Forside » skilsmisse » Bodeling af hus: sådan foregår det

Bodeling af hus: sådan foregår det

bodelingsoverenskomst

Af Skøde Centret

Hvordan foregår en bodeling af hus ved skilsmisse?

Når et ægtepar beslutter at gå fra hinanden, skal der foretages en bodeling af deres fælles formue, herunder huset. Bodelingen indebærer, at parrets fælles formue deles mellem dem.

Bodelingen kan enten foregå ved, at parret selv bliver enige om en fordeling, eller ved at en domstol træffer en afgørelse.

I forbindelse med bodeling af huset, kan en af ægtefællerne ønske at overtage ejendommen. I dette tilfælde skal der tinglyses et skilsmisseskøde, som er et juridisk dokument, der overfører ejendomsretten fra den ene ægtefælle til den anden. Tinglysning af skilsmisseskødet er nødvendigt for at sikre, at den nye ejer får rettigheder og pligter i forhold til ejendommen, og at denne overførsel bliver juridisk bindende.

Historisk set har bodeling af hus ved skilsmisse været et komplekst juridisk område, men ændringer i lovgivningen har gjort processen mere overskuelig og tilgængelig for borgerne. Et eksempel på dette er den digitale tinglysning.

Tinglysningsafgiften for et skilsmisseskøde kan reduceres til kr. 1850, hvis man er i besiddelse af en skilsmissebevilling fra Familieretshuset. Skilsmissebevillingen er en afgørelse fra Familieretshuset, som giver tilladelse til skilsmisse.

Faktaboks: Bodeling af hus ved skilsmisse

  • Bodeling indebærer deling af parrets fælles formue, herunder huset.
  • Skilsmisseskøde skal tinglyses for at overføre ejendomsretten.
  • Tinglysningsafgiften reduceres til kr. 1850 med en skilsmissebevilling.
  • Værdien af ejendommen skal opgøres for en retfærdig bodeling.
  • Fordeling af eventuel restgæld skal aftales mellem ægtefællerne.

Hvordan udarbejdes og tinglyses et skilsmisseskøde?

Når en ægtefælle ønsker at overtage ejendommen ved bodelingen, er det vigtigt at udarbejde et skilsmisseskøde. Skilsmisseskødet er et juridisk dokument, der beskriver vilkårene for overdragelsen af ejendomsretten. Dokumentet skal indeholde oplysninger om parterne, ejendommen, overdragelsesdatoen og eventuelle aftaler omkring fordeling af gæld og øvrige økonomiske forpligtelser.

For at tinglyse skilsmisseskødet skal det indsendes til Tinglysningsretten sammen med en kopi af skilsmissebevillingen og betaling af tinglysningsafgiften. Tinglysning af skilsmisseskødet sikrer, at overdragelsen af ejendomsretten bliver juridisk bindende og offentligt registreret.

Skøde Centret kan hjælpe dig med sagen.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvad sker der med en eventuel restgæld ved bodeling af hus?

I forbindelse med bodeling af hus og tinglysning af skilsmisseskøde, er det vigtigt at tage stilling til, hvordan eventuel restgæld i ejendommen skal fordeles mellem ægtefællerne. Restgælden kan enten fordeles ligeligt, eller en af parterne kan overtage hele eller en større del af gælden.

Fordelingen af gælden skal aftales mellem ægtefællerne og angives i skilsmisseskødet. Hvis parret ikke kan blive enige, kan en domstol træffe en afgørelse om fordelingen.

Hvordan opgøres værdien af huset ved bodeling?

For at sikre en retfærdig bodeling af huset, skal værdien af ejendommen opgøres. Værdien kan fastsættes ved hjælp af en ejendomsvurdering fra en autoriseret ejendomsmægler eller en vurderingsmand. Vurderingen tager højde for ejendommens størrelse, beliggenhed, stand og sammenlignelige salgspriser i området. Det er vigtigt, at begge parter er enige om valget af ejendomsmægler eller vurderingsmand for at sikre en upartisk vurdering.

Når værdien af ejendommen er fastlagt, kan parret tage stilling til, hvordan denne skal fordeles mellem dem. Fordelingen kan enten ske ved at den ene ægtefælle betaler den anden et beløb svarende til halvdelen af ejendommens friværdi, eller ved at fordele værdien på en anden måde, som parret bliver enige om.

Kan man undgå at sælge huset ved bodeling af hus ved skilsmisse?

Ja, det er muligt at undgå at sælge huset ved bodeling af hus ved skilsmisse, hvis parret bliver enige om en alternativ løsning. En af ægtefællerne kan f.eks. overtage ejendommen og betale den anden ægtefælle et beløb svarende til halvdelen af ejendommens værdi. En anden mulighed er, at parret fortsætter med at eje huset sammen og aftaler, hvordan huset skal benyttes, f.eks. ved at udleje det eller lade den ene ægtefælle bo der mod betaling af husleje til den anden ægtefælle.

Hvad er konsekvenserne af ikke at tinglyse et skilsmisseskøde?

Hvis et skilsmisseskøde ikke tinglyses, kan der opstå en række juridiske og økonomiske konsekvenser. Uden tinglysning af skilsmisseskødet vil den tidligere ejer fortsat være registreret som ejer af ejendommen og dermed have rettigheder og pligter i forhold til ejendommen. Dette kan føre til problemer, hvis den tidligere ejer f.eks. ikke betaler ejendomsskatter eller lader ejendommen forfalde.

Derudover vil den nye ejer ikke have juridisk beskyttelse i forhold til ejendommen, og eventuelle aftaler mellem parterne omkring fordeling af gæld og øvrige økonomiske forpligtelser kan blive ugyldige. Det er derfor vigtigt at tinglyse skilsmisseskødet for at undgå disse konsekvenser og sikre, at overdragelsen af ejendomsretten bliver juridisk bindende og offentligt registreret.

Konklusion

Bodeling af hus ved skilsmisse er en kompleks proces, der involverer flere juridiske aspekter, såsom tinglysning af skilsmisseskøde og fordeling af gæld. Det er vigtigt at sikre, at alle nødvendige dokumenter er udarbejdet og tinglyst korrekt for at undgå juridiske og økonomiske problemer i fremtiden. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere bodeling af hus ved skilsmisse, kan det være en god idé at søge juridisk rådgivning fra en advokat eller en anden ekspert inden for familieret.

Scroll to Top