Forside » Forældrekøb » Familieoverdragelse af sommerhus: Sådan foregår det
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Familieoverdragelse af sommerhus: Sådan foregår det

familieoverdragelse-sommerhus

Af Skøde Centret

Familieoverdragelse af sommerhus er en proces, hvor sommerhusets ejerskab overgår fra en generation til en anden inden for en familie. Dette sker ofte for at undgå komplikationer i forbindelse med dødsbo og boafgifter.

Familieoverdragelse af sommerhus – 4 vigtige punkter

 1. Relation og pris: Overdragelsen skal ske mellem nære familiemedlemmer, og overdragelsesprisen skal være mindst 15 % under den seneste offentlige vurdering af sommerhuset.
 2. Pantebreve og lån: Vær opmærksom på eksisterende pantebreve og lån i sommerhuset, da disse kan påvirke overdragelsesprocessen og kræve overtagelse af lån eller indfrielse af gæld.
 3. Juridisk rådgivning: Involvér en advokat eller juridisk rådgiver med erfaring inden for familieoverdragelser og ejendomsoverdragelse for at sikre, at processen gennemføres korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.
 4. Økonomiske konsekvenser: Overvej de økonomiske konsekvenser for både køber og sælger, herunder skatter, afgifter og eventuelle lån, der skal overtages eller indfries.

Hvordan fungerer familieoverdragelse af sommerhus?

Familieoverdragelse adskiller sig fra almindelig bolighandel, idet man kan overdrage sommerhuset til en pris 15 % under den seneste offentlige vurdering. Dette betyder, at hvis sommerhuset er vurderet til 1.000.000 kr., vil den laveste overdragelsespris til familien være 850.000 kr. (1.000.000 x 0,85).

For at gennemføre en familieoverdragelse skal følgende trin følges:

 1. Udarbejdelse af en købsaftale
 2. Tinglysning af skødet

I processen er det vigtigt at involvere en advokat eller anden juridisk rådgiver, der kan hjælpe med at sikre, at alle aspekter af overdragelsen er korrekte og i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvad er fordelene ved familieoverdragelse?

Der er flere fordele ved at gennemføre en familieoverdragelse af et sommerhus:

 1. Undgå boafgift: Ved at overdrage sommerhuset til næste generation, mens den ældre generation stadig er i live, undgår man, at et senere dødsbo skal betale boafgift af ejendommens værdi.
 2. Fastholde familiens værdier: Sommerhuset kan forblive inden for familien og sikre, at det kan bruges og nydes af fremtidige generationer.
 3. Skattefordele: Overdragelse til en pris under den offentlige vurdering kan give skattemæssige fordele for både køber og sælger.

Hvordan sikrer man, at overdragelsen er juridisk korrekt?

For at sikre, at familieoverdragelsen er juridisk korrekt, er det vigtigt at følge en række trin og overholde gældende lovgivning:

 1. Indhent professionel rådgivning: Konsulter en advokat eller juridisk rådgiver med erfaring inden for ejendomsoverdragelse. De kan hjælpe med at navigere i lovgivningen og sikre, at processen gennemføres korrekt.
 2. Udarbejd en købsaftale: En købsaftale skal udarbejdes og underskrives af både køber og sælger. Aftalen skal indeholde detaljer om overdragelsesprisen, betingelserne for overdragelsen og eventuelle forbehold.
 3. Tinglys skødet: Skødet skal tinglyses for at gøre overdragelsen juridisk bindende og offentlig tilgængelig. Dette sikrer, at køberens rettigheder er beskyttet, og at sælgeren ikke længere er ansvarlig for ejendommen.

Hvordan påvirker en familieoverdragelse eventuelle pantebreve og lån i sommerhuset?

Ved en familieoverdragelse er det vigtigt at være opmærksom på eventuelle pantebreve og lån i sommerhuset, da disse kan have indflydelse på overdragelsesprocessen:

 1. Overtagelse af lån: I nogle tilfælde kan køberen overtage sælgerens eksisterende lån i sommerhuset. Dette kræver dog aftale med långiveren og kan være underlagt visse betingelser, såsom kreditvurdering af køberen.
 2. Indfrielse af lån: Hvis køberen ikke kan eller ønsker at overtage sælgerens lån, kan det være nødvendigt at indfri lånet ved overdragelsen. I så fald skal køberen finde finansiering til at dække lånet, enten gennem egne midler eller ved at optage et nyt lån.
 3. Nye pantebreve: Hvis køberen optager et nyt lån for at finansiere købet af sommerhuset, skal der tinglyses nye pantebreve i ejendommen. Disse pantebreve vil skulle prioriteres i forhold til eventuelle eksisterende pantebreve.

Er der særlige krav eller betingelser for familieoverdragelse af sommerhus?

Der er visse krav og betingelser, der skal opfyldes for at en familieoverdragelse kan gennemføres, bl.a.:

 1. Relation: Overdragelsen skal ske mellem nære familiemedlemmer, såsom forældre og børn eller bedsteforældre og børnebørn.
 2. Pris: Overdragelsesprisen skal være +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering af sommerhuset, alternativt markedsprisen.
 3. Ejendommens reelle markedsværdi må ikke være kendt via fx en vurdering fra en ejendomsmægler.
 4. Der må ikke være foretaget væsentlige ombygninger/renoveringer af ejendommen siden sidste offentlige vurdering.

Hvad skal man være særligt opmærksom på ved familieoverdragelse af sommerhus?

skødeskrivning

Ved familieoverdragelse af sommerhus er der nogle forhold, som det er særligt vigtigt at være opmærksom på:

 1. Kommunikation: Det er vigtigt at have åben og ærlig kommunikation mellem alle involverede parter for at undgå misforståelser og konflikter.
 2. Tidsramme: Det kan tage tid at gennemføre en familieoverdragelse af et sommerhus, især hvis der er mange involverede parter og juridiske aspekter at tage højde for. Sørg for at afsætte tilstrækkelig tid til processen og vær tålmodig.
 3. Økonomiske konsekvenser: Overvej de økonomiske konsekvenser for både køber og sælger, herunder skatter, afgifter og eventuelle lån, der skal overtages eller indfries. Det er vigtigt at have en klar forståelse af de økonomiske forpligtelser, der følger med overdragelsen.
 4. Vedligeholdelse og drift: Når sommerhuset er overdraget, er det vigtigt for køberen at være opmærksom på vedligeholdelse og drift af ejendommen. Dette omfatter betaling af faste udgifter, såsom ejendomsskatter, forsikringer og eventuelle fællesudgifter.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top