Forside » skilsmisse » Overdragelse af skøde ved skilsmisse – hvordan gør man?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Overdragelse af skøde ved skilsmisse – hvordan gør man?

overdragelse af skøde ved skilsmisse

Af Skøde Centret

Ved skilsmisse er det ofte nødvendigt at overdrage et skøde. Dette kan være en kompliceret proces, der kræver nøje overvejelser. I denne artikel gennemgår vi de trin, der skal følges ved overdragelse af skøde ved skilsmisse. Vi vil også kigge på nogle af de juridiske konsekvenser, som kan opstå, når man overdrager et skøde.

Overdragelse af skøde ved skilsmisse er aktuelt, når den ene part, i forbindelse med separation eller skilsmisse, skal overtage den hidtil fælles bolig med dertilhørende lån.

Hvordan overdrager man et skøde ved skilsmisse?

I det tilfælde skal der derfor udarbejdes et nyt skøde (et såkaldt skilsmisseskøde) således at den indtrædende part opnår den fulde adkomst over ejendommen. Et skøde er effektueringen af hvad I har aftalt i forbindelse med skilsmissen eller separationen. Disse aftaler kaldes også for en bodelingsaftale eller en bodelingsoverenskomst.

Et skilsmisseskøde adskiller sig fra et almindeligt skøde i og med overdragelsen sker mellem ægtefæller i forbindelse med bodeling. Det er en anden type formular der anvendes hos Tinglysningsretten, og tinglysningsafgiften beregnes også anderledes.

Skødet skal kun udarbejdes på den andel, typisk 50% af ejendommen som overdrages. Man ejer selv den ene halvdel af ejendommen i forvejen, og overtager med dette skøde den anden halvdel. Samlet set kommer man derved til at eje 100%.

Overtagelse af lån

Sideløbende med at skødet tinglyses, skal der også ske overdragelse af eksisterende lån hos bank og realkreditinstitut. Banken skal bruge en kopi af det tinglyste skøde for at få lånesagen på plads. Det er dog en god ide at indhente en forhåndsgodkendelse inden skødet bliver tinglyst.

Er tinglysning et krav?

Det er et krav, at bodelingsoverenskomsten/skødet vedr. fast ejendom bliver tinglyst på matriklen.

Det betyder dermed, at det skal oplyses i tingbogen, når man bliver skilt eller separeret. Det skøde, man oprindeligt fik lavet da man flyttede sammen, skal ændres hvis den ene part bliver boende mens den anden flytter ud.

Hvis ingen af parterne kan eller vil overtage boligen, skal den sættes til salg.

Som ægtepar vil man typisk begge stå på skødet. Men det hænder også at det kun er den ene part som er anført som formel ejer. Den ægtefælle der formelt ejer huset, har i udgangspunktet ret til at blive boende, og det er ikke muligt at kunne overtage ejendommen uden at stå på skødet.

Hvor meget udgør tinglysningsafgiften?

Ved overdragelse af skøde ved skilsmisse gælder der afgiftsfritagelse hvad angår stempelafgiften, også kaldet den variable tinglysningsafgift. Afgiften for tinglysning af et skilsmisseskøde udgør således en fast pris på kr. 1.850.

Da man sparer den normale variable afgift på 0,6%, er der derfor mange penge at spare på tinglysningsafgiften, såfremt bodelingsskødet bliver udfærdiget korrekt.

Det er dog en betingelse, at der har været formuefællesskab i ægteskabet, samt at overdragelsen først sker, når der er modtaget skilsmissebevilling eller separationsbevilling.

Er der formkrav til bodelingsaftalen?

Der gælder ingen specielle formkrav til udarbejdelse af en bodelingsaftale vedrørende deling af boet i forbindelse med skilsmisse og separation. Udarbejdelse af det nye skøde forudsætter dog at der er enighed om hvem der skal overtage ejendommen og på hvilke vilkår.

I praksis er skødet i dag et elektronisk dokument, da tinglysningen er blevet digitaliseret. Det underskrives sædvanligvis af involverede parter med deres MitID, inde på tinglysning.dk når skødet er udarbejdet.

Der er dog regler der skal opfyldes i forhold til selve tinglysningsdokumentet, da det skal indeholde en række erklæringer for at kunne tinglyses.

Hvordan kan du få hjælp til overdragelsen af skødet?

Hos Skøde Centret kender vi procedurerne omkring et skilsmisseskøde, og ved at hurtig sagsbehandling og en gnidningsfri proces er afgørende i forbindelse med overdragelse af skøde ved skilsmisse.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Vi er din garanti for korrekt og effektiv håndtering af sikringsakten, hvor alle relevante oplysninger indsamles og indberettes digitalt via MitID.

Vi hjælper jer med overdragelsen til en fast lav pris. Hertil kommer selve tinglysningsafgiften på kr. 1.850.

Skilsmissebevilling fra Familieretshuset er nødvendig.

Skilsmissebevillingen som I modtager fra Familieretshuset er nødvendig i forbindelse med overdragelse af skøde ved skilsmisse. Har I endnu ikke modtaget bevillingen, kan skødet dog godt klargøres og underskrives. Det kan blot ikke tinglyses før bevillingen foreligger.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top