Forside » Ordbog » k » Købstilbud fast ejendom – Hvad er et købstilbud?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Købstilbud fast ejendom – Hvad er et købstilbud?

Af Skøde Centret

Et købstilbud på en fast ejendom er et tilbud fra køberen til sælgeren om at købe ejendommen på bestemte vilkår. Et købstilbud kan være mundtligt eller skriftligt, men for at undgå misforståelser og tvister er det altid bedst at indgå aftaler skriftligt.

Hvordan udarbejdes et købstilbud?

Købstilbuddet kan udarbejdes af køberen selv eller af køberens advokat eller ejendomsmægler. Det er vigtigt at sikre sig, at alle vilkår og betingelser vedrørende købet er beskrevet klart og præcist, herunder købesummen, betalingsbetingelser, overtagelsesdato og eventuelle forbehold.

Et købstilbud bør altid indeholde en tidsfrist for sælgerens accept. Hvis sælger ikke accepterer tilbuddet inden for den aftalte frist, bortfalder tilbuddet automatisk.

Hvordan accepteres et købstilbud?

Sælger kan enten acceptere købstilbuddet, afvise det eller komme med et modtilbud. Hvis sælger accepterer tilbuddet, bliver købstilbuddet til en bindende købsaftale, som begge parter er forpligtet til at overholde.

Det er vigtigt at huske på, at en købsaftale, der alene er underskrevet af køberen, betragtes som et købstilbud, og sælger er ikke forpligtet til at acceptere tilbuddet, selvom sælger har været med til at formulere købskontrakten.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top