Forside » Boligkøb » Tilstandsrapport på sommerhus: Undgå skjulte fejl og mangler
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tilstandsrapport på sommerhus: Undgå skjulte fejl og mangler

tilstandsrapport

Af Skøde Centret

En tilstandsrapport på et sommerhus kan give dig et klart overblik over boligens aktuelle tilstand og hjælpe dig med at beslutte, om du vil købe det eller ej. En tilstandsrapport kan også bruges af ejeren til at dokumentere boligens tilstand og kræve eventuelle mangler udbedret. Vi vil gennemgå, hvad en tilstandsrapport er og de vigtigste elementer, der bør være inkluderet.

Er der krav om tilstandsrapport på sommerhuse?

Det er op til sælger selv at afgøre om sælger ønsker at få lavet en tilstandsrapport, men de fleste vælger at gøre det. En tilstandsrapport er generelt også en fordel i forhold til at få ejendommens solgt, da potentielle købere bedre kan vurdere ejendommens stand.

Som eksempel kan en tilstandsrapport afdække eventuelle kritiske skader, alvorlige skader, skjulte skader, utætheder eller andre problemer. Det er derfor vigtigt at få en omfattende rapport udarbejdet, så du kan få et godt billede af ejendommens stand.

Hvordan er reglerne for tilstandsrapport på sommerhus?

En tilstandsrapport og el-rapport kan laves til alle typer af ejerboliger, dvs. enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme uden nogen landbrugspligt.

Når man vil sælge sit fritidshus, har man som sælger i udgangspunktet et 10 års ansvar for skjulte fejl og mangler. Huseftersynsordningen er dog en måde, hvorpå man som sælger af et sommerhus kan blive fritaget for et muligt ansvar over for køber for ukendte fejl og mangler ved ejendommen.

Hvis man ikke har lavet en tilstandsrapport, og el-rapport så kan den nye ejer måske kræve erstatning for gamle skader i op til 10 år.

En del af huseftersynsordningen

Tilstandsrapporten er en del af Huseftersynsordningen, som er en del af loven om forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom. Ud over en tilstandsrapport er det en betingelse, at der også udarbejdes en elinstallationsrapport. Ellers kan sælger ikke frigøre sig for ansvar og køber kan ikke tegne en ejerskifteforsikring.

Det skal i den sammenhæng nævnes, at en el-installationsrapport også er en pligtmæssig del af huseftersynsordningen.

Hvis der er kritiske skader eller alvorlige skader på sommerhuset, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten, kan der være mulighed for at få disse dækket af en ejerskifteforsikring. Dette er afgørende for at beskytte ejer imod ansvar i forbindelse med salg.

Hvem kan lave en tilstandsrapport?

Det skal være en autoriseret byggesagkyndig, der laver tilstandsrapporten efter en grundig gennemgang af hele bygningen. Prisen på en tilstandsrapport tager udgangspunkt i sommerhusets størrelse, type af hus og stand. Der bliver som udgangspunkt mest lavet prispakker på sommerhuse med et beboelsesareal på op til 150m2.

En byggesagkyndig vurderer ejendommen ved at sammenholde den med ejendomme af samme alder og af samme type. Bag i tilstandsrapporten finder man desuden en yderligere byggeteknisk beskrivelse af de typiske fejl og mangler der kan forventes ved et hus af den omtalte type.

En tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder, gældende fra tidspunktet den er lavet.

Ved boligkøb bør man som boligkøber forholde sig særligt til tilstandsrapporten, da den giver et nærmere indblik i, hvilken ejendom og stand du står overfor, når du skriver under på en købsaftale. Du også være opmærksom på, at anmærkningerne i tilstandsrapporten ikke siger noget om, hvad det rent faktisk koster at ordne skaden. En mindre skade kan være væsentligt dyrere at udbedre end en alvorlig skade.

Hvem skal betale for en tilstandsrapport?

Det er sælger selv og ikke ejendomsmægleren, der skal få lavet et huseftersyn hos en beskikket bygningssagkyndig. En ejendomsmægler må ikke foretage kontakt direkte til en beskikket bygningssagkyndig. Sælger skal også selv betale for tilstandsrapporten. Prisen ligger normalt mellem 5.000 – 9.000 kr.

Kan man lave en ejerskifteforsikring uden tilstandsrapport?

For at kunne skaffe tilbud på ejerskifteforsikring skal der være en aktuel tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Hvis man som sælger ønsker at bruge huseftersynsordningen, skal man sørge for at få lavet rapporterne, så man efterfølgende kan skaffe forsikringstilbud.

Fakta

1. En tilstandsrapport på et sommerhus består af en gennemgang af husets væsentlige dele og konstruktioner.

2. Tilstandsrapporten er ikke en teknisk undersøgelse, men en konkret beskrivelse af husets stand.

3. En tilstandsrapport kan afdække både synlige og skjulte skader og utætheder, som ikke umiddelbart er tydelige.

4. Tilstandsrapporten indeholder en vurdering af huset, hvor kritiske og alvorlige skader skal fremgå.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top