Hvordan beregnes tinglysningsafgift af skøde ved skilsmisse i 2022?

tinglysningsafgift

Der er i udgangspunktet mange udgifter forbundet med overdragelse af fast ejendom. Det gælder også hvis du står i den situation, at den ene af jer skal overtage boligen i forbindelse med skilsmisse. Godt nok sparer I et mæglersalær, som havde være aktuelt, hvis ejendommen var blevet solgt, men der kommer stadig visse udgifter til både skøde og gældsovertagelse hos kreditforening.

Hvor meget udgør tinglysningsafgiften til et skøde ved skilsmisse?

Den gode nyhed er dog, at der ved skilsmisse er mulighed for at få nedsat tinglysningsafgiften til skødet betragteligt.

I forbindelse med overdragelse af bolig eller sommerhus mellem ægtefæller (ved skilsmisse), er der mulighed for at spare den sædvanlige 0,6% tinglysningsafgift. Denne 0,6% tinglysningsafgift beregnes af andelen af den offentlige vurdering (når overdragelsen sker mellem ægtefæller), men det kan altså spares i denne situation.

Tinglysningsafgiften når et skøde skal tinglyses ved skilsmisse er dermed alene kr. 1.750.

Er det påkrævet at der foreligger en skilsmissebevilling?

Forudsætningen for at 0,6% afgiften kan spares er dog, at man foreviser en skilsmissebevilling fra familieretshuset når skødet tinglyses. Dermed kan denne afgiftsnedsættelse også kun lade sig gøre, såfremt man har været formelt gift.

Vi kan dog godt starte sagen op, og lave skødet, så I kan underskrive det allerede nu. Dermed kan banken komme videre med sagen.

Oveni i de kr. 1.750 for selve tinglysningsafgiften til skødet, skal du forvente sædvanlige omkostninger til skødeudarbejdelse samt, som nævnt, udgifter til bank/kreditforening.

Hvad med ugifte samlevende?

Ugifte samlevende har ikke mulighed for at spare den variable tinglysningsafgift.