Forside » skilsmisse » Tinglysning af skilsmisseskøde: Sådan gøres det korrekt
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tinglysning af skilsmisseskøde: Sådan gøres det korrekt

Af Skøde Centret

Et skilsmisseskøde er en juridisk dokumentation, som sikrer overdragelsen af ejerskab af en fælles bolig ved en skilsmisse. Det indebærer specifikke procestrin, herunder tinglysning af skilsmisseskøde.

Tinglysningsprocessen

Tinglysning er en officiel registrering i Tinglysningsretten, som offentliggør ejerskiftet af fast ejendom. Dette er afgørende, da det sikrer, at ejendomsretten er juridisk bindende og beskyttet. For at gennemføre tinglysningen, skal oplysninger om ejendommens adresse og de involverede parter indgives digitalt.

Disse oplysninger omfatter navne på den tidligere og nye ejer samt en overdragelsesdokumentation. Når dokumenterne er indsendt, bliver de efterprøvet af Tinglysningsretten Tinglysning.

Efter godkendelsen offentliggøres tinglysningen, og den nye ejer får juridisk beskyttelse over skilsmisseskødet. Tinglysningspligten er således et centralt element, der sikrer, at ejendomsret overføres korrekt og beskyttet.

Beregning af tinglysningsafgift

tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften for et skilsmisseskøde er fastsat på en anden måde end for et almindeligt skøde. For skilsmisseskøder fastlægges afgiften typisk som et fast beløb. Hvis der har været formuefællesskab i ægteskabet, er afgiften 1.850 kr.

Denne afgift skal betales ved tinglysning af et skilsmisseskøde og dækker omkostningerne forbundet med den officielle registrering af ejendommen. Betaling af afgiften er en nødvendig del af tinglysningsprocessen.

Finansielle aspekter ved overdragelse

Når en bolig overdrages i forbindelse med skilsmisse, er der flere finansielle aspekter at tage højde for. Disse inkluderer aftaler om købspris, gældsovertagelse, og rollerne for banker og kreditforeninger.

Købesum og gældsovertagelse

Ved overdragelse af fast ejendom i forbindelse med skilsmisse skal parterne blive enige om købesummen. Købesummen kan være baseret på en aktuel vurdering af ejendommens værdi eller den oprindelige købspris. Det er vigtigt, at beløbet fastsættes retfærdigt for begge parter.

Gældsovertagelse er en anden væsentlig faktor. Den part, der overtager boligen, skal også overtage eventuel resterende gæld forbundet med ejendommen. Dette indebærer ofte, at den resterende gæld indfries eller overføres til ny ejer. Banken eller kreditforeningen skal godkende denne gældsovertagelse.

Bank- og kreditforeningsroller

Banker og kreditforeninger spiller en central rolle i processen. De skal sikre, at den individuelle, der overtager ejendommen, er økonomisk stabil og i stand til at betale den resterende gæld. Dette kan inkludere en kreditvurdering samt sikkerhedsstillelse for lånet.

Derudover kan der være omkostninger forbundet med optagelse af nyt lån eller justering af eksisterende lån. Banken eller kreditforeningen skal muligvis oprette nye lånedokumenter og tinglyse det nye skøde. Det indebærer både faste og variable afgifter, som skal betales af den part, der overtager ejerskabet.

Juridiske aspekter og dokumentation

Når det kommer til at håndtere skilsmisseskøde, er der flere juridiske krav og dokumenter, der skal udfyldes og godkendes. Dette omfatter både selve udarbejdelsen og anmeldelsen, samt de involverede rettigheder og ansvar, og hvordan særeje og ægtepagter spiller en rolle i processen.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Udarbejdelse og tinglysning af et skilsmisseskøde

At udarbejde et skilsmisseskøde kræver præcision og omhyggelighed. Alle nødvendige oplysninger skal være korrekte, inklusiv navnene på de involverede parter og detaljer om ejendommen. Processen indebærer normalt at få skilsmisseskødet oprettet og derefter anmeldt elektronisk til Tinglysningsretten via MitID.

Skilsmisseskødet dokumenterer ændringen af ejerskab og skal tinglyses, så det er offentligt tilgængeligt. Fejl i dokumentationen kan medføre forsinkelser eller afvisning af anmeldelsen, hvilket kan komplicere sagsbehandlingen yderligere.

Rettigheder og ansvar

Rettigheder og ansvar i forbindelse med skilsmisseskøde omfatter både økonomiske og ejermæssige aspekter. Den part, der overtager ejerskabet, skal acceptere de tilknyttede forpligtelser, såsom eventuelle gældsforpligtelser relateret til ejendommen.

Det er vigtigt at sikre, at alle juridiske rettigheder er korrekt overført. Dette indebærer, at de relevante dokumenter bliver underskrevet og godkendt af begge parter og tinglyst. Eventuelle uoverensstemmelser skal løses, inden skilsmisseskødet kan gøres gyldigt og slået op i det offentlige register.

Særeje og ægtepagter

Særeje og ægtepagter kan komplicere tinglysning af et skilsmisseskøde. Hvis der eksisterer en ægtepagt, skal dens bestemmelser tages i betragtning under bodelingen. Særeje angiver, hvilke aktiver eller ejendele hver part beholder som sin egen, og dette skal tydeligt fremgå i skilsmisseskødet for at undgå tvister senere.

Familieretshuset kan være involveret i at verificere, at ægtepagter og særeje er korrekt håndteret. Dette sikrer, at den retlige proces følger de lovmæssige krav, og at begge parters rettigheder er beskyttet.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top