Forældrekøb

Familieoverdragelse af fast ejendom/sommerhus – hvordan?

familieoverdragelse

I tilfælde af familieoverdragelse af fast ejendom, hvor et forældrepar vælger overdragelse af en bolig eller et sommerhus til deres barn, er det normalt muligt at overdrage til en pris svarende til den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 %. Hvis du eksempelvis sælger en ejerlejlighed til dit/jeres myndige barn, er det altså almindeligvis muligt at …

Familieoverdragelse af fast ejendom/sommerhus – hvordan? Læs mere »

Forældrekøb skat – hvilke beskatningsmuligheder er der?

Ved forældrekøb beskattes forældrenes indtægt på lejligheden. Der vælges mellem tre beskatningsformer, og forældrene skal tage stilling til hvilken beskatningsform de ønsker, når de skal udfylde selvangivelsen. De tre beskatningsformer er: 1.Personskatteloven Denne beskatningsordning er forholdsvis simpel. Man beskattes af overskuddet i lejligheden og får fradrag for renteudgifterne. 2.Virksomhedsskatteordningen Her får man fradrag for hele …

Forældrekøb skat – hvilke beskatningsmuligheder er der? Læs mere »

Forældrekøb – beskatning ved videresalg til barn 2022

Når du sælger en lejlighed der er købt til udlejning via forældrekøb, skal du som hovedregel betale skat af et eventuelt overskud ved salget. Overskuddet ved salget beregnes ved at fratrække købsprisen (inkl. købsomkostninger) fra salgsprisen (med fradrag af salgsomkostninger). For at tage højde for inflationen forhøjes købsprisen på boligen med 10.000 kroner pr. år …

Forældrekøb – beskatning ved videresalg til barn 2022 Læs mere »

Forældrekøb ejerlejlighed – hvilke regler og ulemper er der?

Hvad er et forældrekøb? Et forældrekøb er, når forældre køber en bolig, som de udlejer til deres barn, hvis barnet eksempelvis skal studere. Det er selvfølgelig oftest forældre, der står bag forældrekøb. Dog er der intet krav om hvilken relation der er mellem lejer og udlejer. Det kan altså også være bedsteforældre, onkler, tanter, kollegaer …

Forældrekøb ejerlejlighed – hvilke regler og ulemper er der? Læs mere »