Forside » Ordbog » m » Misligholdelse – Hvornår er der misligholdelse?

Misligholdelse – Hvornår er der misligholdelse?

Betegnelse for det forhold, at en person ikke overholder en aftale med den virkning, at den anden part kan hæve aftalen, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen, når visse betingelser er opfyldt.

Der er eksempelvis tale om misligholdelse hvis det fremgår af købskontrakten, at sælger skal opføre en brandvæg eller udbedre mangler inden overdragelsesdagen, og dette ikke bliver udført.