Forside » Ordbog » e

e

Elementbyggeri – hvad er det?

Byggeri med præfabrikerede (fabriksfremstillede) elementer, fx betonelementer til vægge og dæk og træbaserede elementer til facader, døre og køkkener. Elementerne, der typisk er produceret i fabrikshaller samles (monteres) på byggepladsen, og bliver dermed til en helstøbt ejendom. Elementbyggerier betyder ofte at der går kortere tid fra byggeriet sættes i gang til det står færdigt, da …

Elementbyggeri – hvad er det? Læs mere »

Ejerforening til ejerlejlighed – Hvad er en ejerforening?

Forening af ejere i en ejerlejlighedsejendom, hvor man bliver medlem, hvis man står som ejer af en af lejlighederne. Ejerlejligheder ejes individuelt, men grunden den ligger på samt fællesarealer, ejes af ejerforeningen, altså alle lejlighedsejerne. Ejerforeningen er et slags driftsfællesskab, der har til formål at administrere de fælles anliggender, der måtte findes i de givende …

Ejerforening til ejerlejlighed – Hvad er en ejerforening? Læs mere »

Ejerlav – Hvad er et ejerlav?

En betegnelse i den matrikulære inddeling af ejendomme: matrikelnummer, ejerlav, kommune, amt. Ejerlavsbetegnelsen består af to led. Dels navnet på den landsby (område), som ejendommen tilhører. Dels navnet på det sogn, som ejendommen tilhører.

Ekspropriation – Hvad er ekspropriation?

Ekspropriation er statens overtagelse af privat ejendom ved magt (dvs. ved lov) eller at ejeren pålægges begrænsninger uden ejerens samtykke. Dette kan blive aktuelt hvis staten eksempelvis ønsker at udføre et byggeprojekt eller etablere infrastruktur (eksempelvis veje eller togskinner) på et område som din grund er en del af. Ekspropriationer gennemføres af en ekspropriationkommission. Denne …

Ekspropriation – Hvad er ekspropriation? Læs mere »

Endeligt skøde – Hvad er et endeligt skøde?

Det dokument, hvoraf det fremgår, at samtlige betingelser for en handel er opfyldt, og at man endegyldigt ejer ejendommen. Det endelige skøde slår fast hvem der er den juridiske ejer af ejendommen. Det endelige skøde udformes når alle betingelser i handlen/overdragelsen er opfyldt