kritikken af de offentlige vurderinger, som i en forudgående periode ofte lå over den reelle salgspris. Dermed har mange boligkøbere tidligere skullet beregne afgift af en højere værdi end salgsværdien, hvilket man fandt urimeligt.

Med de nye regler, er det ikke længere et problem i forhold til tinglysningsafgiften, at de offentlige vurderinger ikke altid stemmer overens med handelsværdien, da der nu altid tages udgangspunkt i købesummen i en alm fri handel.

Se også denne video: