Bodeling ved skilsmisse – hvordan ændres skødet?

Hvis I står overfor at skulle skilles, betyder det at værdier og gæld skal opgøres og deles mellem jer efter gældende regler, medmindre I har indgået ægtepagt.

Det er ikke et lovkrav at I skal have en advokat til at hjælpe jer med bodelingen ved skilsmisse. Ofte er man enige om hvem der skal have hvilke genstande og hvem der skal overtage den faste ejendom, medmindre den skal sælges. Hvis I er enige, kan I fint selv lave en bodelingsoverenskomst.

Hvis I derimod ikke er enige, bliver det sværere, og I den situation kan det være nødvendigt at få advokathjælp til at komme videre med sagen.

Fast ejendom og bodeling

Har I aftalt, at du skal overdrage/overtage jeres fælles bolig i forbindelse med bodeling ved skilsmisse?

I så fald skal bodelingsoverenskomsten tinglyses på ejendommens blad i tingbogen. Når dette er på plads, skal det sikres, at jeres fælles gæld tilsvarende overdrages gennem banken.

I bør på forhånd sikre jer, at banken /kreditforeningen vil godkende overdragelsen. Dette bør ske inden bodelingsoverenskomsten tinglyses.

Ændring af skøde skilsmisse

Har I brug for hjælp til sagen, kan Skøde Centret hjælpe jer med udarbejdelse og tinglysning af bodelingsoverenskomst ved skilsmisse. Vi koordinerer dette med banken, så gældsovertagelsen også kan falde på plads.