Forside » tinglysninger » Tinglysning af ejerpantebrev: Ofte stillede spørgsmål besvaret
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Tinglysning af ejerpantebrev: Ofte stillede spørgsmål besvaret

tinglysningsafgift

Af Skøde Centret

Hvis du har brug for tinglysning af et ejerpantebrev, er det påkrævet at betale en tinglysningsafgift.

Se tinglysningsberegner.

Hvad er tinglysning af ejerpantebrev?

Tinglysning af ejerpantebrev er en måde at registrere et dokument, der giver pantsikkerhed over en ejendom. På den måde opnår lånegiver en sikkerhed i den faste ejendom, i tilfælde af at man ikke kan betale lånet tilbage.

Hvorfor skal et ejerpantebrev tinglyses?

Ejerpantebrevet skal tinglyses for at have juridisk gyldighed overfor en 3. part. så det kan registreres hos Tinglysningen, det danske tinglysningssystem. Når det er tinglyst, er det bindende for alle de involverede parter.

Hvordan beregnes afgiften for tinglysning af ejerpantebrev?

Tinglysningsafgiften er en skat, som betales til tinglysningsretten for at få dokumenter tinglyst.

Tinglysningsafgiften beregnes med 1,5% af hovedstolen på ejerpantebrevet tillagt kr. 1.825.

På samme måde som når man tinglyser et skøde, beregnes der en statslig afgift bestående af både en variabel og en fast tinglysningsafgift.

Beregningen af tinglysningsafgiften på et ejerpantebrev adskiller sig dog fra beregningen af afgiften på et skøde, idet procentsatsen er anderledes. Når man opretter et nyt ejerpantebrev, beregner man 1,5 % af hovedstolen i tinglysningsafgift, hvor man på et skøde beregner 0,6% af købesummen.

Den variable del af tinglysningsafgiften på et ejerpantebrev (eller andre typer af pantebreve) beregnes således som 1,5% af hovedstolen. Denne værdi skal tillægges den faste tinglysningsafgift på 1.825kr.

Hvis der ikke er tale om oprettelse af et nyt ejerpantebrev, men blot overtagelse (debitorskifte) på et eksisterende ejerpantebrev, skal der ikke betales en variabel afgift, men kun den faste afgift på 1.825 kr.

Pengeinstitutterne kan hjælpe med de nødvendige beregninger. Det er også muligt at henvende sig til en domstol for at få yderligere information om tinglysningsafgiften.

Er et ejerpantebrev en gæld?

Et ejerpantebrev er i sig selv ikke en gæld, men kun et tinglyst pant. Der vil dog typisk være en gæld knyttet til ejerpantebrevet i form af fx et banklån, men det vil ikke fremgå direkte af ejerpantebrevet.

Man ser ofte ejerpantebreve blive brugt som en pantsikkerhed til en ejerforening. I den situation er der ikke en gæld knyttet til ejerpantebrevet, men der er alene tale om en pantsikkerhed som kan anvendes hvis den pågældende ejerlejlighed ryger på tvangsauktion.

Hvem kan aflyse et ejerpantebrev?

Aflysning af et ejerpantebrev kræver underskrift fra kreditor, påtaleberettiget eller andre rettighedshavere på pantebrevet. Hvis der er tinglyst underpant, er det også nødvendigt at indhente underskrift fra underpanthaver.

Det er almindeligt at der er tinglyst underpant til en bank, hvis ejerpantebrevet er tinglyst til sikkerhed for et banklån. Underpant anvendes også ofte når ejerpantebrevet tinglyses til sikkerhed overfor en ejerforening.

Fakta

1. Tinglysning af ejerpantebrev er en proces, hvor et ejerpantebrev, der er stillet som sikkerhed for en kredit, registreres i Tingbogen.

2. Tinglysning af ejerpantebrev kræver en afgift, der skal betales til Tinglysningsretten.

3. Afgiften beregnes ud fra kreditbeløbet og størrelsen af sikkerheden.

4. Det er ofte pengeinstituttet, der står for tinglysningen af ejerpantebrev på vegne af kreditgiveren.

5. Enhver uenighed om tinglysning af ejerpantebrev kan indbringes for domstolene.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top