Forside » Forældrekøb » Forældrekøb regnskab: Skatteoptimering og fradrag

Forældrekøb regnskab: Skatteoptimering og fradrag

forældrekøb

Af Skøde Centret - Læsetid: 3 minutter


Forældrekøb er en god måde at hjælpe dine børn med at komme godt i gang med deres økonomi. Det er dog vigtigt at vide, hvad der kan trækkes fra i regnskabet, så du kan få det mest optimale ud af din investering. I denne artikel vil vi gennemgå de forskellige ting, som du kan trække fra i dit forældrekøb regnskab.

Når du ejer en bolig der anvendes som forældrekøb, skal du lave et regnskab over dine indtægter og udgifter. Du skal gemme dit regnskab i 5 år, og kunne forevise det til SKAT, såfremt de beder om det.

I forbindelse med forældrekøb er der visse udgifter du som ejer af boligen kan trække fra på selvangivelsen som indberettes til skattestyrelsen, herunder:

 • renteudgifter
 • ejendomsskatter
 • vand-, kloak- og renovationsafgifter
 • administration og revisorbistand til regnskabet
 • forsikring af ejendommen
 • skorstensfejer, snerydning og fejning
 • kontingent til ejerforening
 • afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter
 • el, vand og varme (se nedenfor)
 • vedligeholdelse (se nedenfor)

Læs også: Hvad er ejerudgifter?

Kan el, vand og varme trækkes fra?

Såfremt den unge betaler udgifterne til el, vand og varme gennem huslejen, kan dette trækkes fra i regnskabet. Det beløb der betales til el, vand og varme skal samtidig lægges til den samlede lejeindtægt.

Betaler den unge selv udgifterne til el, vand og varme, skal denne budgetpost holdes ude af regnskabet.

Kan vedligeholdelse trækkes fra?

Eventuelle udgifter til vedligeholdelse af boligen, som følge af slidtage og ælde i den tid, du har ejet boligen, for eksempel udgifter til malerarbejde, kan også trækkes fra.

Ved eventuelle skader på boligen, eksempelvis vandskade, kan udgifterne kun trækkes fra hvis:

 • skaden ikke er dækkes af forsikringen (erstatning)
 • skaden er sket, i det tidsrum du har ejet boligen
 • boligens tilstand ikke forbedres i forhold til umiddelbart før, skaden skete.

I de tre første år du ejer boligen, kan der maksimalt fratrækkes istandsættelsesudgifter svarende til 25 % af den årlige lejeindtægt for ejerlejligheder og 35 % for en- og tofamilieshuse.

Vi anbefaler at du sammen med din revisor overvejer om du skal anvende kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.

Er der fradrag for forbedringer?

De udgifter der går til at istandsætte og forbedre boligen, i forhold til dens stand ved overtagelsen, kan ikke fratrækkes. Eksempler på forbedringer kan være

 • nyt køkken
 • nyt badeværelse.
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Opsætning af nye vægge, gulve og lofter
 • Udskiftning af installationer
 • Nyt tag i ejerforeningen
 • Ny maling

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER

Scroll to Top