Renovation – Hvad er renovation?

Renovation, set i forhold til fast ejendom, er lidt firkantet et begreb som dækker det at få tømt affaldsspanden på sin ejendom.

Udtrykket renovation er derfor en mere nutidig betegnelse.

I gamle dage hed en person som fjernede skrald, en skraldemand. I dag er fagbetegnelsen, en renovationsarbejder.