Familieoverdragelse af fast ejendom/sommerhus – hvordan?

familieoverdragelse

I tilfælde af familieoverdragelse af fast ejendom, hvor et forældrepar vælger overdragelse af en bolig eller et sommerhus til deres barn, er det normalt muligt at overdrage til en pris svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %.

Hvis du eksempelvis sælger en ejerlejlighed til dit/jeres myndige barn, er det altså almindeligvis muligt at fastsætte kontantprisen til den kontante vurderingssum fratrukket de 15 % uden at det vil blive anset som en gave med tilhørende gavebeskatning. Dette forudsætter dog at den seneste offentlige ejendomsvurdering er fastsat under de rette forudsætninger, hvor den er vurderet til at være benyttet af ejeren og ikke som udlejet.

Efter denne favorable prismodel er det muligt at sælge fritidshus, villa eller ejerlejlighed til alle som hører til den gaveafgiftspligtige personkreds. Det vil sige en person du har delt folkeregisteradresse med i de sidste 2 år samt børn, børnebørn, oldebørn osv.

Kan jeg sælge til 15% under vurdering, hvis der er sket ændringer på ejendommen?

Prismodellen kan ikke uden videre anvendes, hvis der efter den seneste ejendomsvurdering er lavet ændringer på boligen, der kan have betydning for dens værdi. Der bliver man nødt til først at få en bindende tilladelse fra SKAT, så man er på den sikre side. Det samme gælder, hvis boligen er vurderet som udlejet hos Vurderingsstyrelsen.

Omkring overdragelsen skal købesummen betales til sælger, ellers ses det som en gave, for hvilken der skal betales gaveafgift af. Dog kan man berigtige købesummen, fuldstændigt eller delvist, ved at udfærdige et gældsbrev. Heri skal barnet erklære at skylde sine forældre den nærmere angivne pengesum.

Forudsat at gældsbrevet er eksklusiv rente, er det en god ide at det kan opsiges med øjeblikkeligt varsel. Det vil sige at det skal være et anfordringslån, ellers vil SKAT ikke godkende sagen.

Kan jeg spare arveafgift?

En af fordelene ved familieoverdragelse/familiehandel af fast ejendom til sine arvinger, er at man slipper for at betale boafgift (tidligere arveafgift) for den faste ejendoms værdi.

Hvor meget udgør tinglysningsafgift?

Selvom det er en familieoverdragelse af fast ejendom, skal du stadig betale tinglysningsafgift. Denne er fastsat til kr. 1750,00 + 0,6 % af den respektive købesum, dog minimum 85% af den offentlige vurdering.

Hvordan foregår selve overdragelsen?

En overdragelse af fast ejendom til børn er mulig at gennemføre via et skøde der tinglyses i tingbogen. Til dette formål behøves ikke en købsaftale først, fordi skødet i sig selv kan fungere som erstatning for en købsaftale. Da hele denne proces foregår digitalt, underskriver man også digitalt via NemID.

På samme tid skal den endelige købesum betales, kontant eller ved overtagelse af eksisterende lån. Her kan man med fordel anvende et rentefrit familielån.