Forside » Forældrekøb » Husleje ved forældrekøb: Hvordan fastsættes lejen?

Husleje ved forældrekøb: Hvordan fastsættes lejen?

forældrekøb

Enhver udlejning af en bolig er omfattet af Lejeloven. Derfor er det en god idé, at indgå en skriftlig lejekontrakt, som indeholder vilkårene for lejeforholdet, med dit barn. Kontrakten er også et krav hvis den unge ønsker at søge boligsikring hos kommunen.

Du kan anvende en typeformular til lejekontrakter.

Huslejen skal ligge på et fornuftigt niveau, og det er vigtigt at huslejen ikke sættes for lavt. Ellers er der en risiko for at du bliver beskattet af differencen mellem den fastsatte husleje og det, den burde ligge på ifølge markedet.

Ved forældrekøb er begge parter sædvanligvis interesseret i at holde huslejen på et lavt niveau, fordi forældrene bliver beskattet af indtægter og barnet ofte har begrænsede økonomiske midler.

At fastsætte en korrekt husleje kan være svært. Ifølge SKAT skal huslejen svare til markedslejeprisen. Barnet skal altså betale det samme som enhver anden lejer skulle have gjort. Det er dog ikke altid let at bestemme markedslejen.

Såfremt SKAT vurderer, at den husleje den unge betaler er for lav, bliver den unge pålagt at betale gaveafgift af differensen mellem husleje og markedsværdien, og forældrene vil samtidig stadig skulle betale skat af den fastsatte markedsværdi. Det er altså ikke en god ide at sætte lejen for lavt.

Huslejenævnet er den myndighed, der afgør, om en husleje er rimelig. Huslejenævnet kan eksempelvis blive indblandet på baggrund af en henvendelse fra skattevæsenet.

Huslejenævnets afgørelse er gældende, og denne skal således respekteres af SKAT.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser