Forside » skøde » Skøde på hus – Sådan får du skøde på hus

Skøde på hus – Sådan får du skøde på hus

skøde uden købsaftale

Et skøde er en juridisk dokument, der overfører ejendomsretten til et hus. Skøde på hus er relevant, hvis du er ved at købe nyt hus i fri handel. Det kan også være relevant i forbindelse med skilsmisse, familiehandel eller ændring af skøde.

Hvorfor skal der laves skøde?

Skødet har til formål at registrere ejerskabet af en fast ejendom i tingbogen, så den nye køber dermed er retmæssig ejer af ejendommen. Dette har, udover den juridiske betydning, også betydning for at banken/kreditforeningen herefter kan få tinglyst de nye lån på huset.

I forbindelse med en bolighandel vil ejendomsmægleren typisk lave købsaftalen som underskrives af begge parter. Købsaftalen er selve det juridiske grundlag for skødet.

Et skøde på hus rummer i sig selv normalt ikke nye vilkår i forhold til købsaftalen, men skødet fungerer som en offentlig registrering af købsaftalen. Denne registrering er vigtig for at man som køber kan sikre sig retten over ejendommen. En tinglyst ret går nemlig forud for en utinglyst ret, og derfor vil man uden et tinglyst skøde ikke være formel ejer af ejendommen.

Dette princip gælder, uanset om det købte er et hus, en lejlighed eller et sommerhus, og uanset om overdragelsen sker i fri handel eller ved et privat salg.

Brug for hjælp til skøde på hus?

Skøde Centret kan hjælpe dig med udarbejdelse og tinglysning af skødet til en fast lav pris.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
Se priser

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvordan får man skøde på hus?

Skødeskrivning og tinglysning foregår i dag online og man underskriver skødet med MitID. Dette har det gjort siden 2009, hvor den manuelle tinglysning blev erstattet af digital tinglysning. Overgangen til digital tinglysning var ikke uden problemer, men i dag fungerer det generelt udmærket.

Skødeprocessen foregår online gennem tinglysningsrettens system.

Hvem laver et skøde på et hus?

Det er ofte køberen der laver et skøde på et hus. Skødet bliver typisk udarbejdet af købers rådgiver. Køber skal huske at få underskrevet skødet af sælger, inden det sendes til tinglysning.

Derudover skal køber huske at stille kaution for eventuelle resterende ydelser der skal betales til sælger. Kautionsbeløbet skal indsættes på en konto, der er tinglyst i sælgers navn, før skødet kan tinglyses.

Hvad skal der stå i et skøde?

Et skøde skal indeholde en række informationer, herunder:

– Købers og sælgers fulde navn og adresse

– Datoen for skødet

– Datoen for overtagelse

– Adressen og matrikel nr. på det købte

– Prisen for det købte

– Evt. vilkår for handlen

Hvordan beregnes tinglysningsafgift?

Tinglysningsafgiften for et skøde på et hus beregnes i udgangspunktet som 0,6% af husets købesum (variabel afgift) tillagt kr. 1.850 (fast afgift). I familiehandler skal der også tages hensyn til den offentlige vurdering i beregningen.

Tinglysningsafgiften betales til den danske stat via tinglysningsretten.

Hvordan sikrer man sig, at skødet er gyldigt?

Det er altid en god idé at få en juridisk rådgiver eller advokat til at kontrollere skødet, inden det underskrives. På den måde sikrer man sig, at alle vilkårene er i orden, og at der ikke er nogen fejl i skødet.

Skødet skal indeholde alle relevante erklæringer. Hvis der er lavet en købsaftale forud for skødet, kan man nøjes med at lave et såkaldt minimalskøde med reference til købsaftalen.

Hvornår skal man laver et skøde på et hus?

Det er ofte reguleret i købsaftalen, hvornår der skal laves og tinglyses skøde. Det er en god ide at få det gjort hurtigst muligt for at sikre, at man som køber faktisk ejer huset, og at der ikke er en 3. part der kan gøre krav på det eller foretage udlæg.

Er der nogen risici forbundet med at lave et skøde på et hus?

Ja, der er en vis risiko forbundet med at lave et skøde på et hus. Skødet skal indeholde korrekte data, og skal indeholde relevante erklæringer for at blive tinglyst korrekt.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser