Restance – Hvad betyder restance?

Restance er et begreb, der anvendes om det skyldige beløb, når sidste betalingsfrist for en terminsydelse er overskredet, altså forfalden ubetalt gæld.

En restance er altså det beløb man mangler at betale når terminsydelsen er overskrevet, og dermed det beløb det kan lægges strafgebyr til.