Forside » skøde » Sådan beregner du tinglysningsafgift af skøde ved skilsmisse
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Sådan beregner du tinglysningsafgift af skøde ved skilsmisse

tinglysningsafgift

Af Skøde Centret

Der er i udgangspunktet mange udgifter forbundet med overdragelse af fast ejendom. Det gælder også hvis du står i den situation, at den ene af jer skal overtage boligen i forbindelse med skilsmisse. I denne guide redegøres for hvordan du beregner tinglysningsafgift af skøde ved skilsmisse.

Hvad er tinglysningsafgiften?

Tinglysningsafgiften er en afgift, der skal betales til Tingbogen, når der foretages rettelser i ejendomsregisteret. Det vil sige, at når der overdrages fast ejendom, skal der betales en tinglysningsafgift.

Beregning af tinglysningsafgiften

Tinglysningsafgiften for fast ejendom beregnes i udgangspunktet på baggrund af købesummen. Satsen for tinglysningsafgiften er kr. 1.850 tillagt 0,6% af købesummen.

Det vil sige, at hvis købesummen for boligen er 1.000.000 kroner, skal der betales 7.750 kroner i tinglysningsafgift.

Hvor meget udgør tinglysningsafgift af skøde ved skilsmisse?

Normalt beregnes tinglysningsafgiften til et skøde som nævnt med formlen kr. 1.850 tillagt 0,6% af købesummen.

Den gode nyhed er dog, at der ved skilsmisse / separation og bodeling er mulighed for at få nedsat tinglysningsafgiften til skødet betragteligt. Denne type skøde kaldes et skilsmisseskøde.

I forbindelse med overdragelse af fælles hus, ejerlejlighed eller sommerhus mellem ægtefæller (ved skilsmisse), er der mulighed for at spare den sædvanlige 0,6% tinglysningsafgift. Denne 0,6% tinglysningsafgift beregnes af andelen af den offentlige vurdering (når overdragelsen sker mellem ægtefæller), men det kan altså spares i denne situation.

I forbindelse med skilsmisse, kan det være en stor økonomisk byrde at skulle betale tinglysningsafgift af skødet for fælles hus, ejerlejlighed eller sommerhus. Men ved at være opmærksom på, at der er mulighed for at undgå at betale den sædvanlige 0,6% tinglysningsafgift, kan man spare en del penge.

Det kræver dog, at skødet formuleres med en bestemt erklæring for at tinglysningsretten accepterer afgiftsnedsættelsen.

Tinglysningsafgiften når et skøde skal tinglyses i tingbogen ved skilsmisse er dermed alene kr. 1.850.

Er det påkrævet at der foreligger en skilsmissebevilling?

Forudsætningen for at 0,6% afgiften kan spares er dog, at man foreviser en skilsmissebevilling fra familieretshuset når skødet tinglyses. Dermed kan denne afgiftsnedsættelse også kun lade sig gøre, såfremt man har været formelt gift.

Vi kan dog godt starte sagen op, og lave skødet, så I kan underskrive det allerede nu. Dermed kan banken komme videre med sagen.

Oveni i de kr. 1.850 for selve tinglysningsafgiften til skødet, skal du forvente sædvanlige omkostninger til skødeudarbejdelse samt, som nævnt, udgifter til bank/kreditforening.

Hvordan betales tinglysningsafgiften?

Tinglysningsafgiften skal betales via alm betalingskort når skødet anmeldes til tinglysning.

Kan man undgå at betale tinglysningsafgift?

Hvis skødet skal ændres formelt, er det påkrævet at der sker en tinglysning. Og tinglysningen vil være forbundet med denne tinglysningsafgift på kr. 1.850. Det er desværre ikke muligt at undgå denne afgift.

Hvad med ugifte samlevende?

Ugifte samlevende har ikke mulighed for at spare den variable tinglysningsafgift ved samlivsophør.

De skal betale det fulde beløb på kr. 1.850 tillagt 0,6% afgiften.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top