Forside » skilsmisse » Mulighed for tinglysning af skilsmisseskøde til nedsat afgift

Mulighed for tinglysning af skilsmisseskøde til nedsat afgift

Af Skøde Centret

Hvis man skal skilles, er det ofte en svær tid, og der er mange praktiske opgaver som skal løses. En af de helt store opgaver som skal løses, er afklaring af hvad der skal ske med den fælles bolig. Medmindre boligen sættes til salg, vil den normalt skulle overtages fuldt ud af den ene part. Da boligen ofte er det største aktiv man har, er det en god ide at få afklaret hvad der skal ske med boligen så hurtigt som muligt.

Overdragelse af den fælles bolig til den ene part, kan løses relativt let og hurtigt ved at der udarbejdes et nyt skøde omkring boligen, et såkaldt skilsmisseskøde. Men det kræver at parterne er enige om vilkårene først.

Dette skilsmisseskøde danner grundlag for at de fælles boliglån tilsvarende kan overdrages til den som overtager ejerskabet. Overtagelse af lån sker via banken eller kreditforeningen.

For at kunne tinglyse skilsmisseskødet, skal man først have en skriftlig godkendelse fra banken eller realkreditinstituttet, hvis der er gæld i boligen.

Hvordan beregnes tinglysningsafgift?

Modsat et skøde i almindelig fri handel, så er skilsmisseskødet ikke underlagt de samme afgiftsregler. Det indebærer at man udelukkende betaler en tinglysningsafgift på 1.850 kr.

Ved et almindeligt skøde betales der yderligere en variabel tinglysningsafgift på 0,6% af boligens købesum. Men når skilsmissebevilling eller separationsbevilling fra familieretshuset vedhæftes til skødet, og der samtidig indsættes korrekte erklæringer, skal der alene betales en tinglysningsafgift på 1.850 kr.

Frigørelse af låneforpligtelser

Når tinglysningen af det nye skilsmisseskøde er på plads, kan kreditforeningen sikre at der sker gældsovertagelse. Dette er væsentligt at få på plads. Når den udflyttende part dermed bliver frigjort for låneforpligtelserne på ejendommen, vil vedkommende efterfølgende være i stand til at optage nyt lån, fx i forbindelse med køb af ny bolig.

Skilsmisseskøde og ejerskifteforsikring

Når der sker en overdragelse af en bolig i forbindelse med en separation eller skilsmisse, vil der typisk ikke blive udfærdiget tilstandsrapport eller indhentet et tilbud om ejerskifteforsikring. Men i princippet kan det ofte godt lade sig gøre at bruge reglerne omkring tilstandsrapport og tilbud om ejerskifteforsikring, selvom det kun er halvdelen af boligen der overdrages, og selvom man allerede er medejer. Det vil blot kræve at en udarbejdet tilstandsrapport suppleres med en tro og love erklæring overfor forsikringsselskabet.

Der er blot ikke ret mange der anvender dette i praksis.

Scroll to Top