Forside » Boligkøb » Se hvornår energimærke er lovpligtigt i 2022

Se hvornår energimærke er lovpligtigt i 2022

energimærke

Det vigtigste formål med et energimærke, er at få folk til at lave flere energibesparelser og forhøje effektiviteten inden for brug af energi i bygninger.

Energimærkningen laves af en professionel energikonsulent, som måler på bygningen, tjekker kvaliteten af isoleringen, vinduer, varmeinstallation, døre osv.

Køberen af en ejendom har ret til en energimærkning, og siden 2010 har en bolig ikke kunne blive sat til salg uden et aktuelt energimærke. Det gælder både nye og gamle huse – villaer, rækkehuse, etageejendomme med ejerlejligheder m.m. Man skal ikke have et gældende energimærke, ved salg af et sommerhus eller et kolonihavehus.

I løbet af årene er energikravene i bygningsreglementet forøget markant.

Hvor længe er energimærket gyldigt?

Energimærkets varighed er op til 10 år fra udstedelsesdagen, uafhængigt af ældre energimærkningsrapporter.  Det er en overvejelse værd at tage i betragtning, at energimærkningen ikke har sin gyldighed, hvis man bygger om eller foretager ændringer i en grad, der ændrer boligens energiforbrug. Energimærkningen må som udgangspunkt gerne bruges igen, hvis boligen skal sælges igen, så længe handlen sker indenfor energimærkets gyldige periode.

Yderligere er energimærket blevet en nødvendig del af en salgsopstilling hos ejendomsmægleren.

Hvad fortæller energimærket?

Energimærkningen fortæller hvor store energiudgifter, der er i boligen. Energimærkningen fremhæver på den måde bygningers energiforbrug og er en form for deklaration.

Energimærkningsskalaen går fra A2020 til G, hvor A2020 er det mest energieffektive, og G er det mindst effektive.

Huse med de bedste energimærkninger er kendetegnet på den måde at de plejer at være godt isoleret og have helt tætte vinduer og døre. Et velisoleret bosted har også et lavere energiforbrug og er derfor billigere at bo i.

En bolig fra 1960’erne med energimærket D, er i rimelig god energimæssig stand. På den anden side vil et D-mærket hus fra efter 2000 være i meget dårlig stand.

Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020 og det handler primært om nybyggeri.

Energimærkningsrapporten viser desuden et overblik over de energimæssige ændringer, det ville give mening at gennemføre. Rapporten fortæller også, hvor meget du kan spare, til dels i kroner og øre, og på CO2-kontoen, ved at få sat manglerne i stand.

Vil du søge om energitilskud er det et krav, at din bolig har et energimærke der er ”up to date”. Skal du søge bidrag til en varmepumpe, er det dog ikke et krav, at du har et gældende energimærke.

Er ejendommen under 60 m2, er energimærkning ikke et krav.

Kræves der energimærke for ejerlejligheder?

Andelsforeninger og ejerforeninger skal have et gyldigt energimærke.  Bor du i en ejer- eller andelslejlighed i en etageejendom er det ikke din egen lejlighed, men hele ejendommen, som din lejlighed ligger i, der har krav på at have et energimærke.  Det er derved altid hele ejendommen, der bedømmes, og ikke den enkelte lejlighed. Det er således bestyrelserne i foreningerne, der skal sørge for at holde energimærkningen på ejendommene opdateret. 

Hvad er A2010, A2015 og A2020?

Der er 3 A-niveauer: A2020, A2015 og A2010, tallene refererer til årstallene. Det betyder at der i 2010 kom A2010, i 2015 kom A2015 og i 2020 kom der energimærkningen A2020.