Forside » skilsmisse » Overtagelse af hus: Guide til skøde og proces
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Overtagelse af hus: Guide til skøde og proces

overtagelse-af-hus

Af Skøde Centret

Overtagelse af hus kan være en kompliceret proces, især når to samlevende eller ægtefæller går fra hinanden. I denne artikel vil vi guide dig igennem de juridiske aspekter.

Hvilke skridt skal tages ved overtagelse af hus efter separation?

Når to parter går fra hinanden, og den ene skal overtage den fælles bolig, er der flere skridt, der skal tages. Først og fremmest skal parterne blive enige om en pris for den andel af ejendommen, der skal overdrages. Dette kan gøres ved at indhente en vurdering fra en ejendomsmægler eller ved at blive enige om en pris på baggrund af sammenlignelige boliger i området.

Når prisen er fastlagt, skal det nye skøde udarbejdes. Dette dokument supplerer det oprindelige skøde og angiver, at den ene part nu ejer hele ejendommen. Skødet skal tinglyses for at gøre ejendomsoverdragelsen juridisk bindende og sikre, at den nye ejer har fuld råderet over ejendommen.

I denne proces skal parterne også overveje eventuelle lån og gældsforpligtelser, der er knyttet til ejendommen. Hvis der er et fælles realkreditlån, skal dette enten omlægges eller overtages af den part, der overtager ejendommen.

Historisk set har overtagelse af hus ved separation eller skilsmisse været en kompleks proces, der ofte har ført til konflikter og misforståelser mellem parterne. Men med en grundig forståelse af lovgivningen og de relevante procedurer kan man undgå sådanne problemer og gennemføre en smidig og retfærdig overdragelse af ejendommen.

Hvordan udarbejdes et nyt skøde ved overtagelse af hus?

overtagelse-af-hus

Udarbejdelsen af et nyt skøde er en vigtig del af processen ved overtagelse af hus. Skødet er det juridiske dokument, der beviser ejerskabet over ejendommen og skal opdateres for at afspejle den nye ejerstruktur. For at udarbejde et nyt skøde, skal følgende trin følges:

  1. Indhent oplysninger: Saml alle nødvendige oplysninger om ejendommen, herunder det eksisterende skøde, matrikelnummer og eventuelle servitutter eller pantebreve.
  2. Aftal vilkår: Parterne skal blive enige om vilkårene for overdragelsen, herunder overdragelsesdato og pris for den andel af ejendommen, der skal overdrages.
  3. Udarbejd skødet: Skødet skal udfyldes med alle nødvendige oplysninger, herunder parternes navne, adresser og CPR-numre samt ejendommens beskrivelse og den aftalte pris.. Skødet skal endvidere indeholde en række nødvendige erklæringer.
  4. Tinglysning: Det nye skøde skal tinglyses for at gøre overdragelsen juridisk bindende. Dette indebærer, at det nye skøde registreres hos Tinglysningsretten og offentliggøres i Tingbogen.

Skøde Centret kan hjælpe jer med sagen.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 12-15).

Hvordan håndteres lån og gæld ved overtagelse af hus?

refusionsopgørelse

Når et hus overdrages til én af parterne, er det vigtigt at tage højde for eventuelle lån og gældsforpligtelser, der er knyttet til ejendommen. Dette kan indebære følgende:

  1. Fælles realkreditlån: Hvis der er et fælles realkreditlån, skal dette enten overtages, så det kun står i den overtagerens navn, eller også skal den overtagende part optage et helt nyt lån.
  2. Banklån: Hvis der er et banklån knyttet til ejendommen, skal dette også omlægges eller overtages af den part, der overtager ejendommen.
  3. Gæld og hæftelser: Det er vigtigt at tage højde for eventuelle andre gæld og hæftelser, der kan være knyttet til ejendommen, såsom ubetalte ejendomsskatter, forbrugsregninger eller vedligeholdelsesomkostninger.

Hvordan sikrer man en retfærdig fordeling af værdier ved overtagelse af hus?

For at sikre en retfærdig fordeling af værdier ved overtagelse af hus er det vigtigt at følge nogle grundlæggende retningslinjer:

  1. Vurdering: Få en professionel vurdering af ejendommen for at fastslå dens markedsværdi. Dette vil give et solidt grundlag for at forhandle om prisen for den andel, der skal overdrages.
  2. Gennemsigtighed: Kommunikér åbent og ærligt om jeres ønsker og forventninger til overdragelsen. Det vil gøre det lettere at finde en løsning, som begge parter er tilfredse med.
  3. Juridisk rådgivning: Overvej at konsultere en jurist, der kan vejlede jer gennem processen og sikre, at alle juridiske aspekter er korrekt håndteret.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top