Hvordan beregnes tinglysningsafgift på skødet?

tinglysningsafgift

Vi har lavet et lille værktøj som udregner tinglysningsafgiften på et skøde.

Der skelnes i almindelig bolighandel mellem følgende typer af sager når der skal beregnes tinglysningsafgift til staten:

  • alm fri handel (dvs når du køber en bolig gennem en ejendomsmægler)
  • familiehandel
  • overdragelse ved skilsmisse

Vi har her indsat en beregner du kan anvende for hver af de 3 typer af sager:

Ved skilsmisse skal der kun betales den faste afgift på kr. 1.660.

Man sparer dermed 0,6 % afgiften. Man skal blot kunne forevise en separationsbevilling eller skilsmissebevilling fra familieretshuset (det skal dog nævnes, at denne bevilling ikke behøver at være tilstede ved sagens opstart, da den kan eftersendes senere).