Forside » skilsmisse » Sådan overdrages fast ejendom ved skilsmisse

Sådan overdrages fast ejendom ved skilsmisse

overdragelse af skøde ved skilsmisse

I forbindelse med skilsmisse, kan det være aftalt, at den ene part skal overtage et fælles hus eller en fælles ejerlejlighed, for på den måde at blive eneejer fremover.

Vi oplever ofte, at den ene part i en skilsmisse overtager en fælles ejendom frem for at ejendommen bliver sat til salg.

Hvordan deles et hus ved skilsmisse?

Når en fast ejendom deles ved skilsmisse, og den ene part overtager ejendommen, skal den udtrædende part frigøres fra ejendommens lån. Samtidig kan der være en friværdi, som den udtrædende part skal have sin del af.

Grundlæggende skal banken acceptere at den ene part overtager ejendommens lån, og man skal derfor have kontakt til banken eller kreditforeningen og få dem til at give grønt lys herfor.

Dernæst (eller sideløbende) skal der laves et nyt skøde, også kaldet et skilsmisseskøde. Dette skøde overdrager formelt den faste ejendom i tingbogen.

Har du brug for hjælp til overdragelse af fast ejendom ved skilsmisse, kan Skøde Centret hjælpe dig med sagen, hurtigt og nemt, og til en fast lav pris du kan regne med fra starten af.

Bestil skilsmisseskøde

Kan jeg overtage huset ved skilsmisse?

For at kunne overtage huset eller ejerlejligheden, skal man dels have en aftale på plads med sin (ex)ægtefælle. Herudover skal banken som nævnt godkende gældsovertagelse. Når disse to ting er på plads, kan sagen i princippet stadfæstes i form af et skøde som tinglyses.

Hvad koster gældsovertagelse?

Gebyret til banken for at lave gældsovertagelse af eksisterende lån ligger typisk på ca. kr. 3.000. – 5.000, medmindre der skal optages nye lån.

Er der behov for skilsmissebevilling?

Det vil være bedst at have en skilsmissebevilling klar fra familieretshuset i forbindelse med tinglysning af skødet, da skødet ved fremvisning af dette dokument i forbindelse med tinglysningen, kan nøjes med en tinglysningsafgift på kr. 1.750,00 (normalt beregnes der yderligere 0,6 % af købesummen).

Hvor lang tid tager det at få overdragelsen af den faste ejendom på plads?

Hvis begge parter er enige om overdragelsen, og hvis banken har forhåndsgodkendt gældsovertagelse, tager det normalt en uges tid af få sagen på plads hos tinglysningsretten.