Bodeling ved skilsmisse – Hvordan laves bodeling ved skilsmisse?

bodelingsoverenskomst

Hvis I står overfor at skulle ændre skøde i forbindelse med bodeling ved skilsmisse, kan Skøde Centret hjælpe med med sagen til en fast lav pris.

I forbindelse med bodeling ved skilsmisse, skal værdier og gæld opgøres og deles mellem jer efter gældende regler, medmindre I har indgået ægtepagt.

Skal jeg bruge en advokat til bodelingen?

Det er ikke et lovkrav at I skal have en advokat til at hjælpe jer med bodelingen ved skilsmisse. Ofte er man enige om hvem der skal have hvilke genstande og hvem der skal overtage den faste ejendom, medmindre den skal sælges. Hvis I er enige, kan I fint selv lave en bodelingsoverenskomst.

Hvis I derimod ikke er enige, bliver det sværere, og I den situation kan det være nødvendigt at få advokathjælp til at komme videre med sagen.

Skal bodelingen tinglyses?

Har I aftalt, at du skal overdrage/overtage jeres fælles bolig i forbindelse med bodeling ved skilsmisse?

I så fald skal bodelingsoverenskomsten tinglyses på ejendommens blad i tingbogen. Når dette er på plads, skal det sikres, at jeres fælles gæld tilsvarende overdrages gennem banken.

I bør på forhånd sikre jer, at banken /kreditforeningen vil godkende overdragelsen. Dette bør ske inden bodelingsoverenskomsten tinglyses.

Hvordan får jeg ændret skødet?

Har I brug for hjælp til sagen, kan du bestille vores skilsmisse skøde her. Du er også velkommen til at ringe til os på  70 20 21 29 for bestilling.

Skøde Centret sørger herefter for udarbejdelse og tinglysning af bodelingsoverenskomst ved skilsmisse. Vi koordinerer dette med banken, så gældsovertagelsen også kan falde på plads.