Forside » tinglysninger » Tinglysningsafgift ved boligkøb: Hvordan og hvornår?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tinglysningsafgift ved boligkøb: Hvordan og hvornår?

tinglysningsafgift-boligkøb

Af Skøde Centret

Tinglysningsafgift ved boligkøb er en afgift, som alle boligkøbere skal betale i forbindelse med overførsel af ejendomsretten. I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan afgiften beregnes, hvordan og hvornår den skal betales.

Hvorfor er tinglysningsafgift vigtig ved boligkøb?

Tinglysningsafgift er vigtig, fordi den sikrer, at skødet bliver registreret korrekt i tinglysningssystemet, hvilket giver juridisk beskyttelse og dokumentation af ejendomsretten. Uden korrekt tinglysning vil du ikke have retsgyldig dokumentation for dit boligkøb, hvilket kan skabe store problemer i fremtiden.

For at sikre, at du får en korrekt og problemfri tinglysning, er det vigtigt at forstå, hvordan tinglysningsafgiften beregnes og betales.

Beregning af tinglysningsafgift

tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften beregnes normalt som 0,6% af købesummen plus 1.850 kr. For eksempel, hvis du køber en bolig for 2.000.000 kr., vil tinglysningsafgiften blive beregnet som følger: 2.000.000 * 0,6% + 1.850 = 13.850 kr.

Betaling af tinglysningsafgift

Tinglysningsafgiften skal betales til tinglysningsretten, og det sker normalt ved at benytte det offentlige tinglysningssystem. Når skødet anmeldes til tinglysning, vil systemet automatisk beregne den korrekte afgift og give dig mulighed for at betale den online via NemID. Betalingen skal ske samtidig med anmeldelsen af skødet.

Tinglysningsafgift og øvrige omkostninger ved boligkøb

Ud over tinglysningsafgiften er der også en række andre omkostninger forbundet med boligkøb, herunder:

 • Bankgebyrer og omkostninger ved finansiering
 • Ejendomsskat
 • Forsikringer
 • Omkostninger til juridisk rådgiver

Hvordan påvirker lovgivningen området for tinglysningsafgift?

Lovgivningen omkring tinglysningsafgift er reguleret af tinglysningsafgiftsloven. Denne lov fastsætter reglerne for, hvordan tinglysningsafgiften beregnes og betales, samt hvilke krav der stilles til dokumenterne, der skal tinglyses.

Ændringer i tinglysningsafgiften over tid

Tinglysningsafgiften har gennem årene været genstand for ændringer og justeringer. Det er vigtigt at holde sig opdateret om eventuelle ændringer i lovgivningen, da det kan have betydning for, hvor meget du skal betale i tinglysningsafgift ved boligkøb.

Hvad sker der, hvis tinglysningsafgiften ikke betales?

Hvis tinglysningsafgiften ikke betales korrekt og rettidigt, kan det have en række konsekvenser, herunder:

 • Skødet vil ikke blive tinglyst, og du vil ikke have gyldig dokumentation for dit boligkøb.
 • Du kan blive pålagt at betale renter og eventuelle bøder for manglende betaling.
 • Det kan blive vanskeligt at sælge eller belåne ejendommen i fremtiden, da der ikke er klarhed om ejendomsretten.

Tjekliste for korrekt tinglysning og betaling af tinglysningsafgift

 1. Sørg for, at skødet er korrekt udformet og indeholder alle nødvendige oplysninger.
 2. Anmeld skødet til tinglysning via det offentlige tinglysningssystem.
 3. Betal tinglysningsafgiften samtidig med anmeldelsen af skødet.

Er der undtagelser eller særlige forhold ved beregning af tinglysningsafgift?

Visse undtagelser og særlige forhold kan påvirke beregningen af tinglysningsafgiften. Det er vigtigt at være opmærksom på disse forhold, da de kan have betydning for, hvor meget du skal betale i tinglysningsafgift ved boligkøb. Eksempler på undtagelser og særlige forhold inkluderer:

 • Overdragelse af ejendom mellem nære familiemedlemmer kan i nogle tilfælde medføre en reduceret tinglysningsafgift.
 • Overdragelse af ejendom som led i en skilsmisse kan også påvirke afgiftens størrelse.

Konklusion

Tinglysningsafgift ved boligkøb er en vigtig del af boligkøbsprocessen, og det er essentielt at forstå, hvordan afgiften beregnes og betales, samt hvilke juridiske aspekter og konsekvenser der er forbundet med tinglysningen.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top