Forside » Boligkøb » Energimærke til hus: En introduktion til energimærket
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Energimærke til hus: En introduktion til energimærket

energimærke

Af Skøde Centret

Energimærke til hus er et dokument, der kan bruges til at informere om boligens energiforbrug samt hvor energieffektivt boligen fungerer. Det giver derved en boligkøber et kendskab til hvor energiøkonomisk boligen er, og hvor meget det koster at bo i huset vedrørende forbrug (vand, varme, el).

Energimærket angiver blandt andet hvor god isoleringen i boligen er, og angiver samtidig forslag til hvordan man med energioptimerende tiltag kan nedsætte varmeforbruget.

Hvilke bygninger skal have energimærke?

For at sikre at boligen efterkommer energikravene i bygningsreglementet, skal alle nyopførte boliger på mere end 60 m2 energimærkes ved salg. Dette gælder for:

  • Parcelhuse
  • Bygninger med ejerlejligheder
  • Bygninger med andelsboliger
  • Bygninger med lejeboliger

Vedrørende ejerlejligheder er det typisk ejerforeningen, som tager sig af energimærkningen. Det laves nemlig for hele bygningen og ikke kun for den enkelte lejlighed.

Skala fra A20 til G

Man benytter en skala til at angive hvor energieffektiv en bolig er. Her går skalaen fra A2020 til G, hvoraf G er den mindst effektive og A2020 er den mest energieffektive.

Denne ordning blev oprettet i 1998 og siden da er markedet for energieffektive boliger vokset og udvalget af lavenergihuse har udviklet sig. Derfor er der kommet 3 nye mærkater som hver refererer til en ændring i energikravene i bygningsreglementet. Det betyder at et en bolig mærket med A2015 efterlever de krav, som blev fastsat i bygningsreglementet i 2015. A2010, A2015 og A2020 ses hovedsageligt kun vedrørende nybyggeri.

Energimærkningen består af to dele

En opgørelse, der giver et overblik over boligens energiudgifter til eksempelvis fjernvarme, gas, olie, el og vand.

Forslag til besparelser og forbedringer, der kan være rentable at gennemføre på boligen samt hvor rentable de er. Dvs. hvilke energiudgifter man kan formindske ved at foretage forbedringerne.

Hvem skal lave energimærket?

Ansvaret for at udarbejde et energimærke på et hus ligger hos sælgeren af boligen og hvis ikke energimærket er udarbejdet ved køb af bolig, er du som køber i din fulde ret til at bede sælger om at få dette gjort. Herefter skal sælger sørge for at dette bliver gjort og at du modtager energimærket.

Energirapporten udarbejdes af en energikonsulent som er godkendt af energistyrelsen. Udgifterne til udarbejdelsen er normalt noget sælger af ejendommen betaler.

Konsulenten gennemgår ejendommen, og fremsender rapport til ejendommens ejer. Energirapporten bliver samtidig registreret i offentlige registre.

Fordi rapporten kan spille ind i forhold til at forhandle prisen på ejendommen og i værste tilfælde indeholde ubehagelige overraskelser, er det en god ide at man som boligkøber modtager rapporten inden man går videre med at give købstilbud på boligen.

Hvor længe gælder energimærket?

Energimærket er gældende i 10 år. Det er dog vigtigt at bemærke, at energimærket ikke er en garanti for, at energiforbruget ikke ændrer sig, og at det derfor er vigtigt at holde øje med dette. Det er også vigtigt at huske på, at energimærket ikke tager højde for eventuelle ændringer, der foretages i ejendommen, som kan påvirke energiforbruget.

Skal et sommerhus energimærkes?

Hvis der er tale om et nyopført sommerhus, skal der laves energimærke. Ellers skal der ikke laves energimærkning for sommerhuse. Fordi sommerboligen benyttes i forskellige perioder og til forskellige formål, kan man normalt ikke beregne rentabilitet for de energibesparende foranstaltninger, og det giver derfor ikke mening at lave energimærke.

Hvad kan du bruge energimærket til som køber?

Som køber er energimærket meget nyttigt og har stor betydning for salgsprisen. Det viser nemlig hvor meget en ejendom koster i fx varme og el, og hvilke rentable ændringer der kan foretages for at nedbringe energiudgifterne.

Nogle af energimærkets forslag til forbedringer kan være særdeles effektive og profitable, og det på trods af at man kan blive nødt til at låne penge til visse dele af forbedringerne. Statens byggeforskningsinstitut meddeler at man i gennemsnit kan spare omkring 25-30 % på varme- og elregningen i regulære danske huse. Man sparer typisk allermest ved fx at udskifte vinduerne til mere energibesparende vinduer samt ved at efterisolere.

Sidst, er energimærket godt at have udarbejdet til den dag, hvor man selv står og skal sælge sin ejendom, forudsat at det sker inden energimærket udløber.

Hvor meget koster et energimærke til et hus?

Prisen på et energimærke afhænger af husets størrelse og beliggenhed. Et energimærke til et hus koster typisk mellem 5.000 og 10.000 kroner, afhængigt af hvor meget arbejde der skal gøres. Det kan være en ide at indhente flere tilbud fra forskellige energikonsulenter.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top