Forside » Ordbog » b » Berigtigelse af ejendomshandel: Alt du behøver at vide

Berigtigelse af ejendomshandel: Alt du behøver at vide

berigtigelse-af-ejendomshandel

Af Skøde Centret - Læsetid: 5 minutter


Er du interesseret i at vide mere om berigtigelse af ejendomshandel? Dette blogindlæg vil gøre dig klogere på processen og forklare, hvordan man går frem ved at berigtige en ejendomshandel. Vi kommer også ind på de vigtigste dokumenter og regler, der gælder for en berigtigelse.

Hvad betyder det at berigtige en ejendomshandel?

Berigtigelse af en bolighandel/ejendomshandel har til formål at sikre, at handlens vilkår gennemføres som aftalt, altså at køber opnår adkomst (ejendomsret) på ejendommen, og at sælger modtager købesummen. Med berigtigelsen sker der en fuldendelse af de vilkår som er aftalt i købsaftalen.

Når der skal foretages en berigtigelse af en ejendomshandel, er det først og fremmest vigtigt at have en klar og gyldig købsaftale, som begge parter har underskrevet. Herefter skal handlen tinglyses på ejendommen, og købesummen skal betales.

Bolighandlen kan opdeles i to faser:

  1. Aftalefasen, som er den første fase, består i at køber og sælger indgår en aftale om bolighandlen. Denne aftale indeholder købesum, overtagelsesdato og sædvanligvis en del andre aftaler om f.eks. ejerskifteforsikringer.
  2. Berigtigelsesfasen, som grundlæggende er selve den efterfølgende papirgang i sagen. Når købsaftalen er på plads og handlen indgået mellem køber og sælger, begynder bolighandlens anden fase. Denne anden fase, eller berigtigelsesfasen, består i at sælger får de penge som sælger har krav på, mens køber får sikret sin nyerhvervede ret over ejendommen ved et tinglyst skøde.

Ud over betaling af købesum og tinglysning af ejendommen, omfatter berigtigelsen af bolighandlen normalt også en refusionsopgørelse og evt. en overdragelse af sikkerhed til ejerforening.

Det fremgår af købsaftalen, om det er køber eller sælger der har ansvaret for berigtigelsen. Uanset hvem af parterne der sidder med dette ansvar, anbefales det at søge hjælp hos en professionel.

Se detaljeret beskrivelse af sagsforløbet.

Udarbejdelse af skøde

Som en del af berigtigelsen skal der udarbejdes og tinglyses skøde i overensstemmelse med det aftalte. Tinglysning af skøde foregår via Tinglysningsrettens system.

Det skøde, der skal tinglyses, bør indeholde de aftalte vilkår, eller en reference hertil.

Skødet underskrives af køber og sælger, og når skødet er godkendt og underskrevet af begge parter, skal skødet sendes til tinglysning digitalt, hvorefter det bliver registreret i tingbogen.

Ejendomsretten overgår formelt til køber pr overtagelsesdagen, og det vil fremgå af skødet.

Der skal samtidig betales en tinglysningsafgift, som oftest betales af køber.

Udarbejdelse af refusionsopgørelse

Der skal afslutningsvis udarbejdes en refusionsopgørelse samt alt de øvrige papirarbejde forbundet med at købe en ejendom.

Refusionsopgørelsen skal også sikre, at der ikke er nogen resterende gæld på den ejendom, du køber.

Hvad koster berigtigelse?

Prisen på berigtigelse af ejendomshandel afhænger af om der indgår rådgivning i opgaven, eller om det kun er selve papirarbejdet der skal håndteres.

Priser på berigtigelse af ejendomshandel kan variere afhængigt af om der indgår rådgivning i opgaven, eller om det kun er selve papirarbejdet der skal håndteres.

Hvis der kun kræves håndtering af selve papirarbejdet, er prisen mindre. Typisk 6-7.000 kr.

I modsætning hertil kan prisen inklusiv rådgivning være højere, hvis der kræves bistand fra juridiske eksperter til at omfatte flere juridiske områder, som f.eks. stillingtagen til alle ejendommens dokumenter, forsikringsmæssig rådgivning og andre lignende områder.

Hvordan kan man få hjælp til berigtigelse af ejendomshandel?

Berigtigelsen af en ejendomshandel kan være en kompliceret og tidkrævende proces. Det kan være en god ide at søge professionel hjælp for at sikre, at de nødvendige dokumenter bliver udfyldt korrekt og at handlen bliver berigtiget korrekt.

Skøde Centret er specialiseret i bolighandel og skødeskrivning. Vi er specialiserede i at hjælpe boligkøbere gennem processen. Vi tager os af den nødvendige papirarbejde og sikrer tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse og evt. overdragelse af sikkerhed til ejerforening. Vi stræber altid efter hurtig og effektiv behandling af sagen.

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ Vi arbejder udelukkende med boligkøb og skødeskrivning og er således specialiserede i dette fagområde.
✔ Vi har tegnet ansvarsforsikring
✔ Vi har erfaring fra mere end 17.000 bolighandler siden 2003
✔ Vi er 100% uafhængige

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Ingen handel – ingen regning.

eller ring 70 20 21 29.

Hvem skal betale berigtigelsesomkostninger?

Berigtigelsesomkostningerne betales typisk af køber af den faste ejendom. Men det er ikke en lov, blot en praksis.

Hvilken lovgivning regulerer berigtigelse af ejendomshandel?

I lov om formidling af fast ejendom er det i §46 angivet, at ejendomsmægleren i fornødent omfang skal indhente dokumenter til brug for skødet og refusionsopgørelsen, således at disse dokumenter kan udarbejdes som en ren ekspeditionssag.

Lovgivningen redegør her kun for ejendomshandel, hvor der medvirker en ejendomsmægler på sælgers side. Foregår handlen uden ejendomsmægler, er der ikke samme regulering.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER