Forside » skøde » Tingbogen og det digitale skøde

Tingbogen og det digitale skøde

tingbogen

Det digitale skøde er det dokument, som laves med henblik på tinglysning af købers ejerskab til det købte hus eller den købte lejlighed. Skødet indeholder normalt kun de vilkår, som fremgår af købsaftalen, men i en omskrevet og forkortet form. Vilkårene, der er angivet i købsaftalen, er bindende, uanset om de er gengivet i det digitale skøde.

Tinglysningen af skødet er en juridisk sikringsakt. Ved tinglysningen opnår køberen beskyttelse over for kreditorerne og desuden over for andre, som i god tro måtte erhverve rettigheder over ejendommen eller ejerlejligheden.

Er det nye skøde ikke tinglyst, bevirker det først og fremmest, at sælgers kreditorer har mulighed for at gøre udlæg i ejendommen eller ejerlejligheden, selv om du har købt den ved en bindende købskontrakt, og også selv om der er et underskrevet skøde. Såfremt sælgers økonomiske situation er kritisk, er det væsentligt, at skødet bliver tinglyst hurtigst muligt.

Hvad skal oplyses til Tingbogen?

Såfremt sælger aldrig har fået tinglyst sin ejendomsret til boligen i tingbogen, vil boligen ikke kunne overdrages videre. Set med tinglysningskontorets øjne har nuværende ejer på den måde ikke ejet boligen og kan derfor ikke videresælge den, hvorfor en købsaftale mellem denne sælger og en ny køber afvises fra tinglysning.

I Danmark er tinglysningen behæftet med en afgift, der fastsættes af myndighederne.