Køb af ejerlejlighed i 2022 – hvad skal jeg være opmærksom på?

ejerlejlighed

Du får her et overblik over hvad du skal være særligt opmærksom på ved køb af ejerlejlighed i 2022.

Er du ved at købe en ejerlejlighed, er der mange problemstillinger der skal undersøges før handlen indgås endeligt.

Specielt for ejerlejligheder gælder det, at det er vigtigt at undersøge hvordan ejerforeningen fungerer. Det er vigtigt at undersøge ejerforeningens tilstand og økonomi samt nærlæse referater fra generalforsamlingen.

Ejerforeningens vedtægter er også væsentlige at få læst igennem, da de kan rumme begrænsninger, fx i forhold til udlejning eller rumme bestemmelser om omfanget af vedligeholdelsespligten.

Hvordan er køb af ejerlejlighed anderledes end køb af parcelhus?

Køb af ejerlejlighed adskiller sig fra køb af parcelhus, ved at der normalt ikke laves tilstandsrapport og gives tilbud på ejerskifteforsikring. Dermed vil man mange gange ikke have en skriftlig vurdering af ejendommens stand fra en sagkyndig. Samtidig kan man i den situation ikke forsikre sig mod skjulte fejl og mangler via en ejerskifteforsikring.

Vi anbefaler under alle omstændigheder, at du får din egen bygningssagkyndige med ud for at gennemgå ejendommen, herunder særligt el og VVS installationer, men også svamp og fugt. Det kan give dig en fornemmelse af kommende udgifter til renovering og vedligeholdelse.

Vi anbefaler også, at du får lagt et fyldestgørende budget, gerne sammen med din bank, så du på den måde har et fuldt overblik over ejerlejlighedens løbende udgifter.

Normalt påhviler det den enkelte ejer af en ejerlejlighed at sørge for den indvendige vedligeholdelse af ejerlejligheden, mens det udvendige samt fællesarealer vedligeholdes i fællesskab med de andre ejere via ejerforeningens økonomi. Det er væsentligt at der er penge i ejerforeningen til denne løbende vedligeholdelse samt om nødvendigt også renovering.

Derfor er foreningens drift og tilstand væsentligt at få belyst.

Er det vigtigt at få tjekket alle dokumenter inden underskrift på købsaftale?

Udover at få belyst ejerforeningen, er det naturligvis også vigtigt at få tjekket alle ejerlejlighedens dokumenter igennem, herunder tingbog, BBR, ejendomsdatarapport, ejendomsskattebillet, forsikringspolice og skema fra administrator/ejerforening vedr. ejerlejligheden.

Du kan vælge at få tjekket alle dokumenterne igennem inden du underskriver en købsaftale. Alternativt kan du vælge at få indsat  rådgiverforbehold i købsaftalen inden du skriver under på købsaftalen. På den måde kan din rådgiver eller advokat sikre, at der ikke er skjulte problemstillinger ved dit køb af ejerlejligheden.

Hvordan får jeg juridisk assistance til køb af ejerlejlighed?

Skøde Centret kan hjælpe dig med alt det juridisk ved boligkøb via alt-i-en boligkøberpakken. Den pakke hjælper dig sikkert gennem processen, både i forhold til gennemgang og kontrol af købsaftalen og alle ejendommens dokumenter, men også med den efterfølgende skødeskrivning, tinglysning og refusionsopgørelse.

Vi kan hjælpe dig, uanset hvor i Danmark du køber ejerlejlighed