Forside » Skødeskrivning » Skødeskrivning i Jyllinge – Få professionel hjælp til dit skøde
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Skødeskrivning i Jyllinge – Få professionel hjælp til dit skøde

skødeskrivning

Af Skøde Centret

Har du brug for skødeskrivning i Jyllinge, kan Skøde Centret håndtere din sag til et fast lavt salær.

Vi sørger for hele sagen fra A – Z, indtil skødesagen er helt på plads. Vi udregner den rigtige tinglysningsafgift, og koordinerer sagen med banken.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Det er vigtigt, at skødet rummer en formalisering af vilkårene for jeres aftale. Det er derfor normalt ikke tilstrækkeligt kun at få lavet et sædvanligt standard minimalskøde. Med et minimalskøde, er du ikke optimalt sikret rent juridisk.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et afgørende juridisk dokument i processen med ejendomshandler. I Jyllinge og hele Danmark er det selve dokumentet, der bekræfter en ejendomsoverdragelse fra én part til en anden; det vil sige fra sælger til køber.

For at skødet skal være gyldigt og retligt bindende, er der specifikke elementer, der skal inkluderes:

 • Ejendommens beskrivelse – herunder adressen, matrikelnummeret og eventuelle bygninger på grunden.
 • Den aftalte købesum, som repræsenterer værdien af ejendommen.
 • Identifikation af både køber og sælger med fulde navne og kontaktoplysninger.
 • Datoen for overdragelsen samt vilkår og betingelser for handlen.

I Jyllinge, som i alle andre dele af Danmark, er det en standardprocedure, at disse oplysninger fremgår klart og tydeligt i skødet.

Hvorfor skødeskrivning er vigtig ved boligkøb i Jyllinge

Skødeskrivning er ikke blot en formel del af handlen, men en nødvendighed der sikrer, at alle detaljer vedrørende bolighandlen er korrekte og officielt anerkendt.

En af de primære årsager til, at skødeskrivning er så vital, er, at det er den endelige bekræftelse på, at køber har rettighederne til ejendommen. Dette omfatter retten til at disponere over boligen som man ønsker, samt sikkerheden for at ingen tidligere ejer eller tredjepart kan gøre krav på ejendommen.

 • Skødeskrivning beskytter købers investering ved at fastslå ejendommen som købers lovlige ejendom.
 • Den afklarer eventuelle tvister om ejerskab og sikrer købers legale anvendelse af ejendommen.
 • Skødet sikrer også, at alle servitutter, byrder og rettigheder, der følger med ejendommen, er korrekt beskrevet og forstået.
 • Ved at foretage en grundig undersøgelse af ejendommen, som også indgår i skødeskrivningsprocessen, kan køber blive advaret om eventuelle skjulte forhold, der kunne påvirke ejendommens værdi.

Hvad skal der stå i et skøde?

Når et skøde udarbejdes, er der bestemte punkter, som skal inkluderes for at sikre en gyldig og retmæssig overdragelse af ejendommen. Dette inkluderer selvsagt de basale oplysninger såsom identifikation af ejendommen og dens køber og sælger, men også finansielle og juridiske detaljer, som er afgørende for tinglysningen. Her er en oversigt over de kerneoplysninger, som skal fremgå:

 • Ejendommens fulde adresse og matrikelnummer
 • Købers fulde navn og CPR-nummer eller CVR-nummer, hvis køberen er en virksomhed
 • Sælgers fulde navn og CPR-nummer eller CVR-nummer
 • Købesummens størrelse og betalingsvilkår
 • Oplysninger om tidligere skøder og ejerpantebreve
 • Datering og underskrifter fra begge parter
 • Særlige vilkår eller rettigheder, der er forbundet med ejendommen
 • Eventuelle servitutter, byrder og rettigheder, der følger med ejendommen

I Danmark, og specifikt for boligkøbere i Jyllinge, er denne digitaliserede proces med til at styrke retssikkerheden for både køber og sælger.

Et skøde skal underskrives digitalt med MitID

Med indføringen af MitID som afløser for NemID, er det nu et krav, at alle skøder i Danmark, inklusiv i Jyllinge, skal underskrives digitalt med MitID. Denne foranstaltning er med til at sikre en sikker digital overgang og håndtering af dokumenter i ejendomshandler. Det er et led i den samlede digitalisering af den danske offentlige sektor og bidrager til en effektiv og forsvarlig proces.

Underskrivelsen med MitID er en nødvendig procedure, der garanterer en korrekt identifikation og autorisation af de individer, der er involveret i ejendomshandlen. Det medvirker til at minimere risikoen for svindel og andre sikkerhedsbrister, som kunne komme i kølvandet på ejendomshandler. For at imødekomme dette krav har parterne i køb og salg af fast ejendom brug for at være opmærksomme på følgende:

 1. Oprettelse af en MitID-profil, hvis dette endnu ikke er gjort.
 2. Sikring af at alle parter har adgang til deres MitID i forbindelse med underskriftsprocessen.
 3. Forståelse for, at digital underskrift med MitID har samme juridiske gyldighed som en håndskrevet underskrift.

Implementeringen af MitID i tinglysningsprocessen understreger Danmarks position som en frontrunner inden for digitale løsninger i Europa. Indbyggere og investorer i Jyllinge, såvel som i resten af Danmark, kan nyde godt af denne effektive og sikre digitalisering, som er essentiel for køb og salg af ejendom i dagens samfund.

Digital tinglysning af skødet via tinglysning.dk

Den digitale æra har transformationen af mange traditionelle processer, og dette gælder også for tinglysning af skøder i Danmark. Tinglysning.dk repræsenterer en betydelig modernisering af ejendomsregistreringsprocessen og er af afgørende betydning, når det kommer til digital tinglysning af skødet. Denne platform bidrager til at effektivisere overgangen fra sælger til køber og er væsentlig i undgåelse af typiske fejl ved skødeskrivning.

 • Digital tinglysning sikrer en hurtig og sikker overførsel af ejendomsrettigheder.
 • Ved brug af tinglysning.dk reduceres menneskelige fejl markant, da systemet guider brugeren gennem de nødvendige trin.
 • En klar og enkel vejledning på platformen minimerer risikoen for forsinkelser relateret til fejlindtastninger eller manglende dokumentation.

Omkostninger forbundet med skødeskrivning

Når du står over for skødeskrivning i forbindelse med et boligkøb i Jyllinge, er det vigtigt at integrere alle omkostninger i dit budget for at undgå overraskelser. Udgifter til juridisk bistand for at sikre, at alt vedrørende skødet er korrekt, kan variere, men det er en essentiel investering for at sikre en glat overgang og beskyttelse af dine rettigheder som køber.

En betydelig fast omkostning, der ikke bør overses, er den statlige tinglysningsafgift. Denne afgift består af en basepris på 1850 kr. og skal betales ved tinglysning af skødet. Dertil kommer en variabel afgift, som svarer til 0,6% af ejendommens købesum. Den præcise beregning af tinglysningsafgift er kritisk og skal korrekt indregnes i de samlede omkostninger relateret til bolighandlen.

Køberrådgivning i Jyllinge

Står du overfor at erhverve fast ejendom i Jyllinge, vil vi gerne håndtere din sag.

Du kan læse mere vores pakke med køberrådgivning her.

Boligadvokat Jyllinge

Skøde Centret er et fagligt specialiseret alternativ til en boligadvokat i Jyllinge. Vores priser ligger typisk ca. 30-40 pct. under almindelig advokat takster.

Om Jyllinge

Jyllinge er en by på Østsjælland med ca. 10.000 indbyggere. Byen er beliggende mellem Frederikssund og Roskilde. Fra Jyllinge tager det ca. 20 min at køre til Frederikssund og Roskilde, og ca. 50 min at køre til København.

Jyllinge er en gammel fiskerby, en stor del af byens befolkning levede af at fiske ål i de nærliggende farvande. I dag er der, ligesom i mange andre ældre fiskerbyer, ikke særlig mange fiskere tilbage. Det kan dog stadigvæk ses på byen at den er opstået som fiskerby, dette ses blandt andet ved den gamle fiskerhavn.

Byen er i dag en by med gode muligheder for handel. Der er samtidig mange af byens beboere der pendler til Roskilde eller København.

Boligerne i Jyllinge er hovedsageligt villaer, parcelhuse og rækkehuse, de fleste af dem med egne haver. Der findes også enkelte etagebyggerier i byen. Et parcelhus i Jyllinge handles med en kvadratmeterpris på 16.539kr.*

Byen har 2 folkeskoler, Jyllinge Skole og Baunehøj Skole, begge beliggende centralt i byen. Byen har ikke noget gymnasium, til gengæld findes Egedal gymnasium i nabobyen Stenløse, kun 7 kilometer fra Jyllinge.

*Kilde: Realkreditrådet / Boligmarkedsstatistikken

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top