Forside » Jura » Parcelhusreglen: Sådan sælger du din bolig skattefrit
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Parcelhusreglen: Sådan sælger du din bolig skattefrit

parcelhusreglen

Af Skøde Centret

Parcelhusreglen er en vigtig del af dansk skattelovgivning, der kan gøre salg af en bolig skattefrit under visse betingelser.

Hvordan virker parcelhusreglen?

Parcelhusreglen er en praksis, der gør det muligt for boligejere at sælge deres bolig skattefrit under visse betingelser. For at kunne benytte parcelhusreglen, skal følgende to betingelser være opfyldt:

  1. Ejendommen skal være brugt som bolig for ejer selv eller dennes husstand i hele eller dele af den tid man har ejet den.
  2. Det samlede grundareal skal være mindre end 1.400 kvadratmeter.

Disse betingelser sikrer, at parcelhusreglen primært gælder boliger, som har været anvendt som hovedbolig for ejeren og dennes husstand.

Hvilke typer boliger er omfattet af reglen?

Parcelhusreglen gælder for en bred vifte af boligtyper, hvilket gør det muligt for mange boligejere at drage fordel af reglen.

Her er en mere detaljeret gennemgang af de forskellige boligtyper, som er omfattet af parcelhusreglen:

  1. En- og tofamiliehuse: Dette inkluderer parcelhuse, rækkehuse og dobbelthuse, hvor ejeren eller dennes husstand har anvendt huset som bolig i en del af ejerperioden.
  2. Ejerlejligheder: Lejligheder, hvor ejeren ejer en andel af den samlede ejendom, og som har været anvendt som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af ejerperioden, er også omfattet af parcelhusreglen.
  3. Andelslejligheder: Ligesom ejerlejligheder er andelslejligheder omfattet af parcelhusreglen, så længe ejeren eller dennes husstand har anvendt lejligheden som bolig i en del af ejerperioden.
  4. Sommerhuse: Sommerhuse, der primært er anvendt som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af ejerperioden, kan også sælges skattefrit under parcelhusreglen.
  5. Kolonihavehuse: Selvom kolonihavehuse typisk ikke anvendes som primær bolig, kan de stadig være omfattet af parcelhusreglen, hvis de er blevet anvendt som bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af ejerperioden.
  6. Lignende boligtyper: Andre boligtyper, der er sammenlignelige med ovenstående kategorier, og som opfylder betingelserne for parcelhusreglen, kan også drage fordel af reglen.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom en boligtype er omfattet af parcelhusreglen, skal de to hovedbetingelser stadig være opfyldt for at kunne sælge boligen skattefrit.

Hvordan dokumenterer man betingelserne for parcelhusreglen?

For at dokumentere betingelserne for reglen skal man kunne bevise, at ejendommen har været anvendt som egen bolig i en del af ejerperioden.

Det kan gøres ved at fremvise dokumentation for folkeregisteradresse, el- og varmeforbrug, forsikringspapirer og lignende.

Hvad hvis boligen har været udlejet?

Hvis boligen har været udlejet i en periode, mens man har ejet den, kan det have indflydelse på, om man kan benytte parcelhusreglen.

Reglen gælder dog stadig, hvis man har boet i boligen i en del af ejerperioden og boligen var ejet som egen bolig inden udlejning.

Hvad sker der, hvis man ikke opfylder betingelserne for parcelhusreglen?

parcelhusreglen

Hvis betingelserne for parcelhusreglen ikke er opfyldt, vil fortjenesten ved salg af boligen blive betragtet som skattepligtig. I disse tilfælde skal man betale skat af fortjenesten i overensstemmelse med reglerne for avancebeskatning.

Det kan medføre en betydelig skattebetaling, afhængigt af den opnåede fortjeneste ved salget.

Avancebeskatning indebærer, at man beskattes af forskellen mellem salgsprisen og anskaffelsessummen (prisen, man betalte for boligen, da man købte den).

Skatten beregnes på baggrund af avancen (fortjenesten), som er salgsprisen fratrukket anskaffelsessummen og eventuelle omkostninger forbundet med salget, som for eksempel salgsomkostninger og forbedringsudgifter.

Hvordan påvirker parcelhusreglen boligkøbere?

Parcelhusreglen har primært betydning for boligsælgere, men den kan også have indirekte konsekvenser for boligkøbere. Hvis en bolig er vurderet som udlejet af SKAT, kan det påvirke boligkøbernes beslutning om at købe boligen og den pris, de er villige til at betale.

Hvis en bolig er vurderet som udlejet af SKAT, betyder det, at den i udgangspunktet har en offentlig vurdering som kun er det halve af den normale offentlige vurdring. Dette vil efterfølgende blive opdateret hos SKAT i forbindelse med et ejerskifte.

Dermed står køber med et forkert billede af hvor meget der skal betales i ejendomsskat, da ejendomsskatten senere hen vil stige kraftigt som følge af denne opdatering.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top