Forside » skøde » Skøde på sommerhus: Undgå faldgruber og juridiske problemer
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Skøde på sommerhus: Undgå faldgruber og juridiske problemer

skøde-sommerhus

Af Skøde Centret

Skøde på sommerhus er en nødvendig del af processen, når du køber eller sælger et sommerhus i Danmark.

Hvorfor er et skøde på sommerhus nødvendigt?

Når man køber eller sælger et sommerhus i Danmark, er det vigtigt at have et skøde, som er det juridiske dokument, der beviser ejerskab over ejendommen. Uden et skøde kan der opstå tvister om ejendomsretten, hvilket kan føre til retssager og store økonomiske tab.

Skødet sikrer, at både køber og sælger er beskyttet under overdragelsen af ejendomsretten. Det viser nøjagtigt, hvad der er aftalt mellem parterne, og sikrer, at alle relevante oplysninger er korrekte og opdaterede. Skødet er også nødvendigt for at kunne tinglyse ejerskiftet, hvilket er en lovpligtig proces.

Historisk set har skøder været brugt til at dokumentere overførsel af ejendomsret i Danmark siden middelalderen. Siden 2009 er det blevet obligatorisk at tinglyse skøder elektronisk, hvilket har gjort processen mere effektiv og gennemsigtig.

Hvornår skal skødet udarbejdes og tinglyses?

Skødet skal udarbejdes og tinglyses, når ejendomsretten til sommerhuset skal overdrages fra sælger til køber.

Dette sker typisk efter at købsaftalen er underskrevet af begge parter, og betingelserne for købet er opfyldt – f.eks. finansieringsforbeholdet er ophævet, og køber har fået en tilfredsstillende tilstandsrapport.

Hvordan udarbejdes og tinglyses et skøde?

skøde

Udarbejdelse og tinglysning af et skøde på et sommerhus følger disse trin:

  1. Udarbejdelse af skødet: Typisk udarbejdes skødet af købers rådgiver. Dokumentet skal indeholde oplysninger om sælger, køber, sommerhusets matrikelnummer og adresse, købsprisen, handelsdatoen og eventuelle servitutter eller hæftelser.
  2. Kontrol af oplysningerne: Køber og sælger skal kontrollere, at alle oplysningerne i skødet er korrekte. Eventuelle fejl skal rettes, inden skødet tinglyses.
  3. Underskrift af skødet: Både køber og sælger skal underskrive skødet digitalt med NemID.
  4. Tinglysning: Skødet skal tinglyses hos Tinglysningsretten. Dette gøres elektronisk via tinglysning.dk. Tinglysningsafgiften skal betales af køber (se næste afsnit).
  5. Registrering af ejerskifte: Når skødet er tinglyst, registreres ejerskiftet hos kommunen og i ejendomsregistret. Køber får herefter en bekræftelse på, at ejendomsretten er overdraget.

Hvad koster det at tinglyse et skøde?

Tinglysningsafgiften for et skøde på et sommerhus afhænger af købsprisen og eventuelle lån.

Afgiften beregnes normalt som 0,6 % af købsprisen plus et fast gebyr på 1.850 kr. Hvis købsprisen er 1.000.000 kr. vil afgiften derfor være 0,6 % af 1.000.000 kr. (6.000 kr.) plus 1.850 kr., altså i alt 7.850 kr.

Er der nogen frister for tinglysning af skødet?

Der kan i en købsaftale være aftalt en frist for skødets udarbejdelse og tinglysning. I så fald skal denne frist overholdes.

Under alle omstændigheder, anbefales det at gøre det så hurtigt som muligt efter at købsaftalen er underskrevet og betingelserne er opfyldt. Dette for at minimere risikoen for tvister om ejendomsretten og for at undgå forsinkelser i forbindelse med lån og skatter.

Hvordan sikrer man sig mod fejl og mangler i skødet?

For at minimere risikoen for fejl og mangler i skødet, bør både køber og sælger gennemgå dokumentet nøje og kontrollere, at alle oplysninger er korrekte.

Det kan også være en god idé at få hjælp fra en rådgiver, som har erfaring med skøder og tinglysning.

Hvad sker der, hvis skødet ikke tinglyses korrekt?

Hvis skødet ikke tinglyses korrekt, kan det medføre, at ejendomsretten ikke juridisk set overgår til køber, hvilket kan føre til tvister og økonomiske tab. Det er derfor vigtigt at sikre, at skødet er korrekt udformet og tinglyst i henhold til lovgivningen.

Desuden kan manglende eller forkert tinglysning påvirke købers mulighed for at optage lån med pant i sommerhuset, samt forpligtelser i forhold til skatter og afgifter.

Kan man købe et sommerhus sammen med andre, og hvordan håndteres skødet i så fald?

Ja, det er muligt at købe et sommerhus sammen med andre, f.eks. som et samkøb mellem venner eller familiemedlemmer. I sådanne tilfælde skal skødet udformes, så det angiver hver enkelt købers andel af ejendomsretten.

Andelene kan være lige store eller forskellige, afhængig af købernes aftale.

Hvis flere personer køber et sommerhus sammen, kan det være en god idé at oprette en samejeoverenskomst, der regulerer parternes rettigheder og forpligtelser i forhold til ejendommen.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top