Forside » Ordbog » r » Refusionsopgørelse ved boligkøb: Hvilke poster skal den indeholde?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Refusionsopgørelse ved boligkøb: Hvilke poster skal den indeholde?

refusionsopgørelse

Af Skøde Centret

En refusionsopgørelse er et økonomisk regnskab mellem køber og sælger ved en bolighandel. Refusionsopgørelsen har til formål at opgøre alle udgifter og indtægter relateret til ejendommen og fordele dem mellem køber og sælger, således at der ikke er nogen mellemværender tilbage mellem parterne efter bolighandlen.

Overtagelsesdatoen er typisk den dag, hvor køberen har fuldstændig overtaget boligen. Refusionsopgørelsen bliver beregnet med denne dag som skæringsdag, hvilket betyder, at alle udgifter til boligen, der er foretaget før denne dag, bliver krediteret sælger, og alle udgifter, der er foretaget efter denne dag, tilfalder køber.

Fx skal køberen kun betale ejendomsskat fra overtagelsesdagen og frem. Det betyder, at hvis sælgeren tidligere har betalt ejendomsskat, får han den tilbage krediteret, da det er udgifter, der blev foretaget før overtagelsesdagen. Sælgers får dermed et beløb tilbage, svarende til den ejendomsskat som sælger har betalt frem til overtagelsesdagen.

Omvendt skal køberen betale ejendomsskat for den resterende del af året, hvor køber har ejet ejendommen.

Når refusionsopgørelsen er færdig, skal begge parter underskrive den. Dette dokument fungerer som bevis på, at alle betalinger, der er blevet foretaget, er blevet godkendt af køber og sælger.

Hvad indgår i en refusionsopgørelse?

En refusionsopgørelse indeholder ofte følgende poster:

 1. Ejendomsskat
  Ejendomsskat er en afgift, som ejeren af en ejendom skal betale til kommunen. Ved en bolighandel skal køber og sælger fordele ejendomsskatten mellem sig, således at sælger betaler skatten indtil overtagelsesdagen, og køber betaler skatten for den resterende del af året.
 2. Forudbetalt a conto el, vand og varme
  Hvis sælger har forudbetalt el, vand og varme, skal dette opgøres og fordeles mellem køber og sælger. Køber skal betale for den forbrugte del efter overtagelsesdagen.
 3. Oliebeholdning
  Hvis der er en olietank på ejendommen, skal olien opgøres og fordeles mellem køber og sælger. Køber skal betale for den forbrugte del efter overtagelsesdagen.
 4. Kontingent til grundejerforening
  Hvis ejendommen er en del af en grundejerforening, skal køber og sælger fordele kontingentet mellem sig.
 5. Betalte fællesudgifter i en lejlighed
  Hvis ejendommen er en lejlighed, og der er betalt fællesudgifter, skal disse opgøres og fordeles mellem køber og sælger.
 6. Vand- og vandafledningsafgift
  Hvis der er betalt vand- og vandafledningsafgift, skal denne opgøres og fordeles mellem køber og sælger.
 7. Sælgers andel af eventuel ejerskifteforsikring
  Hvis der er tegnet ejerskifteforsikring, skal sælger betale sin andel af forsikringen.
 8. Andre udgiftsposter og afgifter relateret til ejendommens drift
  Hvis der er andre udgiftsposter og afgifter relateret til ejendommens drift, skal disse opgøres og fordeles mellem køber og sælger.

Hvornår opgøres refusionsopgørelse?

Sædvanligvis udarbejdes refusionsopgørelsen indenfor 30 dage efter overtagelsesdagen. Den skal godkendes af både køber og sælger, før den er gyldig. Det er vigtigt, at du gennemgår refusionsopgørelsen grundigt, inden du godkender den.

Køber og sælger godkender refusionsopgørelsen inden for en aftalt frist, og saldoen skal være betalt, inden handlen er afsluttet.

Er det køber eller sælger der laver refusionsopgørelse?

Der er ingen regler som definerer hvem der skal lave refusionsopgørelsen, så der er fuld aftalefrihed. Det vil normalt fremgå af købsaftalen hvem der står for denne opgave, og det er sædvanligvis altid den samme som også udarbejder skødet.

Hvis et boligsalg er sket gennem en ejendomsmægler, ses det nogle gange, at ejendomsmægleren har lavet aftale med sælger om at mægleren står for at lave skøde, tinglysning og refusionsopgørelse. men det er helt op til hvad der er aftalt.

Som led i ejerskiftet, skal der foruden udarbejdelse af refusionsopgørelsen også foretages aflæsning af forbrugsmålere. Disse aflæsninger skal indberettes til forsyningsselskaberne, tillige med meddelelse om ejerskiftet.

Hvilke opgaver har sælger eller dennes rådgiver?

Ejendomsmægleren sender kopi af aflæsningsskema eller anden oplysning om aflæsning til den, der udarbejder refusionsopgørelsen, og meddeler fraflytning og måleraflæsninger til de respektive forsyningsleverandører. Det er også mægleren der foretager afmelding af PBS-ordning eller lignende ordning.

Tips til refusionsopgørelsen

 1. Sørg for at kontrollere at der ikke er restancer på ejendommen.
 2. Få en køberrådgiver til at gennemgå refusionsopgørelsen og give rådgivning om eventuelle restancer på ejendommen.
 3. Indhent alle relevante dokumenter fra sælger, såsom vandregninger, elregninger, skattekvitteringer, tv-abonnementer samt andre udgifter der skal indgå i opgørelsen.
 4. Tjek at alle bilag og kvitteringer til refusionsopgørelsen er modtaget, så det kan kontrolleres at alle betalinger er foretaget indenfor aftalte betalingsfrister.
 5. Sørg for at køber og sælger underskriver refusionsopgørelsen, så den bliver gyldig.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top