Forside » Ordbog » a » Anmærkningsfrit skøde – Hvornår er skødet anmærkningsfrit?

Anmærkningsfrit skøde – Hvornår er skødet anmærkningsfrit?

Tinglysningsretten kan give påtegning/retsanmærkning på et dokument, hvis dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen. Når disse uoverensstemmelser er bragt i orden, slettes retsanmærkningen. Skødet er nu anmærkningsfrit og køber er endelig ejer af ejendommen på de vilkår, der er aftalt.