Forside » skilsmisse » Tilstandsrapport ved skilsmisse: Forstå reglerne og dine rettigheder
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tilstandsrapport ved skilsmisse: Forstå reglerne og dine rettigheder

Af Skøde Centret

En tilstandsrapport er et dokument, der udarbejdes af en bygningssagkyndig og giver et overblik over boligens fysiske tilstand. Den er særlig relevant i forbindelse med salg af fast ejendom, idet den bidrager til at klarlægge eventuelle skjulte fejl og mangler, der kan have betydning for købers beslutning om at købe ejendommen og på hvilke vilkår.

Tilstandsrapporten er ligeledes central i forhold til sælgers mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, der kan fritage sælger for det ellers gældende 10-årige mangelansvar i forhold til skjulte fejl og mangler ved ejendommen.

I en skilsmissesituation, hvor den ene part skal overtage en fælles bolig, er der dog ofte tale om en anden dynamik. Her er køberen normalt allerede bekendt med ejendommens tilstand, og behovet for en tilstandsrapport ved skilsmisse kan derfor være mindre udtalt. Dog er det vigtigt at være opmærksom på, at fraværet af en tilstandsrapport kan have konsekvenser for det fremtidige salg af ejendommen, hvilket vi vil vende tilbage til senere i artiklen.

Hvordan kan jeg undgå mangelansvar ved intern overdragelse af boligen?

Som nævnt er det muligt at undgå det 10-årige mangelansvar ved at tegne en ejerskifteforsikring. Forudsætningen for dette er dog, at der er udarbejdet en tilstandsrapport og en el-rapport, og at køber har modtaget et tilbud på en ejerskifteforsikring. I en skilsmissesituation, hvor den ene part overtager den fælles bolig, kan det virke overflødigt at gennemgå denne proces, da begge parter allerede kender ejendommen indgående.

Mange vælger derfor at spare omkostningerne til rapporterne og forsikringen. I stedet indsætter man en erklæring i skødet, hvori køber anerkender, at vedkommende er bekendt med ejendommens tilstand og overtager ethvert ansvar for denne.

Hvad er alternativerne til at lave en tilstandsrapport ved skilsmisse?

tilstandsrapport

Som et alternativ til at lave tilstandsrapport mm., kan man i stedet indsætte en erklæring i det skøde som laves mellem jer i forbindelse med skilsmissen. Denne erklæring begrænser til en vis grad ansvaret for mangler.

Erklæringen kan fx formuleres således:

”Køber og sælger er enige om, at der ikke som led i handlen er udarbejdet tilstandsrapport/el-rapport og indhentet tilbud på ejerskifteforsikring. Køber har som medejer af ejendommen kendskab til ejendommens fysiske tilstand og bygningsdelene og installationernes tilstand og lovlighed, og overtager ved overtagelsen ethvert ansvar herfor. Køber vil ikke senere kunne gøre ansvar gældende over for sælger. Køber forpligter sig til i forbindelse med senere salg af ejendommen at sørge for i videst muligt omfang at begrænse ansvaret for mangler ved ejendommens fysiske tilstand i overensstemmelse med de på salgstidspunktet gældende regler. Hvis køber undlader dette, skal køber erstatte sælger ethvert tab, som er en følge heraf”.

Denne erklæring giver ikke helt samme sikkerhed som hvis du havde lavet en tilstandsrapport/el-rapport og givet tilbud på en ejerskifteforsikring, men den benyttes ofte som en mere praktisk løsning i forbindelse med skilsmisse.

Hvordan kan jeg sikre mig bedst muligt ved skilsmisse og boligoverdragelse?

For at sikre dig bedst muligt ved skilsmisse og boligoverdragelse, er det vigtigt at gøre sig klart, hvad dine behov og forventninger er. Hvis du er tryg ved ejendommens tilstand og vil spare omkostningerne til en tilstandsrapport, el-rapport og ejerskifteforsikring, kan det være en god løsning at indsætte en erklæring i skødet.

Det er dog vigtigt at huske på, at en sådan erklæring ikke giver samme beskyttelse som en ejerskifteforsikring. Hvis du ønsker fuld sikkerhed, kan det derfor være en god ide at investere i de nødvendige rapporter og forsikringen.

Hvad er lovgivningen omkring tilstandsrapport ved skilsmisse?

Ifølge dansk lovgivning er sælger af en fast ejendom underlagt et 10-årigt ansvar for skjulte fejl og mangler. Dette ansvar kan fraviges ved tegning af en ejerskifteforsikring, men forudsætningen herfor er, at der er udarbejdet en tilstandsrapport og el-rapport, og at køber har modtaget et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Hvis ejendommen overdrages internt i forbindelse med en skilsmisse, kan det være fristende at springe disse skridt over. Men vær opmærksom på, at der stadig er en risiko forbundet med denne beslutning.

Konklusion

Overdragelse af en bolig i forbindelse med skilsmisse kan være en kompleks proces, og det er vigtigt at tage alle aspekter i betragtning. Selvom det kan virke som en unødvendig udgift at få udarbejdet en tilstandsrapport, el-rapport og tegne en ejerskifteforsikring, kan disse foranstaltninger give en øget sikkerhed for både køber og sælger.

Hvis du overvejer at springe disse skridt over og i stedet indsætte en erklæring i skødet, anbefales det at søge juridisk rådgivning for at forstå de mulige konsekvenser fuldt ud. På denne måde kan du træffe den bedste beslutning for din situation.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top