Forside » skilsmisse » Tinglysning er et krav ved overdragelse af skøde ved skilsmisse

Tinglysning er et krav ved overdragelse af skøde ved skilsmisse

overdragelse af skøde ved skilsmisse

Overdragelse af skøde ved skilsmisse er aktuelt, når den ene part, i forbindelse med separation eller skilsmisse, skal overtage den hidtil fælles bolig med dertilhørende lån.

I det tilfælde skal der derfor udarbejdes et nyt skøde (et såkaldt skilsmisseskøde) således at den indtrædende part opnår den fulde adkomst over ejendommen. Et skøde er effektueringen af hvad I har aftalt i forbindelse med skilsmissen eller separation. Disse aftaler kaldes også for en bodelingsaftale eller en bodelingsoverenskomst.

Er tinglysning et krav?

Det er et krav, at bodelingsoverenskomsten eller skødet bliver tinglyst på matriklen.

Det betyder dermed, at det skal oplyses i tingbogen, når man bliver skilt eller separeret. Det skøde, man oprindeligt fik lavet da man flyttede sammen, skal ændres hvis den ene part bliver boende mens den anden flytter ud.

Hvis ingen af parterne kan eller vil overtage boligen, skal den sættes til salg.

Som ægtepar vil man typisk begge stå på skødet. Men det hænder også at det kun er den ene part som er anført som formel ejer. Den ægtefælle der formelt ejer huset, har i udgangspunktet ret til at blive boende, og det er ikke muligt at kunne overtage ejendommen uden at stå på skødet.

Hvor meget udgør tinglysningsafgiften?

Ved overdragelse af skøde ved skilsmisse gælder der afgiftsfritagelse hvad angår stempelafgiften, også kaldet den variable tinglysningsafgift. Afgiften for tinglysning af et skilsmisseskøde udgør således en fast pris på kr.  1.750.

Da man sparer den normale variable afgift på 0,6%, er der derfor mange penge at spare på tinglysningsafgiften, såfremt bodelingsskødet bliver udfærdiget korrekt.

Det er dog en betingelse, at der har været formuefællesskab i ægteskabet, samt at overdragelsen først sker, når der er modtaget skilsmissebevilling eller separationsbevilling.

Er der formkrav til bodelingsaftalen?

Der gælder ingen specielle formkrav til udarbejdelse af en bodelingsaftale vedrørende deling af boet i forbindelse med skilsmisse og separation. Udarbejdelse af det nye skøde forudsætter dog at der er enighed om hvem der skal overtage ejendommen og på hvilke vilkår.

I praksis er skødet i dag et elektronisk dokument, da tinglysningen er blevet digitaliseret. Det underskrives sædvanligvis af involverede parter med deres NemID, inde på tinglysning.dk når skødet er udarbejdet.

Hos Skøde Centret kender vi procedurerne omkring et skilsmisseskøde, og ved at hurtig sagsbehandling og en gnidningsfri proces er afgørende i forbindelse med overdragelse af skøde ved skilsmisse. Vi er din garanti for korrekt og effektiv håndtering af sikringsakten, hvor alle relevante oplysninger indsamles og indberettes digitalt via NemID.

Vi hjælper jer med overdragelsen for sammenlagt kr. 3.950 inkl. moms. Hertil kommer selve tinglysningsafgiften på kr. 1.750.