Forside » Ordbog » k » Kursværdi på lån – Hvad er kursværdien på et lån?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Kursværdi på lån – Hvad er kursværdien på et lån?

Af Skøde Centret

Den kontante værdi af obligationer, som beregnes ud fra kursen.

Den svarer altså til det beløb, du får udbetalt kontant ved salg af disse obligationer. Kursen kan være både over og under 100. Kursen vil dog typisk være under kurs 100, som også kaldes for pari.

Optager et lån på 500.000 kr., og obligationerne bliver solgt til kurs 98, er kursværdien: (500.000 x 98)/ 100 = 490.000 kr. Omkostningerne ved at optage lånet skal desuden fratrækkes. Det beløb, du reelt vil få til rådighed, bliver derfor mindre.

Hvad er sammenhængen mellem kursværdien på et lån og renten?

Kursværdien på et lån har også en tæt sammenhæng med renten på lånet. Hvis renten stiger, så vil kursen på lånet falde, da det vil blive mindre attraktivt for investorer at investere i lånet. Dette vil igen betyde, at kursværdien af lånet vil falde, og det vil kræve en større investering at tilbagebetale lånet.

Omvendt, hvis renten falder, så vil kursen på lånet stige, da det vil blive mere attraktivt for investorer at investere i lånet. Dette vil igen betyde, at kursværdien af lånet vil stige, og det vil kræve en mindre investering at tilbagebetale lånet.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top