Forside » tinglysninger » Tinglysning af huskøb – sådan foregår det
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tinglysning af huskøb – sådan foregår det

Tinglysning-af-bolig

Af Skøde Centret

Tinglysning af huskøb er en vigtig del af købsprocessen, da det sikrer, at køberen får alle de rettigheder, der er forbundet med ejerskabet af et hus. I denne artikel vil vi gennemgå processen for tinglysning af huskøb samt hvad det koster.

Hvad er tinglysning?

Tinglysning af et skøde er en offentlig registrering af ejerskabet til et hus. Dette gøres ved at indsende skødet til tingbogen, som er en offentlig database, der indeholder alle registrerede ejerskaber af fast ejendom i Danmark. Når skødet er tinglyst, er det bindende for alle parter. Dette betyder, at hvis der er nogen tvivl om ejerskabet af et hus, kan man se i tingbogen for at bekræfte det.

Hvordan foregår tinglysning af huskøb?

Tinglysning af et huskøb foregår normalt ved at der udarbejdes et skøde som bliver underskrevet af begge parter med MitID, hvorefter det bliver tinglyst i tingbogen for fast ejendom. Tinglysningen foregår digitalt via Tinglysningsrettens tinglysningssystem.

Hvad koster tinglysning af et huskøb?

Der er grundlæggende to udgiftsposter forbundet med tinglysning af et skødet ved huskøb

Tinglysningsafgift
Tinglysningsafgiften til skødet beregnes normalt som kr. 1.850 tillagt 0,6% af købesummen.

Honorar
Der vil være en udgift til den som varetager skødeskrivning og berigtigelse på dine vegne.

Hos Skøde Centret kan vi være behjælpelige med at få udarbejdet og tinglyst skøde i forbindelse med dit huskøb.

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ Vi arbejder udelukkende med boligkøb og skødeskrivning og er således specialiserede i dette fagområde.
✔ Vi har tegnet ansvarsforsikring
✔ Vi har erfaring fra mere end 17.000 bolighandler siden 2003
✔ Vi er 100% uafhængige

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Ingen handel – ingen regning.

eller ring 70 20 21 29.

Udover tinglysning af skødet, vil der normalt også være behov for tinglysning at det pantebrev som skal ligge til sikkerhed for lån (realkreditlån og/eller boliglån) der optages i forbindelse med købet af boligen. Der vil være en separat tinglysningsafgift hertil.

Hvor lang tid tager tinglysning af et huskøb?

Tinglysning af et skøde ved huskøb tager normalt mellem 1-3 uger. Det afhænger af mange faktorer, herunder hvor hurtigt alle dokumenter er klar til tinglysning og hvor mange skøder der skal tinglyses.

Når skødet er tinglyst, vil der normalt være anmærkninger om de eksisterende lån på ejendommen. Sælgers eksisterende lån bliver først fjernet efter overtagelsesdagen, og først herefter bliver skødet anmærkningsfrit.

Skal der tinglyses skøde ved køb af andelsbolig?

Ved køb af andelsbolig skal der ikke tinglyses skøde, da det er andelsforeningen som ejer ejendommen, og det er andelsforeningen som har et samlet skøde for hele ejendommen. Som andelshaver får man et andelsbevis, som dokumenterer andelen i andelsboligen, men ikke et skøde. Det betyder, at man som andelshaver har visse begrænsede rettigheder og pligter. Disse rettigheder og pligter er specificeret i andelsboligloven og i andelsboligforeningens vedtægter.

Andelsboligloven giver andelshaveren ret til personlig brug af andelsboligen, retten til at sælge sin andel, og retten til at stemme ved enstemmige beslutninger i andelsboligforeningen. Andelshaveren har også pligt til at overholde andelsboligforeningens vedtægter og betale sin andel af vedligeholdelsen af ejendommen.

Hvornår kan der være brug for en ægtepagt?

Hvis man køber et hus som ægtepar, og den ene ægtefælle skal have særeje på en del eller på hele ejendommen, kan det være en god idé at lave en ægtepagt.

Ægtepagten sikrer, at særejet ikke skal deles i tilfælde at skilsmisse og bodeling.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top