e

Eksklusive boliger – Hvad er en eksklusiv bolig?

Ejendomme, der har speciel interesse for nogle (få) købere i kraft af deres pris, som afspejler deres beliggenhed, udstyr el.lign. Eksklusive ejendomme kan eksempelvis være ejendomme med udsigt over havet eller ejendomme der på anden vis har en eksklusiv beliggenhed. Ejendommen kan også være eksklusiv i kraft af at den indeholder særligt udstyr som eksempelvis …

Eksklusive boliger – Hvad er en eksklusiv bolig? Læs mere »

Elementbyggeri – hvad er det?

Byggeri med præfabrikerede (fabriksfremstillede) elementer, fx betonelementer til vægge og dæk og træbaserede elementer til facader, døre og køkkener. Elementerne, der typisk er produceret i fabrikshaller samles (monteres) på byggepladsen, og bliver dermed til en helstøbt ejendom. Elementbyggerier betyder ofte at der går kortere tid fra byggeriet sættes i gang til det står færdigt, da …

Elementbyggeri – hvad er det? Læs mere »

Endeligt skøde – Hvad er et endeligt skøde?

Det dokument, hvoraf det fremgår, at samtlige betingelser for en handel er opfyldt, og at man endegyldigt ejer ejendommen. Det endelige skøde slår fast hvem der er den juridiske ejer af ejendommen. Det endelige skøde udformes når alle betingelser i handlen/overdragelsen er opfyldt

Erstatning – Hvad er erstatning?

Et beløb, der under visse betingelser betales til en person som kompensation for et økonomisk tab, vedkommende har lidt. Erstatninger ses eksempelvis indenfor forsikringsskader, hvor der fra forsikringsselskabernes side udbetales erstatning for skader på eksempelvis rør i en bolig. I forsikringssager udbetales der erstatning hvis den beskadigede genstand er forsikret hos det pågældende forsikringsselskab, og …

Erstatning – Hvad er erstatning? Læs mere »

Etageareal – hvad er etagearealet?

Udtryk for det samlede areal, der er på samtlige udnyttede etager i en ejendom, f.eks. det samlede boligareal i et parcelhus. Etagearealet kan variere fra det reelle boligareal, hvis dele af huset ikke er godkendt til beboelse. Dette kan eksempelvis være tilfældet hvis der i huset er en kælder, som ikke er godkendt til beboelse.

Ejerforening til ejerlejlighed – Hvad er en ejerforening?

Forening af ejere i en ejerlejlighedsejendom, hvor man bliver medlem, hvis man står som ejer af en af lejlighederne. Ejerlejligheder ejes individuelt, men grunden den ligger på samt fællesarealer, ejes af ejerforeningen, altså alle lejlighedsejerne. Ejerforeningen er et slags driftsfællesskab, der har til formål at administrere de fælles anliggender, der måtte findes i de givende …

Ejerforening til ejerlejlighed – Hvad er en ejerforening? Læs mere »

Ejerlav – Hvad er et ejerlav?

En betegnelse i den matrikulære inddeling af ejendomme: matrikelnummer, ejerlav, kommune, amt. Ejerlavsbetegnelsen består af to led. Dels navnet på den landsby (område), som ejendommen tilhører. Dels navnet på det sogn, som ejendommen tilhører.

Ekspropriation – Hvad er ekspropriation?

Ekspropriation er statens overtagelse af privat ejendom ved magt (dvs. ved lov) eller at ejeren pålægges begrænsninger uden ejerens samtykke. Dette kan blive aktuelt hvis staten eksempelvis ønsker at udføre et byggeprojekt eller etablere infrastruktur (eksempelvis veje eller togskinner) på et område som din grund er en del af. Ekspropriationer gennemføres af en ekspropriationkommission. Denne …

Ekspropriation – Hvad er ekspropriation? Læs mere »