Forældrekøb – videresalg til barn

Når du sælger en lejlighed der er købt til udlejning, skal du som hovedregel betale skat af et eventuelt overskud ved salget.

Overskuddet ved salget beregnes ved at fratrække købsprisen (inkl. købsomkostninger) fra salgsprisen (med fradrag af salgsomkostninger). For at tage højde for inflationen forhøjes købsprisen på boligen med 10.000 kroner pr. år efter overtagelsen.

Hvis forældrene (ejerne) selv har været bosiddende i boligen – også i en kortere periode, kan boligen sælges uden beskatning af overskuddet, jf. parcelhusreglen.

Foregår salget af boligen mellem forældre og barn, må salget ske til en pris der maksimalt ligger 15 % under den seneste offentlige vurdering, uden at barnet skal betale gavebeskatning.

Barnet kan efter overtagelse frit videresælge boligen i en almindelig fri handel uden beskatning, jf. Parcelhusreglen, da barnet selv har været bosiddende i boligen.

Nyt skøde og tinglysning

Skal du have overdraget en bolig, der har været anvendt som forældrekøb til dit barn, kan Skøde Centret være dig behjælpelig med sagen. Læs mere her.

En sådan sag håndteres ved at der laves et nyt skøde, indeholdende vilkår for overdragelsen, herunder pris og overtagelsesdato. Skødet indføres digitalt i tingbogen, hvorefter barnet er ny formel ejer.

Når barnet er den formelle ejer, kan barnet optage nye realkreditlån eller eksisterende lån kan overtages.


Hvad kan vi hjælpe dig med?

boligkøb

Boligkøb

Læs mere

skødeskrivning

Skøde

Læs mere


Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk rådgivning og skødeskrivning til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003. Læs mere.