Forside » Forældrekøb » Forældrekøb – beskatning ved videresalg til barn 2023

Forældrekøb – beskatning ved videresalg til barn 2023

Forældrekøb er en måde at give dit barn (eller flere børn) et økonomisk løft på. Det kan være en god måde at hjælpe dit barn med at komme godt i gang i livet, men det er vigtigt at vide, hvordan man skal håndtere beskatningen, når man videresælger ejendommen til sit barn. I denne artikel gennemgår vi de skattemæssige konsekvenser ved forældrekøb og videresalg til dit barn.

Er der skattepligt ved videresalg til barn?

Når du sælger en lejlighed der er købt til udlejning via forældrekøb, skal du efter gældende regler betale skat af et eventuelt overskud ved salget.

Overskuddet ved salget beregnes ved at fratrække købsprisen (inkl. købsomkostninger) fra salgsprisen (med fradrag af salgsomkostninger). For at tage højde for inflationen forhøjes købsprisen på boligen med 10.000 kroner pr. år efter overtagelsen.

Hvis forældrene (ejerne) selv har været bosiddende i boligen – også i en kortere periode, kan boligen i udgangspunktet sælges uden beskatning af overskuddet, jf. parcelhusreglen.

Du kan med fordel rådføre dig med en revisor i forbindelse med overdragelse af en forældrekøbt bolig til barn, så du kan få overblik på de skattemæssige konsekvenser i din specifikke situation.

Hvad er den laveste pris man kan overdrage ejendommen?

Foregår salget af boligen mellem forældre og barn, må salget normalt ske til en pris der maksimalt ligger 15 % under ejendomsvurderingen, uden at barnet skal betale gavebeskatning. Dette forudsætter dog at ejerlejligheden ikke er vurderet som udlejet, eller at vurderingen på anden vis er misvisende, fx hvis der er sket store renoveringer som ikke er anmeldt til BBR. Endvidere må man ikke have kendskab til boligens salgsværdi fx via en vurdering fra en ejendomsmægler.

Barnet kan efter overtagelse skattefrit videresælge boligen i en almindelig fri handel, jf. parcelhusreglen, da barnet selv har været bosiddende i boligen.

Hvordan håndteres overdragelsen af boligen til barnet?

En sådan sag håndteres ved at der laves et nyt skøde, indeholdende vilkår for overdragelsen, herunder pris og overtagelsesdato. Skødet indføres digitalt i tingbogen, hvorefter barnet er ny formel ejer.

Når barnet er den formelle ejer, kan barnet optage nye realkreditlån eller eksisterende lån kan overtages.

Overdragelsen vil være forbundet med omkostninger til tinglysningsafgift og honorar til skødeskriver eller advokat.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser