Forside » Forældrekøb » Forældrekøb – beskatning ved videresalg til barn 2022

Forældrekøb – beskatning ved videresalg til barn 2022

Når du sælger en lejlighed der er købt til udlejning via forældrekøb, skal du som hovedregel betale skat af et eventuelt overskud ved salget.

Overskuddet ved salget beregnes ved at fratrække købsprisen (inkl. købsomkostninger) fra salgsprisen (med fradrag af salgsomkostninger). For at tage højde for inflationen forhøjes købsprisen på boligen med 10.000 kroner pr. år efter overtagelsen.

Hvis forældrene (ejerne) selv har været bosiddende i boligen – også i en kortere periode, kan boligen sælges uden beskatning af overskuddet, jf. parcelhusreglen.

Foregår salget af boligen mellem forældre og barn, må salget normalt ske til en pris der maksimalt ligger 15 % under den seneste offentlige vurdering, uden at barnet skal betale gavebeskatning. Dette forudsætter dog at ejerlejligheden ikke er vurderet som udlejet, eller at vurderingen på anden vis er misvisende, fx hvis der er sket store renoveringer som ikke er anmeldt til BBR.

Barnet kan efter overtagelse frit videresælge boligen i en almindelig fri handel uden beskatning, jf. parcelhusreglen, da barnet selv har været bosiddende i boligen.

Nyt skøde og tinglysning

Skal du have overdraget en bolig, der har været anvendt som forældrekøb til dit barn, kan Skøde Centret være dig behjælpelig med sagen.

En sådan sag håndteres ved at der laves et nyt skøde, indeholdende vilkår for overdragelsen, herunder pris og overtagelsesdato. Skødet indføres digitalt i tingbogen, hvorefter barnet er ny formel ejer.

Når barnet er den formelle ejer, kan barnet optage nye realkreditlån eller eksisterende lån kan overtages.