Forside » skabeloner » Gratis skabelon til gældsbrev – afdragsfrit rentefrit familielån
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Gratis skabelon til gældsbrev – afdragsfrit rentefrit familielån

Af Skøde Centret

Skal I bruge et gældsbrev vedr. et rentefrit familielån, kan I bruge nedenstående skabelon til et gældsbrev. Gældsbrevet anvendes ofte mellem forældre og barn, i forbindelse med salg af ejerlejlighed til barn.

Læs også: Overdragelse af skøde mellem forældre og barn.

OBS.: Skabelonen bør kun anvendes mellem nærtstående, fx. forældre/barn, ægtefæller eller faste samboende.

Husk at få fornyet underskrifterne på gældsbrevet mindst hver 10. år, da lånet ellers forældes!

I takt med at lånet nedbringes, skal der laves en påtegning på dokumentet, som dateres og underskrives af parterne, hvor det fremgår hvor meget lånet er nedbragt samt hvad ny hovedstol er.


Skabelonen er gratis, og anvendes på eget ansvar. Skøde Centret yder ikke rådgivning i forhold til gældsbreve, da vi udelukkende arbejder med skødeskrivning og køberrådgivning ved boligkøb.


Hent skabelon til gældsbrev:

Download dit dokument her.

Om rentefrit familielån

Hvis du ønsker at hjælpe en slægtning med et fordelagtigt lån, kan dette gøres ved at lånet oprettes med et særligt indfrielsesvilkår.

Såfremt du ønsker at udlåne et beløb rentefrit, skal der

  1. Være tale om et egentlig gældsforhold.
  2. Forinden lånet oprettes, laves og underskrives et gældsbrev, som skal indeholde et vilkår om, at det til enhver tid skal være muligt for dig at kræve at få indfriet hele restgælden med kort varsel – på anfordring.

Familielånet er ikke som navnet antyder forbeholdt nærmeste familie, men kan benyttes af alle. De fleste familielån der fortages er dog mellem forældre og børn, bedsteforældre og børnebørn eller samlevende par.

Såfremt man har lånt penge ud uden at have til hensigt at kræve at lånet bliver tilbagebetalt, skal man være opmærksom på at hvis lånet årligt nedskrives som det maksimale afgiftsfrie gavebeløb, vil det af SKAT blive opfattet som en gave.

Der vil derfor blive opkrævet gaveafgift af hele beløbet, på nær det som ligger under det afgiftsfrie bundfradrag.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top