Forside » Ordbog » b » BBR-ejermeddelse – Hvad er en BBR meddelelse?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

BBR-ejermeddelse – Hvad er en BBR meddelelse?

BBR

Af Skøde Centret

Hvad står BBR? BBR er en forkortelse/daglig tale for Bygnings- og Boligregistret. BBR er et register med informationer om bygninger og tekniske anlæg på alle ejendomme.

Det er kommunen der tager ansvaret for at der bliver ført informationer ind i registret, men det er den enkelte borgers ansvar at sikre sig at det er de rigtige oplysninger der er sat ind.

Hvad indeholder BBR?

BBR er et register som holder oplysninger om bygninger, tekniske anlæg, grunde og private boliger. Der kan fx stå oplysninger om hvor stor grunden er, om der er installationer osv.

De informationer du finder i registret kan fx bruges til beregning af husleje og boligsikring

For en ejer af en ejendom kan det være nyttigt at få adgang til informationer fra registret. De skal blandt andet bruges i forbindelse med salg af ejendommen.

Hvordan ændrer man sine oplysninger i registret hvis de ikke er korrekte?

Som ejer har man ansvaret for at sikre sig, at de informationer der står på registret er rigtige. Det er relativt nemt at opdatere registret. Det kan gøres via kommunen eller via BBR online.

Det er vigtigt at oplysningerne om fx gyllebeholdere, siloer, olietanke, møddingspladser mm. er korrekte for så vidt angår landbrugsejendomme.

Som boligkøber er det specielt vigtigt at være opmærksom på om oplysningerne er korrekte, da det er sælgers egne indberetninger der står i BBR, og de kan være behæftet med fejl.

Hvad kunne være et eksempel på hvad der kunne stå af fejloplysninger i BBR? Hvis der fx er en ny tilbygning, et extra værelse, toilet m.m. og de ikke er skrevet ind i BBR så er det en fejl og skal skrives ind.

Hvis ikke BBR er opdateret kan du som køber overtage et hus som har brug for tilladelser af kommunen. Det er derfor en god ide at få sælger til at opdatere BBR så du ikke står med det efter at have købt.

For det meste er bygning 1 på BBR selve hovedhuset. Her er angivet boligareal, antal værelser installationer m.m.

Hvis der er flere bygninger, eller garage og udhus, er de typisk angivet som bygning 2, bygning 3, osv.

Der bliver kun sendt meddelelser fra BBR ved ejerskifte, og når kommer ændringer i registret Geodatastyrelsen holder øje med om bygninger der er skrevet i registret overholder kravet til loven i stk. § 41.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top