Forside » Skødeskrivning » Skødeskrivning i Holbæk – Sikkert og professionelt skødearbejde
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Skødeskrivning i Holbæk – Sikkert og professionelt skødearbejde

skødeskrivning

Af Skøde Centret

Er du i færd med at handle fast ejendom i Holbæk, eller har du behov for at få tinglyst en ændring til et eksisterende skøde, for eksempel i forbindelse med bodeling, kan vi hos Skøde Centret tilbyde hjælp med tinglysning og skødeskrivning.

Vi udarbejder dit nye skøde, og sikrer endvidere at der anvendes korrekte juridiske formuleringer. Skøde Centret varetager de påkrævede ekspeditioner, heriblandt tinglysningsekspedition og berigtigelsen. Vi sørger således for hele sagsgangen fra start til slut.

Introduktion til skødeskrivning i Holbæk

Et skøde er et officielt dokument, der bekræfter og registrerer overdragelsen af fast ejendom fra sælger til køber. Det indeholder vital information, såsom parternes identitet og ejendommens præcise grænser og eventuelle servitutter.

Tinglysning refererer til den proces, hvor skødet registreres hos de offentlige myndigheder. Dette skridt er essentielt for at sikre køberens rettigheder, da det offentliggør informationen om ejerskiftet og gør det gældende overfor tredjeparter.

 • Forståelse af skøde og dets relevans for ejendomsret.
 • Kendskab til tinglysning og dens rolle i ejendomshandel.
 • Vigtigheden af disse processer for en sikker bolighandel.

Ved at beherske disse områder vil du som køber stå stærkere i en handel og kan navigere i kompleksiteten af fast ejendom med større sikkerhed og viden.

Hvordan skødeskrivning foregår trin for trin

Denne proces sikrer en gyldig overførsel af ejendomsrettigheder fra sælger til køber, og med digital tinglysning af skødet via tinglysning.dk, er processen nu mere strømlinet end nogensinde.


 1. Oprettelse af købsaftalen: Det første skridt er at udforme og underskrive en købsaftale, som danner grundlag for skødeskrivningen. 2. Udarbejdelse af skødet: Næste trin er selve skødet, hvor ejendomsrettighederne specificeres, og det klarlægges præcist, hvad køber erhverver sig. 3. Købers gennemgang og godkendelse: Køberen skal gennemlæse og godkende skødet for at sikre at alle informationer er korrekte og i overensstemmelse med aftalen. 4. Digital underskrift af skødet: Med MitID kan både køber og sælger underskrive skødet digitalt, hvilket er en forudsætning for den efterfølgende tinglysning. 5. Ansøgning om tinglysning: Skødet indsendes til tinglysning gennem den elektroniske tinglysningsportal, tinglysning.dk. Dette er fuldstændig papirløst og forenkler behandlingstiden betydeligt. 6. Bekræftelse og registrering: Når tinglysningsprocessen er fuldført, vil skødet være officielt registreret, og køberens rettigheder til ejendommen er juridisk sikret.


Denne trinvise fremgangsmåde ved skødeskrivning og digital tinglysning bringer klarhed og sikkerhed i ejerskiftet og minimerer risikoen for fejl og forsinkelser i ejendomshandler.

Skødeskrivning i Holbæk

Forståelsen af Digital tinglysning er vital for den moderne boligkøber. Det har revolutioneret den måde, vi håndterer retsdokumenter på, hvorved processen bliver hurtigere og mere sikker. Tinglysningsretten står for den officielle registrering af dokumenterne, hvilket er en garanti for købers rettigheder.

 • Formålet med Tinglysningsretten er at sikre offentlig registrering af rettigheder over fast ejendom.
 • En lokal skødeskriver eller advokat med erfaring i Holbæks områdespecifikke forhold kan være afgørende for at navigere i denne proces.
 • Digital tinglysning minimerer risikoen for fejl og forsinkelser, hvilket betyder at dit boligkøb kan afsluttes mere effektivt.

Detaljeret gennemgang: Hvad skal der stå i et skøde?

Følgende er de kerneelementer, der skal inkluderes:

 1. Oplysninger om parterne: Her skal både køber og sælger have deres fulde navne, adresser og CPR-numre korrekt angivet.
 2. Ejendommens beskrivelse: Detailjeret beskrivelse af ejendommen, inklusive adresse, matrikelnummer, ejendomstype og eventuelle bygninger på grunden.
 3. Pris og betalingsvilkår: Den aftalte købesum samt vilkår vedrørende udbetaling og overtagelesesdatoen skal fremgå klart.
 4. Tinglyste rettigheder og byrder: Oplysninger om eksisterende servitutter, pantebreve, lejeaftaler eller andre rettigheder tredjepart har i ejendommen.
 5. Erklæringer og garantier: Eventuelle særlige vilkår, køberens og sælgerens erklæringer og eventuelle garantier vedrørende ejendommens tilstand.
 6. Overtagelsesdato: Den præcise dato for ejendommens overtagelse fra sælger til køber.
 7. Underskrifter: Begge parters underskrifter skal være til stede, hvilket bekræfter deres enighed om skødet indhold og vilkår.

Et korrekt udfyldt skøde tjener som en central sikkerhed for både køber og sælger, da det klart dokumenterer vilkårene for ejendomsoverdragelsen.

Omkostninger forbundet med skødeskrivning

En betydelig del af omkostningerne går til tinglysningsafgift, som beregnes på baggrund af ejendommens købesum.


 1. Tinglysningsafgiftens basisgebyr er på 1850 kr., som er et fast beløb der skal betales, uanset ejendommens pris. 2. Udover basisgebyret pålægges der en procentdel af ejendommens købesum, hvor afgiften udgør 0,6% af det samlede beløb.


For at illustrere beregningen af tinglysningsafgiften, kan et eksempel være på sin plads: Hvis en ejendom er købt for 2.000.000 kr., skal der betales 1850 kr. i fast gebyr plus 0,6% af købesummen, hvilket udgør en ekstra afgift på 12.000 kr. Dette giver en samlet tinglysningsafgift på 13.850 kr.


 • Udover tinglysningsafgiften kan der forekomme yderligere omkostninger forbundet med skødeskrivning, såsom honorarer til skødeskriver eller advokat, som bistår med at udarbejde og sikre korrektheden af skødet. • Omkostninger til eventuel rådgivning eller bistand i forbindelse med finansieringen af ejendomskøbet kan også indgå.


Ved at være opmærksom på disse detaljer kan køberen undgå ubehagelige økonomiske overraskelser og sikre en glidende og velinformeret overgang til ejerskabet af den nye ejendom.

Holbæk

Om Holbæk

Holbæk er en by på det nordvestlige Sjælland. Byen har ca. 27.000 indbyggere. Fra Holbæk er der ca. 60 kilometer til København, som kan nås via Holbækmotorvejen. Fra Holbæk er det muligt at tage tog til København, Kalundborg og Nykøbing Sj.

Holbæk er en havneby, der ligger ud til Holbæk fjord. Der findes derfor mange steder i Holbæk med en smuk udsigt over vandet. Ud overkyststrækningen findes der også andre naturskønne områder omkring Holbæk, som eksempelvis Østre Anlæg og Trekanten.

Boligerne i Holbæk er fordelt mellem villaer, rækkehuse og ejerlejligheder, og det er derfor nemt at finde en bolig der passer til husstandens ønsker og størrelse. I Holbæk ligger gennemsnitsprisen for en ejerlejlighed på 18.314kr/kvm, mens prisen på et række- eller parcelhus er på ca. 10.391kr/kvm. Sommerhuse i Holbæk Kommune fås til 11.194kr/kvm*

Holbæk er en familievenlig by. I Holbæk findes der både daginstitutioner, skoler og to gymnasier Stenhus gymnasium og Slotshaven Gymnasium. Familiens børn og unge behøver derfor ikke lang transporttid til og fra pasning og uddannelse  i hverdagen.

*Kilde: Realkreditrådet / Boligmarkedsstatistikken

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top