Forside » skøde » Tingbogen: Sådan fungerer det digitale skøde i praksis
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tingbogen: Sådan fungerer det digitale skøde i praksis

tingbogen

Af Skøde Centret

I dagens moderne samfund er det muligt at få adgang til en lang række informationer og dokumenter online. Dette gælder også for tingbogen og det digitale skøde. I denne artikel vil vi give et overblik over, hvad tingbogen og det digitale skøde er, og hvordan du kan få adgang til dem.

Hvad er en tingbog, og hvordan fungerer den?

En tingbog er et offentligt register, der indeholder oplysninger om fast ejendom, f.eks. ejendomsrettigheder, skøder og pantebreve. Tingbogen kan ses som et slags register for fast ejendom.

Skøder og andre dokumenter, der registreres i tingbogen, kan ses af alle. Hvis du vil have adgang til oplysningerne i tingbogen, skal du gå til tinglysning.dk.

Det digitale skøde har mange fordele. Du kan bl.a. se skødet, når det passer dig, og du behøver ikke at vente på, at det bliver tilsendt fra tingbogen. Det digitale skøde er også mere sikkert, da det ikke kan blive mistet eller ødelagt.

Hvordan får man et digitalt skøde?

Et skøde oprettes digitalt via tinglysning.dk. Normalt oprettes skødet af en boligadvokat eller anden juridisk rådgiver, hvorefter du får det tilsendt til underskrift pr mail.

Hos Skøde Centret kan vi også være behjælpelig med sagen.

Hvad er et digitalt skøde?

Det digitale skøde er det dokument, som laves med henblik på tinglysning af købers ejerskab til det købte hus eller den købte lejlighed. Skødet indeholder normalt kun de vilkår, som fremgår af købsaftalen, men i en omskrevet og forkortet form. Vilkårene, der er angivet i købsaftalen, er bindende, uanset om de er gengivet i det digitale skøde. Det gælder fx angivelse af hvad der medfølger i handlen af løsøre.

Tinglysningen af skødet er en juridisk sikringsakt. Ved tinglysningen opnår køberen beskyttelse over for kreditorerne og desuden over for andre, som i god tro måtte erhverve rettigheder over ejendommen eller ejerlejligheden.

Er det nye skøde ikke tinglyst, bevirker det først og fremmest, at sælgers kreditorer har mulighed for at gøre udlæg i ejendommen eller ejerlejligheden, selv om du har købt den ved en bindende købskontrakt, og også selv om der er et underskrevet skøde. Såfremt sælgers økonomiske situation er kritisk, er det væsentligt, at skødet bliver tinglyst hurtigst muligt.

Hvordan får man et digitalt skøde?

Når man køber en bolig, skal man have et skøde. Dette udarbejdes digitalt, hvorefter det underskrives tilsvarende med MitID. Herefter bliver det tinglyst.

I dag er det obligatorisk at benytte den digitale tingbog, når der skal tinglyses et skøde. Dette gælder for alle typer tinglysninger, lige fra boligkøb til pant i fast ejendom.

Særligt vedr. andelsboliger

Andelsboliger har ikke et særskilt skøde på hver boligenhed, men derimod et samlet skøde for hele andelsforeningen. Er der tale om en andelsbolig, skal der derfor ikke oprettes nyt skøde på den enkelte enhed i forbindelse med en handel om en andelsbolig.

Hvad skal oplyses til Tingbogen?

Såfremt sælger aldrig har fået tinglyst sin ejendomsret til boligen i tingbogen, vil boligen ikke kunne overdrages videre. Set med tinglysningsrettens øjne har nuværende ejer på den måde ikke ejet boligen og kan derfor ikke videresælge den, hvorfor en købsaftale mellem denne sælger og en ny køber afvises fra tinglysning.

I Danmark er tinglysningen behæftet med en afgift, der fastsættes af myndighederne.

Konklusion

-Tingbogen er et offentligt register, hvor der indeholdes information om fast ejendom.

-Det digitale skøde er et dokument, der bekræfter, hvem der ejer en fast ejendom.

-Det digitale skøde er tilgængeligt for alle på tinglysning.dk.

-Tingbogen indeholder oplysninger om ejendommens matrikelnummer, grundareal, adressen og ejerforholdene.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top