Forside » FAQ » Hvordan beregnes tinglysningsafgift på skødet?

Hvordan beregnes tinglysningsafgift på skødet?

tinglysningsafgift

Der skelnes i almindelig bolighandel mellem følgende typer af sager når der skal beregnes tinglysningsafgift til staten:

Fri handel

Ved almindelig fri handel udgør tinglysningsafgiften kr. 1.750 + 0,6% af købesummen.

Familiehandel

I familiehandler mellem forældre og barn, udgør tinglysningsafgiften kr. 1.750 + 0,6% af den offentlige vurdering minus 15 %, hvis købesummen er mindre end dette beløb – ellers af købesummen.

Skilsmisse

Ved skilsmisse skal der kun betales den faste afgift på kr. 1.750.

Man sparer dermed 0,6 % afgiften. Man skal blot kunne forevise en separationsbevilling eller skilsmissebevilling fra familieretshuset (det skal dog nævnes, at denne bevilling ikke behøver at være tilstede ved sagens opstart, da den kan eftersendes senere).

Er der tale om ugifte samlevende, er beregningsmetoden for tinglysningsafgiften den samme som ved almindelige handler, dvs. en fast afgift på kr. 1.750 med tillæg af 0,6 % af købesummen på den andel der købes.

Hvis Skøde Centret varetager sagsbehandlingen sørger vi for at beregne den korrekte tinglysningsafgift.