Forside » Ordbog » e

e

Ejerlav – Hvad er et ejerlav?

I Danmark anvendes der en matrikulær inddeling af ejendomme, hvor ejendommene er opdelt i mindre enheder kaldet ejerlav. Ejerlavene er en del af det danske matrikelsystem, og består af to led: navnet på den landsby eller det område, som ejendommen tilhører, samt navnet på det sogn, som ejendommen tilhører. Hvad er ejerlavets relevans i forhold …

Ejerlav – Hvad er et ejerlav? Læs mere »

Ekspeditionsgebyr – Hvad er et ekspeditionsgebyr?

Et ekspeditionsgebyr er en omkostning, som opkræves af realkreditinstitutter ved optagelse af et realkreditlån. Gebyret dækker de omkostninger, som realkreditinstituttet har i forbindelse med at behandle og godkende låneansøgningen. Selvom ekspeditionsgebyret ikke er et stort beløb i forhold til det samlede lån, kan det stadig være en betydelig udgift for mange mennesker, der optager et …

Ekspeditionsgebyr – Hvad er et ekspeditionsgebyr? Læs mere »

Etageareal – hvad er etagearealet?

Etagearealet i en ejendom er et udtryk for det samlede areal, der er på samtlige udnyttede etager i en bygning. Dette kan omfatte boligarealer, erhvervsarealer, fællesarealer og andre rum, som er godkendt til brug. Hvordan beregnes etagearealet? Etagearealet beregnes ved at tage summen af bruttoarealerne af alle etager, herunder kældre, udnyttelige tagetager, altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange …

Etageareal – hvad er etagearealet? Læs mere »

Ejendomsavancebeskatning 2023 – Hvordan kan det undgås?

Parcelhusreglen indebærer, at såfremt man sælger et énfamiliehus – parcelhus el. lign., vil man kunne undgå ejendomsavancebeskatning (fortjeneste er dermed skattefri), hvis følgende betingelser er opfyldt: For at parcelhusreglen kan finde anvendelse, er det alene en betingelse, at huset har tjent til bolig for ejeren på et eller andet tidspunkt. Det er således ikke et …

Ejendomsavancebeskatning 2023 – Hvordan kan det undgås? Læs mere »

Scroll to Top