Skøde på hus – Få hjælp til skøde på hus

skøde uden købsaftale

Skøde på hus er relevant, hvis du er ved at købe nyt hus, enten som en privat handel, eller gennem en ejendomsmægler.

Ved en hushandel, skal der som led i processen laves og tinglyses et online skøde (elektronisk). Dette er reguleret i tinglysningsloven.

Brug for hjælp til skøde på hus?

Skøde Centret kan hjælpe dig med udarbejdelse og tinglysning af skødet til en fast lav pris.

Hvorfor skal der laves skøde?

Skødet har til formål at registrere ejerskabet i tingbogen, så den nye køber dermed er retmæssig ejer af ejendommen. Dette har, udover den juridiske betydning, også betydning for at banken/kreditforeningen herefter kan få tinglyst de nye lån på huset.

I forbindelse med hushandel vil ejendomsmægleren typisk lave købsaftalen som underskrives af begge parter. Købsaftalen er selve det juridiske grundlag for skødet.

Et skøde på hus rummer i sig selv normalt ikke nye vilkår i forhold til købsaftalen, men skødet fungerer som en offentlig registrering af købsaftalen. Denne registrering er vigtig for at man som køber kan sikre sig retten over ejendommen. En tinglyst ret går nemlig forud for en utinglyst ret, og derfor vil man uden et tinglyst skøde ikke være formel ejer af ejendommen.

Dette princip gælder, uanset om det købte er et hus, en ejerlejlighed eller et sommerhus.

Hvordan foregår håndteringen af skøde på hus?

Skødeskrivning og tinglysning foregår idag online og man underskriver skødet med nemid. Dette har det gjort siden 2009, hvor den manuelle tinglysning blev erstattet af digital tinglysning. Overgangen til digital tinglysning var ikke uden problemer, men idag fungerer det generelt udmærket.

Skødeprocessen foregår online gennem tinglysningsrettens system.