Forside » Forældrekøb » Hvad koster en familieoverdragelse af fast ejendom?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvad koster en familieoverdragelse af fast ejendom?

hvad-koster-en-familieoverdragelse

Af Skøde Centret

At overdrage ejendomme til familiemedlemmer kan være en praktisk løsning, hvis man ønsker at give en gave eller undgå at betale høje arveafgifter. Men hvor billigt kan man egentlig sælge sit hus til familie? Det er vigtigt at huske på, at en familieoverdragelse af fast ejendom til en underpris kan have skattemæssige konsekvenser.

Hvor billigt må man sælge sit hus til familie?

Hvis man sælger sit hus til underpris, vil det betragtes som en gave, og man kan risikere at skulle betale gaveafgift af differencen mellem salgsprisen og den offentlige vurdering af huset. Gaveafgiften er på 15% af beløbet, og den kan altså blive en dyr affære. Derfor skal man være opmærksom på, at man ikke kan sælge sit hus til en alt for lav pris.

Hvis en række betingelser er opfyldt, er det muligt at overdrage fast ejendom til sine børn til 20% under den offentlige vurdering. Alternativt bør man tage udgangspunkt i markedsprisen for at undgå beskatning og gaveafgift.

Kan jeg overdrage mit hus til mine børn?

Ja, det er muligt at overdrage sit hus til sine børn. Det kan være en god idé, hvis man ønsker at give en gave eller undgå arveafgifter. Det er dog vigtigt at huske på, at overdragelsen som nævnt skal ske på korrekt vis for at undgå skattemæssige konsekvenser.

Hvis man giver sin ejendom væk som gave, vil det betragtes som en disposition mellem nærtstående, og man kan risikere at skulle betale gaveafgift af differencen mellem den offentlige vurdering og den faktiske værdi af ejendommen. Gaveafgiften er på 15% af beløbet, og det kan derfor være en dyr affære at give sit hus væk.

Man kan dog undgå gaveafgiften ved at overdrage ejendommen og udstede et gældsbrev til betaling af købesummen. Herefter er det muligt at give en årlig gave, som kan bruges til nedbringelse af gældsbrevet.

Det er også vigtigt at huske på, at der kan være andre omkostninger forbundet med en familieoverdragelse. Der kan for eksempel være omkostninger til tinglysning.

Hvordan foregår en familieoverdragelse af fast ejendom?

En familieoverdragelse foregår ved, at ejeren af en ejendom overdrager den til et familiemedlem, typisk en ægtefælle eller et barn. Overdragelsen kan ske ved et såkaldt skøde, som er en formel juridisk handling, hvor ejendomsretten til ejendommen overdrages fra sælger til køber.

Hvad koster det at overtage et hus?

Hos Skøde Centret kan vi hjælpe med sagen.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Ud over omkostningerne til at få håndteret selve skødesagen, skal man også tage højde for omkostningerne til tinglysning af skødet. Tinglysningsafgiften afhænger af ejendommens værdi og er en fast procentdel af denne værdi.

Samlet set kan omkostningerne til en familieoverdragelse derfor variere meget afhængigt af de konkrete omstændigheder. Det er derfor en god idé at søge professionel rådgivning og få udarbejdet et skøn over de samlede omkostninger, inden man beslutter sig for at gennemføre en overdragelse.

Konklusion

En familieoverdragelse kan være en praktisk og økonomisk fordelagtig løsning, hvis man ønsker at overdrage en ejendom til et familiemedlem. Det er dog vigtigt at huske på, at en overdragelse kan have skattemæssige konsekvenser, og at det derfor er en god idé at søge professionel rådgivning, inden man gennemfører en overdragelse.

Man skal også være opmærksom på, at der er visse regler og restriktioner på overdragelse af ejendomme til børn, og at man ikke kan sælge sit hus til en alt for lav pris uden at risikere at skulle betale gaveafgift.

Faktaboks:

Gaveafgift: Hvis ejendommen gives væk som gave, kan der opkræves en gaveafgift på 15% af forskellen mellem den offentlige vurdering og den faktiske værdi af ejendommen.

20% reglen: Ved overdragelse af fast ejendom til børn er det muligt at sælge 20% under den offentlige vurdering, hvis visse betingelser er opfyldt.

Tinglysningsafgift: En fast procentdel af ejendommens værdi betales til tinglysning af skødet.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top