Forside » Skødeskrivning » Overdragelse af fast ejendom mellem søskende: Se priser og bestil

Overdragelse af fast ejendom mellem søskende: Se priser og bestil

skøde-mellem-søskende

Hvis du står i en situation hvor du skal købe en ejendom eller andel heraf fra dine søskende, kan Skøde Centret hjælpe dig med sagen.

For at få sagen gennemført og på plads, skal der laves et skøde, som både fungerer som skøde og samtidig som købsaftale. På den måde bliver jeres aftale formaliseret.

Skødet underskrives af jer med nemid, hvorefter vi sørger for at det bliver tinglyst ved tinglysningsretten.

Prisfastsættelse af ejendommen

Overdragelse af en fast ejendom mellem søskende skal i udgangspunktet ske til markedsprisen. Den velkendte mulighed for at sælge til +/- 15% gælder kun mellem forældre og børn, og kan ikke anvendes mellem søskende.

Det er derfor vigtigt at I finder ud af hvor meget ejendommen realistisk er værd.

Hvordan betales købesummen?

Købesummen kan betales kontant, ved optagelse af nyt lån eller overtagelse af eksisterende lån. Endvidere er der mulighed at betale købesummen ved brug af rentefrit familielån.

Omkostninger ved sagen

Der vil være flere typer udgifter forbundet med sagen.

  • Udgift til udarbejdelse af skødet og håndtering af sagen
  • Tinglysningsafgift til skødet
  • udgifter til bank/realkreditinstitut hvis der skal ske gældsovertagelse eller optagelse af nyt lån