Forside » skilsmisse » Overdragelsesaftale ved skilsmisse: Sådan gør du
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Overdragelsesaftale ved skilsmisse: Sådan gør du

overdragelse af skøde ved skilsmisse

Af Skøde Centret

Når man skal udarbejde en overdragelsesaftale ved skilsmisse, er det vigtigt at sikre, at alle relevante vilkår og betingelser er inkluderet for at beskytte begge parters interesser. Dette omfatter enighed om prisen for huset, hvordan prisen er fastsat, overtagelsesdatoen, hvem der må bo i huset frem til overtagelsesdagen og hvordan de løbende faste udgifter betales frem til overtagelsesdagen.

Vedrørende skjulte fejl og mangler på ejendommen, bør parterne overveje at indhente tilstandsrapporter og evt. en energimærkning for at afdække eventuelle problemer. Hvis der opdages fejl og mangler, bør parterne aftale, hvordan ansvaret for disse fordeles og hvordan evt. omkostninger til udbedring betales.

Hvordan tinglyses en overdragelsesaftale ved skilsmisse?

For at sikre, at kun den ene ægtefælle er fremtidig ejer af huset, og at ejerskabet fremgår af tingbogen, skal den skriftlige overdragelsesaftale tinglyses. Når en bolig overdrages mellem tidligere ægtefæller med formuefællesskab og der fremlægges en separationsbevilling, skilsmissebevilling eller dom, gælder der særlige regler for tinglysningsafgiften. I stedet for de sædvanlige 1.850 kr. + 0,6% af købesummen eller den offentlige ejendomsvurdering, betales en fast afgift på 1.850 kr.

Hvordan slettes den anden ægtefælle som meddebitor på lånene?

For at fritage den frasælgende ægtefælle for gældsansvaret og opnå en endelig økonomisk adskillelse, er det vigtigt at få den anden ægtefælle slettet som meddebitor på lånene i huset. Dette kan kræve, at den overtageren skal søge om et nyt lån for at kunne indfri det eksisterende lån, hvorefter den frasælgende ægtefælle kan slettes som meddebitor. I den forbindelse er det også påkrævet at informere realkreditinstitutter og banker om overdragelsen for at sikre, at de er indforstået med ændringerne.

Hvad er konsekvenserne ved manglende overholdelse af overdragelsesaftalen?

Hvis parterne ikke overholder vilkårene i overdragelsesaftalen, kan der opstå juridiske og økonomiske konsekvenser. For eksempel kan den frasælgende ægtefælle stadig være ansvarlig for gæld i forbindelse med ejendommen, hvis vedkommende ikke er blevet slettet som meddebitor. Ligeledes kan ejendommens værdi blive påvirket, hvis der opstår uenigheder om vedligeholdelse, reparationer og betaling af faste udgifter.

Hvordan beskytter man sig mod uretfærdige vilkår i overdragelsesaftalen?

For at beskytte sig mod uretfærdige vilkår i overdragelsesaftalen anbefales det at rådføre sig med en jurist, der er specialiseret i familieret. En jurist kan hjælpe med at gennemgå aftalen og identificere eventuelle problematiske vilkår eller mangler. Det er også vigtigt at sikre, at begge parter har adgang til alle relevante dokumenter, såsom tilstandsrapporter og vurderinger, så de kan træffe informerede beslutninger.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top