Forside » Ordbog » b » Byggemodning – Hvad er byggemodning?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Byggemodning – Hvad er byggemodning?

Af Skøde Centret

Enhver byggegrund skal gøres byggeklar, før der må bygges på den. At grunden er byggemoden vil sige, at der er anlagt veje, kloakeret, fremført vand og el m.v.

En byggemoden grund er en grund der har eget matrikelnummer, og dermed “eksisterer” i kommunens oversigter og i lokalplanen.

Når grunden er en del af lokalplanen, er der blevet fastsat rammer for hvad der er tilladt og ikke tilladt på grunden.

Hvordan foregår byggemodning?

Byggemodning kan opdeles i flere faser. Først og fremmest skal der udarbejdes en plan for området, som beskriver, hvordan det færdige område skal se ud, og hvilke forsyningsledninger og veje der skal etableres. Herefter skal der ansøges om de nødvendige tilladelser fra myndighederne, såsom byggetilladelser og tilladelser til at etablere forsyningsledninger og kloaksystemer.

Når tilladelserne er på plads, kan selve byggemodningen begynde. Det første skridt er typisk at etablere veje og stier i området, så byggeriet kan tilgås. Herefter etableres forsyningsledninger til vand, varme og el, så byggeriet kan tilsluttes de nødvendige forsyninger. Endelig etableres kloaksystemet, som kan lede spildevand og regnvand væk fra området.

Hvad er juridiske aspekter af byggemodning?

Byggemodning er reguleret af en række forskellige love og regler. Blandt andet skal der ansøges om byggetilladelser fra kommunen, og der skal tages hensyn til miljøet og den omkringliggende natur. Desuden skal der tages hensyn til sikkerheden på byggepladsen, så arbejderne ikke udsættes for unødig risiko.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top