Forside » Ægtepagt » Hvad er en ægtepagt, og hvorfor er den vigtig?

Hvad er en ægtepagt, og hvorfor er den vigtig?

hvad er en ægtepagt

Af Skøde Centret

En ægtepagt er et juridisk dokument, der bruges til at beskytte ægtefællers økonomiske interesser, hvis deres ægteskab skulle ende i en skilsmisse, eller ved dødsfald. Det er et vigtigt værktøj, der kan hjælpe med at reducere konflikter og sikre, at begge parter får det, de har krav på, hvis ægteskabet ikke fungerer. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvad en ægtepagt er, og hvorfor det er så vigtigt at have en.

Hvad er en ægtepagt?

En ægtepagt er et juridisk dokument der definerer, at visse værdier man ejer (eller alle værdier) ikke skal være omfattet af formuefællesskabet (også kaldet delingsformue), men derimod være særeje. Disse værdier skal ikke deles i tilfælde af skilsmisse.

Ægtepagter kan også indeholde bestemmelser om, hvordan ægtefællerne skal fordele økonomiske midler, hvis deres ægteskab ender i en skilsmisse. Dette er især vigtigt, hvis der er store formuer involveret. Det kan også omfatte bestemmelser om, hvordan ægtefællerne skal håndtere økonomiske forpligtelser, herunder gæld og andre økonomiske forpligtelser.

Hvorfor er en ægtepagt vigtig?

En ægtepagt er vigtig, fordi det hjælper med at sikre, at begge parter får det, de har krav på, hvis ægteskabet ikke fungerer. Det kan hjælpe med at reducere konflikter og sikre, at ægtefællerne ikke kommer ud af ægteskabet med en uretfærdig fordeling af økonomiske midler.

En ægtepagt kan også være nyttig, hvis ægtefællerne har store formuer eller fx et hus som de ønsker at beskytte. Det kan også hjælpe med at sikre, at ægtefællerne ikke bliver udsat for uretfærdig eller uhensigtsmæssig økonomisk behandling, hvis deres ægteskab ender i en skilsmisse.

Hvordan udarbejdes dokumentet?

En ægtepagt bør udarbejdes af en person med faglig erfaring med dette område, fx en advokat, således at det sikres, at ægtepagten er lovlig og korrekt udfærdiget. Det er vigtigt, at ægtepagten er skrevet korrekt og indeholder alle de nødvendige bestemmelser, så den er gyldig i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Ægtepagten skal oprettes digitalt via personbogen hos tinglysning.dk. Når ægtepagten er klargjort, skal den påføres underskrift fra begge parter med MitID, hvorefter den anmeldes til tinglysning i personbogen. Hvis det måtte være relevant, kan ægtepagten også noteres på den faste ejendom man måtte eje.

Skal ægtepagten tinglyses?

Ja, en ægtepagt mellem et ægtepar skal tinglyses for at have gyldighed. Tinglysningen sikrer, at ægtepagten er gyldig og bindende for begge parter. Det er derfor vigtigt, at ægtepagten er korrekt udfærdiget og indeholder alle nødvendige bestemmelser.

En ægtepagt bliver ofte suppleret med oprettelsen af et testamente, således at der også er en aftale mellem de ægtefæller omkring arv.

Hvad skal en ægtepagt indeholde?

Ægtepagten skal indeholde nærmere beskrivelse af hvad der skal være særeje samt hvilken type særejeform der anvendes.

Forskellige typer af særeje

Man kan overordnet set vælge mellem tre særejetyper:

Alle 3 typer af særeje sikrer, at der ikke skal ske deling af de genstande der er omfattet af særejet i tilfælde af skilsmisse.

Men i forbindelse med dødsfald og behandling af arv, vil afdødes særeje forblive særeje ved anvendelse af fuldstændigt særeje.

Ved anvendelse af fuldstændigt særeje, kan man i udgangspunktet ikke sidde i uskiftet bo.

Den klart mest anvendte form for særeje, er kombinationssæreje, også kaldet ægtefællebegunstigende kombinationssæreje.

Hvad sker der, hvis man ikke har en ægtepagt?

Hvis man ikke har en ægtepagt, er det formuefællesskabet, der bestemmer, hvordan økonomiske midler skal fordeles ved en skilsmisse. Det betyder, at ægtefællerne ikke har kontrol over, hvordan deres økonomiske midler skal fordeles, og det kan resultere i en uretfærdig fordeling, særligt hvis den ene har en stor formue med ind i ægteskabet, eller hvis man arver en større sum penge.

Hvordan opdateres en ægtepagt?

En ægtepagt skal opdateres, hvis der sker ændringer i ægtefællernes økonomiske situation, såsom at den ene ægtefælle får en større formue eller arver en større sum penge.

Hvordan ophæves en ægtepagt

En ægtepagt ophæves ved at der tinglyses en ny ægtepagt, som oplyser, at ægteskabet nu er omfattet af formuefællesskabet.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER

Scroll to Top