Forside » Boligkøb » Hvornår er energimærke lovpligtigt?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvornår er energimærke lovpligtigt?

energimærke

Af Skøde Centret

Energimærkning er et vigtigt redskab til at reducere energiforbruget og dermed også reducere CO2-udledningen. Det er derfor lovpligtigt for visse bygninger at have et energimærke. Men hvornår er det egentlig lovpligtigt? I denne artikel vil vi gennemgå de regler, der gælder for energimærkning, så du kan finde ud af, om du skal have et energimærke.

Hvad er et energimærke?

Det vigtigste formål med et energimærke, er at få overblik over hvor stor en ejendoms energieffektivitet er, for på den måde at få folk til at lave flere energibesparelser og forhøje effektiviteten inden for brug af energi i bygninger.

Energiforbedrende tiltag kan forbedre forbrug af el, vand og varme.

Energimærkningen laves af en professionel energikonsulent, som måler på bygningen, tjekker kvaliteten af isoleringen, vinduer, varmeinstallation, døre osv., og som herefter kommer med en konklusion. Dette er nødvendigt, da det giver et overblik over, hvor meget energi der bruges til opvarmning og ventilation, og hvor meget der bruges til andre formål.

Hvornår er energimærke lovpligtigt?

Køberen af en ejendom har ret til en energimærkning, og siden 2010 har en bolig ikke kunne blive sat til salg uden mærket. Det gælder både nye og gamle huse – villaer, rækkehuse, etageejendomme med ejerlejligheder m.m. Man skal ikke have et gældende energimærke, ved salg af et sommerhus eller et kolonihavehus.

I løbet af årene er energikravene i bygningsreglementet forøget markant.

Hvor længe er energimærket gyldigt?

Energimærker har en varighed på op til 10 år fra udstedelsesdagen, uafhængigt af ældre energimærkningsrapporter. Det er værd at tage i betragtning, at energimærkningen ikke har sin gyldighed, hvis man bygger om eller foretager ændringer i en grad, der ændrer boligens energiforbrug. Energimærkningen må som udgangspunkt gerne bruges igen, hvis boligen skal sælges igen, så længe handlen sker indenfor energimærkets gyldige periode.

Yderligere er energimærket blevet en nødvendig del af en salgsopstilling hos ejendomsmægleren.

Hvad fortæller energimærket?

Energimærkningen fortæller hvor store energiudgifter, der er i boligen. Energimærkningen fremhæver på den måde bygningers energiforbrug og er en form for deklaration.

Energimærkningsskalaen går fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive, og G er det mindst effektive.

Huse med de bedste energimærkninger er kendetegnet på den måde at de plejer at være godt isoleret og have helt tætte vinduer og døre. Et velisoleret bosted har også et lavere energiforbrug og er derfor billigere at bo i.

En bolig fra 1960’erne med energimærket D, er i rimelig god energimæssig stand. På den anden side vil et D-mærket hus fra efter 2000 være i meget dårlig stand.

Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020 og det handler primært om nybyggeri.

Energimærkningsrapporten viser desuden et overblik over de energimæssige ændringer, det ville give mening at gennemføre. Rapporten fortæller også, hvor meget du kan spare, til dels i kroner og øre, og på CO2-kontoen, ved at få sat manglerne i stand.

Vil du søge om energitilskud er det et krav, at din bolig har et energimærke der er ”up to date”. Skal du søge bidrag til en varmepumpe, er det dog ikke et krav, at du har et gældende energimærke.

Er ejendommen under 60 m2, er energimærkning ikke et krav.

Kræves der energimærke for ejerlejligheder?

Andelsforeninger og ejerforeninger skal have et gyldigt energimærke. Bor du i en ejer- eller andelslejlighed i en etageejendom er det ikke din egen lejlighed, men hele ejendommen, som din lejlighed ligger i, der har krav på at have et energimærke. Det er derved altid hele ejendommen, der bedømmes, og ikke de enkelte boliger. Det er således bestyrelserne i foreningerne, der skal sørge for at holde energimærkningen på ejendommene opdateret.

Hvordan får man et energimærke?

For at få et energimærke skal du kontakte en autoriseret energikonsulent som foretager energimærkning af bygninger. De vil komme og foretage en energimærkning af din bolig, og ud fra dette vil de udstede et energimærke. Det er vigtigt at vælge en autoriseret energikonsulent som har retten til at udstede denne type rapporter.

Hvad er A2010, A2015 og A2020?

Der er 3 energiklasser med A-niveauer: A2020, A2015 og A2010, tallene refererer til årstallene. Det betyder at der i 2010 kom A2010, i 2015 kom A2015 og i 2020 kom energimærkningen A2020.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top