Forside » skilsmisse » Tilstandsrapport ved skilsmisse: Sådan er reglerne

Tilstandsrapport ved skilsmisse: Sådan er reglerne

Hvis du står i en skilsmissesituation, og den ene af jer skal overtage en fælles bolig, skal du være opmærksom på, at der også i denne type sager er et almindeligt ansvar for fejl og mangler i 10 år.
Dette mangelansvar er det samme, selvom I kun overdrager boligen internt som led i bodeling/skilsmisse.

Det betyder i praksis, at såfremt ejendommen videresælges, kan I begge stadig blive gjort ansvarlige for fejl og mangler i op til 10 år.

Hvis du vil undgå denne problematik, er du derfor desværre nødt til at lave en tilstandsrapport/el-rapport og give tilbud på en ejerskifteforsikring efter de gældende regler i forbindelse med jeres interne overdragelse. Det kan virke helt overflødigt og også uhensigtsmæssigt at skulle gøre dette, når der nu netop blot er tale om en intern overdragelse, og da I begge jo kender ejendommen godt.

Der er derfor heller ikke mange der benytter sig af denne løsning i praksis.

Som et alternativ til at lave tilstandsrapport mm., kan man i stedet indsætte en erklæring i det skøde som laves mellem jer i forbindelse med skilsmissen. Denne erklæring begrænser til en vis grad ansvaret for mangler.

Erklæringen kan fx formuleres således:

”Køber og sælger er enige om, at der ikke som led i handlen er udarbejdet tilstandsrapport/el-rapport og indhentet tilbud på ejerskifteforsikring. Køber har som medejer af ejendommen kendskab til ejendommens fysiske tilstand og bygningsdelene og installationernes tilstand og lovlighed, og overtager ved overtagelsen ethvert ansvar herfor. Køber vil ikke senere kunne gøre ansvar gældende over for sælger. Køber forpligter sig til i forbindelse med senere salg af ejendommen at sørge for i videst muligt omfang at begrænse ansvaret for mangler ved ejendommens fysiske tilstand i overensstemmelse med de på salgstidspunktet gældende regler. Hvis køber undlader dette, skal køber erstatte sælger ethvert tab, som er en følge heraf”.

Denne erklæring giver ikke helt samme sikkerhed som hvis du havde lavet en tilstandsrapport/el-rapport og givet tilbud på en ejerskifteforsikring, men den benyttes ofte som en mere praktisk løsning i forbindelse med skilsmisse.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser