Forside » Jura » Ejendomsdatarapport: Hvad indeholder rapporten?

Ejendomsdatarapport: Hvad indeholder rapporten?

ejendomsdatarapport

I forbindelse med en bolighandel, er det almindeligt at der indhentes en ejendomsdatarapport. En ejendomsdatarapport bestilles via boligejer.dk og udarbejdes af kommunen. Den rummer relevante oplysninger om ejendommen.

En ejendomsdatarapport er et ret vigtigt dokument for dig som køber, da den er med til at give dig overblik over væsentlige forhold vedrørende den ejendom du er ved at købe.

Det er derfor vigtigt, at du modtager denne rapport inden du indgår i en endelig og bindende bolighandel.

Hvad indeholder rapporten?

En ejendomsdatarapport rummer i alt ca. 50 oplysninger om ejendommen. Oplysningerne indhentes fra forskellige offentlige registre, og rummer blandt andet oplysninger om følgende:

Om der er planlagt ændringer omkring kloakering Om der er forurening på grunden Om der er gældende lokalplaner for området Om der er ubetalte restancer vedrørende ejendomsskat Om der er olietank på grunden

Ejendomsdatarapporten bør ikke være forældet, og skal helst være lavet inden for de sidste 3 måneder før dit boligkøb. Ellers risikerer du at der er sket opdateringer/ændringer på ejendommen, siden rapporten blev lavet.

Oplysninger om restancer på ejendommen

Hvis det viser sig, at der er ubetalte restancer vedrørende ejendomsskat, må der tages hensyn til dette i forbindelse med refusionsopgørelsen. Det vil med andre ord at sige, at restancen i sidste ende modregnes i købesummen.

Oplysninger om separatkloakering

Mange ejendomme i Danmark bliver i disse år pålagt at foretage separatkloakering. Hvis dette er tilfældet, skal du som ny ejer stå for at adskille det almindelige husvand fra regnvand inden for en nærmere angivet tidsfrist. Omkostningerne til at få dette arbejde gjort, ligger typisk et sted mellem 30.000-150.000 kr., afhængig af ejendommens beliggenhed, og husets afstand til skel.

Oplysninger om forurening

Hvis det viser sig, at der er forurening på grunden, og dette er ny viden for dig som køber, bør købesummen enten nedsættes forholdsmæssigt, eller du bør genoverveje hvorvidt du stadig ønsker at købe ejendommen. Forurening kan ligeledes være en omkostningsfuld byrde at bære.

Oplysninger om olietank

Hvis ejendomsdatarapporten angiver, at der er en nedgravet olietank på ejendommen, bør forholdene omkring olietanken undersøges nærmere. Det bør sikres at den er lovlig, eller at den er blevet lovligt afblændet.

Oplysninger om lokalplaner

Hvis der ligger en lokalplan for området, skal du som ny ejer respektere denne. Oftest vil en allerede eksisterende ejendom leve op til lokalplanens krav, men der kan være ikke-godkendte bygningsdele som der skal tages højde for. Endvidere skal du være opmærksom på, at lokalplanen skal respekteres, hvis du ønsker at bygge om eller bygge til.

Ved modtagelse af ejendomsdatarapporten, er det endvidere vigtigt at sikre, at kommunen har udfyldt alle de påkrævede informationer. Vi oplever ind imellem, at dele af ejendomsdatarapporten mangler at blive udfyldt når vi modtager rapporten.