Forside » Ordbog » e » Ejendomsavancebeskatning 2021 – Hvordan kan det undgås?

Ejendomsavancebeskatning 2022 – Hvordan kan det undgås?

Parcelhusreglen indebærer, at såfremt man sælger et énfamiliehus – parcelhus el. lign., vil man kunne undgå ejendomsavancebeskatning (fortjeneste er dermed skattefri), hvis følgende betingelser er opfyldt:

    1. Ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.
    2. Grunden er på mindre end 1.400 m2 eller grunden kan ikke udstykkes eller en udstykning vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

For at parcelhusreglen kan finde anvendelse, er det alene en betingelse, at huset har tjent til bolig for ejeren på et eller andet tidspunkt. Det er således ikke et krav, at huset tjener til bolig for ejeren, på det tidspunkt, hvor huset sælges.

Det er i princippet nok, at ejeren eller dennes husstand har beboet huset i én dag for at parcelhusreglen vil kunne finde anvendelse. Parcelhusreglen gælder også for salg af ejerlejligheder. I dette tilfælde er der blot ikke noget krav til grundstørrelsen.