Forside » Skødeskrivning » Skøde uden købsaftale: Sådan gør du det korrekt
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Skøde uden købsaftale: Sådan gør du det korrekt

skøde uden købsaftale

Af Skøde Centret

Handel gennem ejendomsmægler:

Skøde uden købsaftale vil normalt ikke være relevant, hvis du køber en ny bolig gennem en ejendomsmægler. Hos en ejendomsmægler vil der altid blive udarbejdet en købsaftale forud for skødet. Dette bunder i et behov for at få sikret handlens juridiske indhold samt få sikret købesummen inden skødet tinglyses. Derfor er der praksis for at lave en købsaftale forud for skødet ved handel gennem en ejendomsmægler.

Handel uden ejendomsmægler:

Hvis du derimod handler privat uden ejendomsmægler, er det mere almindeligt at lave et skøde uden købsaftale. Der er ikke noget lovgivningsmæssigt til hinder for dette, og det kan fint lade sig gøre at gå direkte til skødet uden at lave en købsaftale først.

Hvis du undlader at lave en købsaftale forud for skødet, er det dog vigtigt at gøre det rigtigt. Skødet skal i den situation både fungere som skøde i traditionel forstand, men skal samtidig fungere som et aftaledokument, det vil sige en erstatning for en egentlig købsaftale. Derfor bør alle aftaler omkring handlen, som normalt indskrives i en købsaftale, i stedet blive indskrevet i skødet.

Hvis købesummen ikke er sikret på tidspunktet hvor skødet udarbejdes, bør skødet udarbejdes som et betinget skøde, betinget af købesummens betaling.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top