Forside » Forældrekøb » Familiesalg: Alt du skal vide om overdragelse af ejendom til familie
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Familiesalg: Alt du skal vide om overdragelse af ejendom til familie

forældrekøb-aarhus

Af Skøde Centret

Familiesalg er en vigtig og ofte kompleks proces, hvor en ejendom overdrages til et nærtstående familiemedlem.

Historisk set har familiesalg været en almindelig praksis for at sikre, at ejendomme forbliver inden for familien. Over tid er lovgivningen dog blevet mere kompleks, og det er derfor vigtigt at have styr på de juridiske aspekter for at undgå problemer og uforudsete konsekvenser.

Hvordan sikrer man sig, at familiesalg er i overensstemmelse med gældende lovgivning?

For at sikre, at et familiesalg er i overensstemmelse med gældende lovgivning, er det vigtigt at følge de rette juridiske procedurer og overholde alle relevante regler og bestemmelser. Det kan være en god idé at konsultere en jurist med erfaring indenfor ejendomsret for at få vejledning og bistand under processen.

Nogle af de vigtigste lovgivningsmæssige aspekter, man skal være opmærksom på, inkluderer:

 1. Overholdelse af 15% reglen for at undgå skattepligt.
 2. Korrekt udarbejdelse og tinglysning af skødet.
 3. Overvejelse af arveafgift og afgiftsfrie gaver.
 4. Evt. udarbejdelse af en købsaftale, hvis der er særlige betingelser knyttet til overdragelsen.

Hvordan håndteres gæld i forbindelse med et familiesalg?

familiesalg

Gæld knyttet til en ejendom, der overdrages i et familiesalg, kan have indflydelse på både sælger og køber. Det er vigtigt at tage højde for gælden i forbindelse med overdragelsen og at sikre, at parterne er klar over deres ansvar i forhold til gælden:

 1. Realkreditlån: Hvis der er et realkreditlån på ejendommen, er det vigtigt at drøfte, hvordan lånet skal håndteres. Køberen kan enten overtage lånet, eller sælgeren kan betale lånet ud før overdragelsen. Det er vigtigt at indgå en skriftlig aftale om dette for at undgå misforståelser og juridiske problemer senere.
 2. Andre lån og gældsforpligtelser: Hvis der er andre lån og gældsforpligtelser knyttet til ejendommen, bør parterne også drøfte, hvordan disse skal håndteres. Det er vigtigt at få en klar forståelse af, hvem der er ansvarlig for at betale gælden og at indgå en skriftlig aftale om dette.

Vigtigheden af at holde købesummen inden for +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering

Når man gennemfører et familiesalg, er det afgørende at sikre, at købesummen ligger inden for +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Hvis ikke dette kriterium opfyldes, kan alternativt markedsprisen anvendes.

Hvis købesummen ikke ligger inden for det angivne interval eller overdrages til markedsprisen, kan det føre til beskatning for både køber og sælger. Dette kan betyde, at sælgeren skal betale skat af en eventuel fortjeneste ved salget, mens køberen skal betale skat af værdien af den “gave”, de har modtaget i form af en lavere købesum end markedsprisen.

Hvordan overdrager man en ejendom mellem familiemedlemmer via et skøde?

Et skøde er et juridisk dokument, der beviser, at en ejendom er overdraget fra en person til en anden. Når man skal overdrage en ejendom mellem familiemedlemmer i forbindelse med familiesalg, er det vigtigt at udarbejde et korrekt skøde. Processen indebærer følgende trin:

 1. Indhent oplysninger om ejendommen, herunder matrikelnummer og ejendomsværdi.
 2. Aftal købesummen og betingelser for overdragelsen.
 3. Udfyld et skøde med nødvendige oplysninger og underskrifter fra begge parter.
 4. Tinglys skødet hos Tinglysningsretten for at gøre overdragelsen juridisk bindende.
 5. Betal eventuelle gebyrer og afgifter forbundet med tinglysning af skødet.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top