Skøde Centrets Køberrådgivning ved boligkøb

køberrådgivning-boligadvokatMed Skøde Centrets Køberrådgivning bliver du hjulpet sikkert gennem dit boligkøb, uanset hvor i landet du køber bolig. Vi sikrer, at du modtager kompetent juridisk køberrådgivning og får håndteret alt papirarbejdet i sagen, herunder skøde og refusionsopgørelse. Vi tager dermed ansvar for, at din bolighandel gennemføres juridisk korrekt.

Skøde Centrets Køberrådgivning ydes til en fast lav pris på kr. 6.950,00 inkl. moms. Du kender derved prisen fra starten af, og har garanti for at regningen ikke bliver større undervejs i sagen. Som en ekstra bonus, tager vi kun noget for sagen, hvis handlen gennemføres, ellers ikke.

Du kan bestille køberrådgivning ved at bruge denne online formular eller ringe til os på 70 20 21 29. Alternativt kan du også blot bede ejendomsmægleren sende kopi af købsaftalen med bilag til dd@skoedecentret.dk.

Hos Skøde Centret får du tildelt en personlig juridisk rådgiver som følger sagen fra start til slut, og du kan undervejs i sagen altid kontakte os for spørgsmål, uden at det koster ekstra.

Vi har stor ekspertise indenfor bolighandel, idet vi udelukkende arbejder indenfor dette fagområde. Siden vores opstart tilbage i 2003, har vi hjulpet mere end 10.000 boligkøbere i hele landet gennem købsprocessen. Vi er naturligvis dækket af professionel ansvarsforsikring.

Bestil online 70 20 21 29

Se anmeldelser på Trustpilot


Vores køberrådgivning indeholder alt du har brug for:


Gennemgang og kontrol af købsaftalen og ejendommens dokumenter (normalt ca. 150 sider).

Afholdelse af telefonisk møde med dig, hvor vi sammen får drøftet handlen igennem.

Vi sikrer at handlens juridiske papirarbejde udarbejdes og tinglyses korrekt.

Fremsendelse af skriftlig godkendelse til ejendomsmægler med eventuelle bemærkninger til handlen.

Løbende opfølgning på sagen samt svar på de spørgsmål du måtte have undervejs i sagen.

Vi repræsenterer dig og dine interesser overfor sælger/ejendomsmægler.
Køberrådgivning

Fordele ved Skøde Centret:

Garanti: ingen handel – ingen regning.
Ansvarsforsikret rådgivning og sagsbehandling.
Personlig rådgiver, som følger sagen fra start til slut.
Behandling af sagen fra dag til dag.
Landsdækkende service.
Vores pris er fast, uanset omfanget af din sag. Du modtager således ingen ”ekstra” regninger fra os.


Skødeskrivning og refusionsopgørelse er inkluderet

Ofte vil det i købsaftalen være aftalt, at du som køber skal sørge for skødeskrivning/ tinglysning og refusionsopgørelse. Andre gange vil det være ejendomsmægleren som varetager disse opgaver. Bruger du Skøde Centret som din køberrådgiver, sikrer vi, at handlens juridiske dokumenter udarbejdes og tinglyses korrekt, uden meromkostning.


Bestil online 70 20 21 29

Du kan også skrive til os hvis du har spørgsmål.

Svar på ofte stillede spørgsmål

Ja! Det er vigtigt at få indsat dette forbehold inden du skriver under på købsaftalen. På den måde får du mulighed for at fortryde (gratis) hvis vi opdager problemer med handlen.

Forbeholdet kan formuleres på flere måder, men bør indeholde følgende:

"Købers underskrift på denne købsaftale er betinget af, at Skøde Centret kan godkende købsaftalen i dens helhed. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren i hænde senest den xx/xx/20xx, kl. 16.00."

Ofte er der ret korte frister for indsigelser indsat i købsaftalen, typisk 4 - 6 dage. Vi har mulighed for at varetage hastesager, og gennemgå din sag fra dag til dag.
Ja. Medmindre du foretrækker selv at fremsende kopi af købsaftalen og alle ejendommens dokumenter til os, vil vi automatisk indhente materialet hos ejendomsmægleren.
 1. Så snart vi har modtaget din bestilling, kontakter vi ejendomsmægleren for at indhente kopi af sagens dokumenter, herunder købsaftalen. Derefter tildeles du en rådgiver hos Skøde Centret.
 2. Vi kontakter dig så snart vi har modtaget sagens dokumenter, for at træffe nærmere aftale vedr. gennemgang af købsaftalen.
 3. Din rådgiver gennemgår købsaftalen med alle tilhørende bilag, herunder ejendommens servitutter, tilstandsrapporten, energimærket og de kommunale oplysninger som foreligger vedrørende ejendommen. Din rådgiver undersøger eventuel jordforurening på ejendommen og om, der er planer for området, som vil medføre ekstraudgifter i de kommende år. I forhold til ejerlejligheder undersøger vi økonomi og forhold i ejerforeningen.
 4. Inden fristen for godkendelse, afholder vi et telefonisk møde med dig hvor sagen gennemgås og hvor vi kommer med forslag til eventuelle rettelser og forbehold til købsaftalen. Du modtager herefter en gennemgangsrapport fra os.
 5. I samråd med dig fremsender vi herefter en godkendelsesskrivelse med eventuelle rettelser til ejendomsmægleren hvorefter handlen er bindende.
 6. Når handlen er bindende, skal der tinglyses et skøde i tingbogen. Dette sker via digital tinglysning og kan ske med NemID. Vi sikrer at det digitale skøde bliver tinglyst korrekt.
 7. Såfremt Skøde Centret skal forestå tinglysningen, sørger vi for at skødet udarbejdes.
 8. Vi fremsender kopi af det digitale skøde til dig med tilhørende vejledning om, hvordan du kan underskrive skødet med din NemID.
 9. Vi udregner din tinglysningsafgift vedrørende skødet, som du derefter indbetaler til Skøde Centret (vi sender et brev med oplysninger om afgiftens størrelse og kontonummer til brug for overførslen). På dette tidspunkt skal du tillige indbetale honoraret til Skøde Centret (vi fremsender faktura samt oplysninger om kontonummer til brug for overførslen).
 10. Skøde Centret anmelder herefter skødet til digital tinglysning hos tinglysningsretten, og koordinerer tinglysningsprocessen i henhold til bankens dispositioner.
 11. Skøde Centret koordinerer med banken omkring sletning af eventuelle anmærkninger på skødet. Anmærkninger på skødet er et udtryk for at sælger ikke har fået aflyst eksisterende lån på ejendommen endnu.
 12. Skal der udlignes omkostninger mellem køber og sælger i forbindelse med handlen, udarbejdes afslutningsvis en refusionsopgørelse til brug herfor. Når denne foreligger fremsendes den til ejendomsmæglerens eventuelle bemærkninger. Det endelig udarbejdede udkast bliver herefter sendt til godkendelse og afregning hos køber og sælger.
 13. Det færdigbehandlede og anmærkningsfrie skøde sendes til køber af ejendommen, og der sendes kopi af skødet til relevante parter, herunder bank(er).
 14. Sagen afsluttes og arkiveres. Almindeligvis er sagen færdigbehandlet 2-3 måneder efter overtagelsen.
Vi kommunikerer typisk via telefon og mail.
Du kan bestille køberrådgivning ved at benytte formularen. Formularen er kort, da vi ikke behøver så mange oplysninger til at starte med. Øvrige oplysninger får vi automatisk når vi modtager købsaftalen fra ejendomsmægleren. Hvis du foretrækker det, kan du også i stedet bestille køberrådgivning ved at ringe til os på 70 20 21 29 (man-fre 9:00-17:00) eller sende os en mail.
Du kan fortryde din bestilling af køberrådgivning frem til handlen er endelig indgået med sælger, uden omkostninger for dig.
Vores priser er faste, så du på den måde har overblik over hvor meget det kommer til at koste fra starten af. Vi arbejder ikke med timepriser og ekstratillæg. Du kan dermed regne med, at prisen på vores køberrådgivning også er det du ender med at betale i sidste ende.
Ja! Skøde Centrets rådgivning og sagsbehandling er ansvarsforsikret via Lloyds. Det betyder, at du er forsikret som kunde, hvis Skøde Centret skulle begå fejl i behandlingen af din sag.
Vi leverer den samme høje kvalitet i vores ydelse som du vil finde hos en specialiseret boligadvokat. Vi har siden 2003 hjulpet over 10.000 boligkøbere gennem købsprocessen, og vi arbejder til daglig udelukkende med boligkøb og skødeskrivning.
Du betaler først honorar til os, når handlen er endelig indgået med sælger, og når skødet er klargjort til din underskrift.
Nej! Vi har en købt eller gratis garanti. Du betaler kun noget til os, hvis handlen gennemføres.
Vi fremsender et konto nummer du kan benytte, når betaling skal finde sted.
Nej, tværtimod. Vores priser ligger generelt 30-40 % under almindelig advokatlistepris. Du kan dog finde køberrådgivere som umiddelbart virker billigere, men ofte kommer der ekstra udgifter oveni, inden sagen er færdig. Det er heller ikke alle aktører der har tegnet en ansvarsforsikring. For vores vedkommende er prisen fast fra starten af, og den pris kan du regne med hele vejen igennem, uanset omfanget af din sag.
Vi arbejder med almindelige huse, ejerlejligheder og sommerhuse. Vi arbejder ikke med andelsboliger, ideelle anparter, erhvervs- eller landbrugsejendomme.


Vi har fået top behandling hele vejen igennem! Vi har fået alt den information og hjælp, vi havde brug for. Der var hurtig tilbagemelding, når vi henvendte os. Vi har kun talt med søde og hjælpsomme medarbejdere. Alt i alt en rigtig god oplevelse, hvor vi følte os i trygge hænder.
– Huskøbere fra Brøndby
Jeg var meget usikker da jeg talte med ejendomsmægleren, og det var derfor jeg besluttede at søge hjælp hos Skøde Centret og det viste sig at det var en klog beslutning. Jeg blev rådgivet og underrettet hele tiden og jeg følte mig tryg under hele forløbet. Tak for det.
– Huskøber fra Greve
Jeg har fået helt exceptionel god hjælp til prisen. Jeg har ikke manglet noget som helst og prisen er jo rigtig fair. Jeg er meget tilfreds og vil til enhver tid anbefale denne løsning.
– Boligkøber fra Hornbæk

Bestil online 70 20 21 29

Du kan også skrive til os hvis du har spørgsmål.