Hvordan beregnes tinglysningsafgift på skødet?

tinglysningsafgift

Vi har lavet et lille værktøj som udregner tinglysningsafgiften på et skøde i forbindelse med bolighandel eller ved intern overdragelse.

Der skelnes i almindelig bolighandel mellem følgende typer af sager når der skal beregnes tinglysningsafgift til staten:

Vi har her indsat en beregner du kan anvende for hver af de 3 typer af sager:

Ved skilsmisse skal der kun betales den faste afgift på kr. 1.750.

Man sparer dermed 0,6 % afgiften. Man skal blot kunne forevise en separationsbevilling eller skilsmissebevilling fra familieretshuset (det skal dog nævnes, at denne bevilling ikke behøver at være tilstede ved sagens opstart, da den kan eftersendes senere).