Forside » Boligkøb » Tilstandsrapport på sommerhus: Sådan er reglerne

Tilstandsrapport på sommerhus: Sådan er reglerne

tilstandsrapport

Meningen med en tilstandsrapport på sommerhus er at bedømme boligens synlige skader, nærliggende risiko for skader og tegn på skader. På den måde bliver det mere klart for både sælger og køber, hvad de skriver under på når købsaftalen underskrives.

Hvordan er reglerne for tilstandsrapport på sommerhus?

En tilstandsrapport og el-rapport kan laves til alle typer af ejerboliger, dvs. enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme uden nogen landbrugspligt.

Når man vil sælge sit sommerhus, har man som sælger i udgangspunktet et 10 års ansvar for skjulte fejl og mangler. Huseftersynsordningen er dog en måde, hvorpå man som sælger af et sommerhus kan blive fritaget for et muligt ansvar over for køber for ukendte fejl og mangler ved ejendommen.

Hvis man ikke har lavet en tilstandsrapport, og el-rapport så kan den nye ejer måske kræve erstatning for gamle skader i op til 10 år.

En del af huseftersynsordningen

Tilstandsrapporten er en del af Huseftersynsordningen, som er en del af loven om forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom. Ud over en tilstandsrapport er det en betingelse, at der også udarbejdes en elinstallationsrapport. Ellers kan sælger ikke frigøre sig for ansvar og køber kan ikke tegne en ejerskifteforsikring.

Det skal i den sammenhæng nævnes, at en el-installationsrapport også er en pligtmæssig del af huseftersynsordningen.

Skal laves af autoriseret byggesagkyndig

Det skal være en autoriseret byggesagkyndig, der laver tilstandsrapporten efter en grundig gennemgang af hele bygningen. Prisen på en tilstandsrapport tager udgangspunkt i sommerhusets størrelse, type af hus og stand. Der bliver som udgangspunkt mest lavet prispakker på sommerhuse med et beboelsesareal på op til 150m2.

En byggesagkyndig vurderer ejendommen ved at sammenholde den med ejendomme af samme alder og af samme type. Bag i tilstandsrapporten finder man desuden en yderligere byggeteknisk beskrivelse af de typiske fejl og mangler der kan forventes ved et hus af den omtalte type.

En tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder, gældende fra tidspunktet den er lavet.

Ved boligkøb bør man som boligkøber forholde sig særligt til tilstandsrapporten, da den giver et nærmere indblik i, hvilken ejendom og stand du står overfor, når du skriver under på en købsaftale. Du også være opmærksom på, at anmærkningerne i tilstandsrapporten ikke siger noget om, hvad det rent faktisk koster at ordne skaden. En mindre skade kan være væsentligt dyrere at udbedre end en alvorlig skade.

Er en tilstandsrapport lovpligtig?

Det er op til sælger selv at afgøre om sælger ønsker at få lavet en tilstandsrapport, men de fleste vælger at gøre det. En tilstandsrapport er generelt også en fordel i forhold til at få ejendommens solgt, da potentielle købere bedre kan vurdere ejendommens stand.

Hvem skal betale for en tilstandsrapport?

Det er sælger selv og ikke ejendomsmægleren, der skal få lavet et huseftersyn hos en beskikket bygningssagkyndig. En ejendomsmægler må ikke foretage kontakt direkte til en beskikket bygningssagkyndig. Sælger skal også selv betale for tilstandsrapporten. Prisen ligger normalt mellem 5.000 – 9.000 kr.

Kan man lave en ejerskifteforsikring uden tilstandsrapport?

For at kunne skaffe tilbud på ejerskifteforsikring skal der være en aktuel tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Hvis man som sælger ønsker at bruge huseftersynsordningen, skal man sørge for at få lavet rapporterne, så man efterfølgende kan skaffe forsikringstilbud.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser