Refusionsopgørelse – hvad indeholder den?

Refusionsopgørelsen er det sidste regnskab mellem køber og sælger. Dette regnskab bliver normalt gjort op med overtagelsesdagen som skæringsdag.

Følgende indgår normalt i en refusionsopgørelse:

 • Ejendomsskat
 • Forudbetalt a conto el, vand og gas
 • Oliebeholdning
 • Evt. kontingent til grundejerforening
 • Evt. betalte fællesudgifter i en lejlighed
 • Vand- og vandafledningsafgift
 • Sælgers andel af eventuel ejerskifteforsikring 

Hvem skal lave refusionsopgørelsen?

Der er ingen regler som definerer hvem der skal lave refusionsopgørelsen, så der er fuld aftalefrihed. Det vil normalt fremgå af købsaftalen hvem der står for denne opgave, og det er sædvanligvis altid den samme som også udarbejder skødet. Sædvanligvis udarbejdes refusionsopgørelsen indenfor 30 dage efter overtagelsesdagen.

Som led i ejerskiftet, skal der foruden udarbejdelse af refusionsopgørelsen også foretages aflæsning af forbrugsmålere. Disse aflæsninger skal indberettes til forsyningsselskaberne, tillige med meddelse om ejerskiftet.

Uanset hvem der skal stå for udarbejdelse af refusionsopgørelsen, angiver købsaftalens standardvilkår dog følgende:

Sælger eller dennes rådgiver

 • sender kopi af aflæsningsskema eller anden oplysning om aflæsning til den, der udarbejder
 • refusionsopgørelse
 • meddeler fraflytning og måleraflæsninger til de respektive forsyningsleverandører
 • foretager afmelding af PBS-ordning eller lignende ordning

Køber og sælger godkender refusionsopgørelsen inden for en aftalt frist, og saldoen skal være betalt, inden handlen er afsluttet.


Hvad kan vi hjælpe dig med?

boligkøb

Boligkøb

Læs mere

skødeskrivning

Skøde

Læs mere


Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk rådgivning og skødeskrivning til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003. Læs mere.